Andre nyheder

fre, 15 mar 2024

Broer på tværs af hele landet skal have ansigtsløft i 2024

Foto : Depositphotos.com

Vejdirektoratet har besluttet at mange broer i Danmark, blandt andet Lillebæltsbroen, skal have en opgradering her i 2024.

Omkring 100 store og mindre vedligeholdelsesopgaver bliver udført på bygværker i Danmark hvert år. I 2024 vil man opdragere nogle af Danmarks store broer og tunneler, så de bliver mere holdbare. To af de største projekter skal udføres på Den Gamle Lillebæltsbro og Den Nye Lillebæltsbro.

Vejdirektoratet sørger for trafiksikkerhed på de danske broer

Vejdirektoratet arbejder hårdt for at vedligeholde store bygværker i Danmark. De vedligeholder blandt andet 2500 broer og tunneler rundt omkring i landet. Broer og tunneler skal jævnligt efterses, så trafikanterne sikkert kan benytte dem.

I år er der mange broer som skal have den helt store omgang. Det estimeres at Vejdirektoratet skal lave vedligeholdelsesarbejde på broer og tunneler for omkring 340 millioner kroner i 2024.

I år skal broerne blandt andet klimasikres, overfladebehandles, have udskiftet bomme og fortovsrenoveres. Tunneler skal males, væggene skal repareres og elforsyningen skal forbedres. Dette er blot få af mange vedligeholdelsesopgaver, som skal klares i år.

Vejret forventes at blive en udfordring

Det er altid en udfordring med det uforudsigelige og omskiftelige vejr, som vi har i Danmark. Mange af de vedligeholdelsesopgaver, som Vejdirektoratet skal udføre, er følsomme over for strenge vejrforhold. De fleste opgaver skal gøres, mens det er forholdsvis varmt og tørt udenfor.

Vejdirektoratet planlægger at gå i gang i løbet af foråret allerede i midten af marts. Projekterne skal forventeligt blive færdige omkring efterårsferien - hvis vejret altså tillader det!

Hvis vejret bliver for vådt, kunne det godt gå hen og skabe problemer. Når der arbejdes med overfladebehandlinger, maling eller belægninger, så skal det helst være varmt og tørt i vejret. Der må heller ikke være for høj luftfugtighed, da dette kan skade belægningerne. Malingen har også brug for et par tørre døgn til at sætte sig, så det ikke skylles væk af regnen.

Derfor er der mange af vedligeholdelsesopgaverne som er tidsfølsomme, og derfor håber Vejdirektoratet at de har vejrguderne på deres side i 2024.

Trafikanter skal følge med på trafikkortet

Med alle de nye vedligeholdelsesopgaver kommer der naturligvis til at ske mange ændringer i trafikken. Renoveringsopgaverne kan betyde at enkelte broer og tunneler er delvist eller helt lukkede i en periode.

Vejdirektoratet beder trafikanter om at holde sig opdateret på Trafikkortet allerede nu og frem til efterårsferien. Der vil også være skiltning ved de enkelte broer og tunneler til at guide trafikken.

Vedligeholdelsesarbejdet kan gå hen og skabe problemer, hvis de arbejdes på en bro eller en tunnel, som er den eneste vej til for eksempel en ø. Her er det ekstra vigtig, at du som trafikant holder dig informeret, så du ikke bliver strandet på den ene side, mens renoveringen foregår.

Iben Maag, som er projektchef for drift og vedligehold af bygværker siger, at der blandt andet skal arbejdes på tre broer på samme tid i den sydlige del af Fyn. Både Svendborgssund, Sisøsund og Langelandsbroen skal renoveres og optimeres, og det kan godt skabe midlertidige problemer i det sydfynske område.

Vejdirektoratet gør alt hvad de kan for, at der forekommer færrest mulige gener for trafikanterne, men for at være på den sikre side skal man holde sig opdateret på Trafikkortet, før man kører afsted.

De tre typer af eftersyn

Der er tre typer af eftersyn, som vejdirektoratet udfører. De tre eftersyn sørger for, at du som trafikant altid kan færdes sikkert på de danske veje, broer og tunneler.

Først og fremmes udføres der altid et årligt rutineftersyn på bygværker. I et rutineeftersyn undersøger man visuelle forhold på broer eller i tunneler, som kan påvirke sikkerheden for trafikanter og miljøet. Et rutineeftersyn undersøger også, om bygværket kan optimeres rent økonomisk.

Derudover udfører man også et generaleftersyn hvert femte eller sjette år, hvor man grundigt gennemgår alle dele på et byggeværk.

Afslutningsvis foretager man særeftersyn. Særeftersynet sker, hvis der kommer særlige udmeldinger fra generaleftersynet. Ved et særeftersyn kigger man på detaljer i bygværket og beslutter, om der skal foretages større eller mindre vedligeholdelsesopgaver. Med et særeftersyn får man et mere præcist kig på, hvad der skal arbejdes på for at bygværket opfylder de sikkerhedsmæssige krav.

De planlagte bro- og tunnelarbejder i 2024

Disse broer og tunneler planlægges der arbejde på i 2024 skriver Vejdirektoratet.dk:

 • Aggersundbroen: Udskiftning af bomme, bomstyring

 • Farøbroerne: Trafikledelsessystem mm.

 • Fiskebækbroen: Nyt slidlag

 • Frederikssundsvejtunnelen: Reparation af vægge i tunnel samt ny afløbsledning

 • Guldborgsundtunnelen: maling af tunnelvægge, forhøjelse af diger

 • Hadsundbroen: Forbedret elforsyning

 • Hylkedalsbroen, Kolding: Overfladebehandling af ståldragere

 • Gl. Lillebæltsbro: Fortovsrenovering 

 • Kronprins Frederiks Bro, Frederikssund: Renovering af sti

 • Langelandsbroen: Ny belægning sti/fortov

 • Lillebæltsbroen: Renovering af midterautoværn, belægningsreparationer, betonreparationer

 • Limfjordstunnel: Klimasikring, udskiftning af brandalarmanlæg mm.

 • Mønbro: Betonreparation af piller

 • Sallingsundbroen: Udskiftning af lejer 

 • Siøsundbroen: Nyt slidlag

 • Sorterendebroen: Belægningsjustering 

 • Vilsundbroen: Udskiftning af fugebånd

 • Næstved Svingbro: Renovering af åbningsmekanisme

 • Svendborgsundbroen: Betonreparation af bundplade

 • Skive Ådal: Nyt slidlag

 • Oddesundbroen: Fortovsrenovering

Andre læser også

Den japanske yen er på laveste niveau i 33 år En svag japansk økonomi betyder, at den japanske yen har mistet en tredjedel af... Læs mere
Nedskrivninger på dansk brevforretning giver minus i PostNord PostNord opnåede et driftsresultat på minus 463 millioner svenske kroner i and... Læs mere
Aktiesparekontoen er mere populær end nogensinde Rekordmange har i år oprettet en aktiesparekonto. Det samlede antal er på vej ... Læs mere
Netflix trækker otte millioner nye kunder ind i butikken Kvartalsregnskab fortæller, at Netflix nu har i alt 277,7 millioner abonnenter.... Læs mere
Rockwool opjusterer forventninger efter godt kvartal Rockwool oplever vækst og godt salg på flere markeder, herunder i Nordamerika ... Læs mere