Annonce

Annonce

Annonce

Deltidsansatte har trukket en stor del af jobfesten – se tallet for den enkelte branche

Deltidsansatte har trukket en stor del af jobfesten – se tallet for den enkelte branche
Copenhagen, Denmark - November 5, 2016: People at the entrance in a supermarket Netto. Netto entered on the supermarket scene in the 1980s when many Danes were living on a tight budget

Pressemeddelelse

21.6.2023 05:05:00 CEST | AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

En fjerdedel af den beskæftigelsesstigning på 400.000 personer, som vi har set siden 2013, er job med en arbejdstid under 20 timer om ugen, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Særligt supermarkeder, varehuse og restauranter har mange deltidsansatte.

Fra 2013 til 2022 er der kommet cirka 101.000 flere lønmodtagere med en arbejdstid under 20 timer om ugen. Det svarer til en stigning på cirka 21 procent. Til sammenligning er det samlede antal lønmodtagere steget med 16 procent i samme periode.

Det betyder, at personer med arbejdstid på under 20 timer om ugen udgør en større andel af det samlede antal beskæftigede end tidligere.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

”De gode tider for dansk økonomi har fået rigtig mange i job. Det gælder også blandt personer fra kanten af arbejdsmarkedet, der kan have behov for mere fleksibilitet i deres arbejdsliv. For eksempel i form af få timer,” siger Emilie Agner Damm, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Analysen viser også, at en stor del af stigningen er sket blandt studerende og fleksjobbere.

”Deltidsarbejde kan have mange årsager, men tallene viser, at en væsentlig del af fremgangen i job med få timer skyldes, at især flere personer i fleksjob og studerende arbejder få timer. Det er grupper, som ikke umiddelbart kan være i fuldtidsbeskæftigelse,” siger Emilie Agner Damm.

Fraregnet de to grupper er der dog stadig sket en stigning i antal beskæftigede under 20 timer om ugen på cirka 14 procent fra 2013 til 2022 svarende til lidt mere end 30.000 personer.

”Der er mange fordele at hente, hvis vi formår at hjælpe de mange deltidsansatte i fuldtidsbeskæftigelse. Det har mange økonomiske gevinster både for den enkelte og for samfundet, og det kan bidrage til at løse rekrutteringsudfordringerne både i det offentlige og på det private arbejdsmarked,” siger Emilie Agner Damm.

Supermarkeder og varehuse har mange deltidsansatte

Der er stor forskel på, hvilke brancher der bruger deltidsansatte.

De fleste deltidsbeskæftigede arbejder i supermarkeder og varehuse, hvor knap 71.000 personer arbejder under 20 timer om ugen. Det svarer til knap 65 procent af de beskæftigede, der arbejder i supermarkeder og varehuse.

”To ud af tre beskæftigede i supermarkeder og varehuse arbejder på deltid. En årsag kan være, at mange stillinger i branchen kan varetages af ufaglærte som blandt andet studerende,” siger Emilie Agner Damm.

Fælles for de syv brancher med de højeste andele af deltidsansatte er, at de befinder sig inden for detailhandel og rekreative aktiviteter som for eksempel restauranter, hvor 55 procent af de beskæftigede er ansat til under 20 timers arbejde om ugen.

”Når der er godt gang i økonomien, ser vi typisk, at der efterspørges mere arbejdskraft i restaurationsbranchen, hvor mange arbejder deltid. De senere år har mange arbejdsgivere også meldt om mangel på arbejdskraft, og en del af deres rekrutteringsudfordringer kan formentlig løses ved at hæve arbejdstiden blandt de allerede ansatte,” siger Emilie Agner Damm.

Læs analysen her

Analysens hovedkonklusioner

  • På ni år er antallet af job steget med 400.000 personer. En fjerdedel af de ansatte i de nye job har en arbejdstid på under 20 timer ugentligt.
  • Opgjort på arbejdstid er den største vækst dermed blandt personer med få timer ugentligt. En del beskæftigede med 0-20 timer om ugen er studerende og fleksjobbere.
  • Det er især brancher inden for detailhandel og rekreative aktiviteter, som har mange ansat få timer om ugen. 71.000 ansatte i supermarkeder og varehuse arbejder højst 20 timer ugentligt. 

De 20 brancher med flest deltidsbeskæftigede

Tabellen viser de 20 brancher med den største andel af ansatte på under 20 timer om ugen. Opgjort september 2022.

BrancheAndel deltidsbeskæftigedeAntal deltidsbeskæftigede
Supermarkeder og varehuse mv.64,8 pct.71.181 personer
Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter56,0 pct.2.918 personer
Specialbutikker med fødevarer55,4 pct.5.485 personer
Restauranter55,2 pct.54.049 personer
Sport55,0 pct.14.741 personer
Tankstationer54,2 pct.2.718 personer
Vandforsyning50,8 pct.665 personer
Post og kurertjeneste49,4 pct.11.759 personer
Detailhandel med beklædning og fodtøj44,4 pct.9.394 personer
Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter43,8 pct.4.518 personer
Bagerier, brødfabrikker mv.41,6 pct.5.554 personer
Voksenundervisning mv.37,6 pct.8.857 personer
Hoteller mv.36,5 pct.7.846 personer
Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.35,1 pct.20.678 personer
Teater, musik og kunst34,2 pct.2.840 personer
Biblioteker, museer mv.33,5 pct.5.060 personer
Produktion af film, tv og musik mv.33,3 pct.2.471 personer
Internethandel, postordre mv.32,8 pct.4.725 personer
Private husholdninger med ansat medhjælp31,4 pct.198 personer
Udlejning af erhvervsejendomme31,0 pct.2.487 personer

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik

Læs analysen her

Annonce

Annonce

Annonce

})