Annonce

Annonce

Annonce

Et Two-Tier ERP-setup forener kræfterne i Business Central og SAP

Et Two-Tier ERP-setup forener kræfterne i Business Central og SAP
Et Two-Tier ERP-setup forener kræfterne i Business Central og SAP

Denne artikel er sponsoreret.

Store og komplekse virksomheder kan opnå betydelige fordele ved at implementere en såkaldt Two-Tier ERP-strategi, hvor de integrerer to forskellige ERP-løsninger. Denne innovative tilgang betyder, at virksomhedens behov dækkes på både koncernniveau og i forhold til de unikke krav, lokale underafdelinger og datterselskaber ofte stiller. På den måde får virksomhederne adgang til styrkerne fra to forskellige ERP-systemer, hvilket gør det muligt for virksomhederne at undgå kompleksitet i deres teknologimiljøer og undlade at gå på kompromis med standardisering.

Denne strategi resulterer i en betydeligt mere effektiv løsning og maksimerer afkastet af investeringer i ERP-teknologierne. Ved at balancere behovene på tværs af organisationens hierarki, opnår virksomheder en konkurrencefordel og sikrer samtidig, at deres forretning forbliver agil og i stand til at tilpasse sig dynamiske markedsforhold.

Hvorfor Two-Tier ERP?

Når det kommer til at vælge den optimale ERP-løsning for virksomheder, er debatten vedvarende og kompleks. Der er utvivlsomt en overflod af overbevisende argumenter, der støtter brugen af én samlet ERP-løsning fra én leverandør som den ultimative og stærkeste løsning. At minimere teknisk kompleksitet og have en enkelt teknologileverandør at forholde sig til kan være et indlysende trækplaster for mange virksomheder. Dog er det vigtigt at erkende, at én løsning ikke nødvendigvis er den rette vej at gå for alle.

For større virksomheder, der opererer under komplekse forhold, åbner virkeligheden ofte op for behov, der strækker sig ud over rammerne af en enkelt, samlet ERP-løsning. Faktorer som virksomhedsvækst og opkøb kan medføre brugergrupper eller forretningsenheder med unikke krav eller eksisterende, specialiserede systemer, der indeholder væsentlig funktionalitet, der ikke umiddelbart er en del af ERP. Selvom disse specialiserede systemer kan integreres med ERP-systemet, kan det give mening i stedet at overveje en såkaldt Two-Tier ERP-strategi i disse situationer.

Det er en uomtvistelig kendsgerning, at der ikke findes én ERP-løsning, der kan imødekomme alle tænkelige behov. Nutidens førende ERP-systemer er fyldt med mere funktionalitet end nogensinde før, og moderne cloud-baserede løsninger har gjort implementeringen væsentligt hurtigere og mere effektiv end de tidligere udfordrende og tidskrævende processer. Ikke desto mindre er det hverken økonomisk forsvarligt eller realistisk for softwareudbydere at forsøge at imødekomme alle tænkelige behov, da det ville føre til alt for komplekse produkter.

Det betyder, at selv de mest avancerede ERP-løsninger principielt set kan have huller i deres funktionalitet, hvilket ofte kræver integration med specialiserede softwareprodukter eller tilpasninger.

Det er netop her, at Two-Tier ERP-arkitekturen bliver relevant. Denne strategi involverer brugen af to separate ERP-systemer: Et primært ERP-system, der fungerer som rygraden i virksomhedens kerneaktiviteter, og et sekundært system, der er designet til at imødekomme mere specifikke behov i udvalgte dele af organisationen. Dette koncept bliver især relevant, når virksomhedens forretningsprocesser er så forskellige, at de reelt set drager fordel af to forskellige systemer. Det kan være tilfældet i store koncerner med flere lokationer eller datterselskaber, hvor hver enhed har sine unikke krav og komplekse operationer.

I sidste ende er beslutningen om at vælge enten en samlet ERP-løsning eller en Two-Tier ERP-strategi en nøje afvejning af virksomhedens unikke behov og målsætninger. For de fleste virksomheder er det afgørende at vælge den løsning, der bedst understøtter deres unikke operationer og fremtidige vækstplaner.

I bund og grund handler det om processer

I dag er den såkaldte “Two-Tier ERP-strategi” blevet cementeret som en veletableret tilgang inden for virksomhedsstyring. Denne strategi tillader komplekse, multinationale virksomheder at benytte sig af SAP som en effektiv platform til at administrere deres overordnede operationer på en standardiseret og effektiv måde.

Ikke desto mindre står virksomheder ofte over for nye udfordringer, når de enten opkøber datterselskaber eller udvider deres aktiviteter på nye markeder. Ofte medfører sådanne forandringer nye krav og behov, og i disse situationer er der ofte forretningsprocesser, der udelukkende gælder for den nye division eller det nye marked. Det giver derfor ikke altid mening at integrere dem på tværs af hele organisationen. I disse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt for virksomheden at implementere en mere smidig og tilpasset ERP-løsning, som f.eks. Microsofts Business Central, som kan understøtte driften af den specifikke forretningsenhed.

Det er heller ikke usædvanligt, at forretningsområder eller nyindkøbte datterselskaber benytter sig af specialiserede eller tilpassede applikationer. I sådanne tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at konsolidere og optimere disse processer ved hjælp af en Business Central ERP-løsning, frem for at gøre det inden for SAP’s mere omfattende system. Endnu en situation, der opstår hyppigt, er når en virksomhed etablerer et datterselskab eller opkøber en virksomhed i et andet sprogligt miljø. I disse tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at vælge Business Central, der bedre imødekommer specifikke behov og krav i et pågældende sprog og marked.

Business Central og SAP – et godt match

Der er en stigende tendens til at implementere såkaldte Two-Tier ERP-modeller. Disse modeller kan i teorien bygges på grundlag af forskellige ERP-systemer, men erfaringen viser, at nogle kombinationer fungerer bedre end andre. Konsulenthuse har bemærket, at SAP og Business Central er et eksempel på to systemer, der arbejder godt sammen, og udgør en solid basis for en succesfuld Two-Tier ERP-strategi. Større virksomheder med komplekse strukturer kan f.eks. benytter SAP on-premises, og supplerer med en cloud-baseret Business Central-løsning, når det er hensigtsmæssigt. For nogle virksomheder kan denne cloud-baserede udgave af Business Central endda være deres første skridt imod cloud-baserede ERP-systemer, hvilket ofte motiverer dem til også at flytte deres SAP ERP-løsning til skyen.

Når man søger at forstå, hvorfor Business Central fungerer så effektivt i en Two-Tier ERP-strategi, peger branchefolk på flere nøgleaspekter ved teknologien. For det første rangerer Dynamics 365 Business Central højt, når det handler om at tilbyde omfattende og kraftfuld funktionalitet, der passer til en bred vifte af virksomheder. Dertil kommer, at den fleksible konfiguration gør det muligt at tilpasse Business Central til specifikke behov i forskellige brancher, med mange IT-leverandører, der tilbyder testede løsninger, der opfylder mere specialiserede krav. Softwaren er blevet lokaliseret til over 40 sprog og tilpasset landespecifikke forhold, og den intuitive brugergrænseflade sætter standarden for brugervenlighed på et højt niveau.

Det bedste fra to verdener

Gennemførelsen af en Two-Tier ERP-strategi, der bygger på Business Central og SAP, fremstår i dag som et banebrydende projekt med et imponerende afkast på investeringen og minimal risiko. Denne strategi, der er opdelt i to niveauer, danner et mere alsidigt løsningsmiljø, der opererer på både database- og applikationsniveau og skaber en hidtil uset grad af fleksibilitet. Med andre ord får virksomhederne det bedste fra to verdener.

Annonce

Annonce

Annonce

})