Annonce

Annonce

Annonce

Guldborgsund Kommune og landbruget indgår partnerskabsaftale om CO2-reduktion

Borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen (tv.), og næstformand i den rådgivende landbrugsorganisation VKST, John Nielsen (th.) skrev torsdag under på en partnerskabsaftale, der forpligter parterne til et tæt samarbejde om reduktion af CO2-udledningen. Foto: Guldborgsund Kommune.
Borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen (tv.), og næstformand i den rådgivende landbrugsorganisation VKST, John Nielsen (th.) skrev torsdag under på en partnerskabsaftale, der forpligter parterne til et tæt samarbejde om reduktion af CO2-udledningen. Foto: Guldborgsund Kommune.

Pressemeddelelse

23.6.2023 06:00:00 CEST | Guldborgsund Kommune

Samme dag som byrådet i Guldborgsund Kommune vedtog en ny klimaplan, indgik kommunen og den rådgivende landbrugsorganisation VKST en partnerskabsaftale på klimaområdet. Aftalen forpligter parterne til at arbejde sammen om reduktion af landbrugets CO2-aftryk og bringe landbruget endnu mere i spil som en del af løsningen.

Annonce

Mere biogasproduktion. Flere biprodukter, der kan bruges til fødevareingredienser, byggematerialer eller andre nye produkter. Og gode, nationale rammebetingelser for landbrugets CO2-reduktion. Det er blot nogle af de ting, som Landbrugsorganisationen VKST og Guldborgsund Kommune vil samarbejde om i nærmeste fremtid.

VKST og Guldborgsund Kommune underskrev torsdag en partnerskabsaftale, der skal understøtte landbrugets arbejde med at nedbringe sektorens CO2-udledning. Partnerskabsaftalen er første skridt mod et tættere samarbejde mellem landbruget og kommunen på klimaområdet.

John Nielsen, næstformand i VKST, er glad for partnerskabsaftalen. Han lægger særlig vægt på, at samarbejdet sker ad frivillighedens vej.

”Det er frivilligheden og respekten for, at vi er en del af løsningen, der får landbruget til at være med. Jeg er glad for, at kommunen også tænker sådan, og at den har en positiv tilgang til samarbejdet. Det er en stor styrke, at vi nu står sammen og kan tale med én stemme, og jeg glæder mig til det videre samarbejde,” siger John Nielsen, der også peger på vandplanerne som et område, der skal samarbejdes om.

Borgmester Simon Hansen glæder sig også til samarbejdet. Han sætter stor pris på landbrugets velvilje, og han ser mange muligheder i partnerskabet.

”Jeg tror, der kan komme mange gode ting ud af vores partnerskab. Jeg ser bestemt også landbruget som en del af løsningen på klimakrisen, for det er landbruget, der kan levere de afgrøder og råstoffer, som fremtidens produkter og byggematerialer skal laves af. Desuden kan vi stå sammen om at sikre rimelighed i de krav, der kommer fra centralt hold,” siger Simon Hansen.

Parterne har også forpligtet sig til at dele viden, netværk og ressourcer for derigennem at opnå resultater, som ikke kunne være opnået uden samarbejdet. Desuden mødes VKST og Guldborgsund Kommune mindst to gange om året for at følge op på aftalen og konkrete handlinger.

Partnerskabsaftalen er indgået som led i kommunens arbejde med en klimaplan, der skal sikre, at kommunen som geografisk område er CO2-neutral senest i 2050.

Annonce

Annonce

Annonce

})