Iværksætter

lør, 29 apr 2023

Sådan opretter du et holdingselskab

Sådan opretter du et holdingselskab - Foto: Unsplash

Denne artikel indeholder affiliatelinks.

I denne artikel vil vi guide dig gennem processen med at oprette et holdingselskab, fra forberedelse og planlægning til registrering og daglig drift. Et holdingselskab kan være en effektiv måde at strukturere og beskytte dine investeringer på, samtidig med at det åbner op for nye vækstmuligheder. Uanset om du er en iværksætter, der ønsker at diversificere dine forretninger, eller en investor på udkig efter en mere strømlinet og skattemæssigt effektiv måde at håndtere dine aktiver på, er denne artikel din ultimative guide til at oprette og styre et succesfuldt holdingselskab.

Vi vil dække alt fra juridiske aspekter og finansiering til bestyrelsesstruktur og vækststrategier, så du har alle de nødvendige redskaber til at træffe velinformerede beslutninger og navigere i det komplekse landskab, der omgiver holdingselskaber.

Vi har skrevet lignende artikler om enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber og aktieselskaber.

Få hjælp til at oprette et holdingselskab

Når det kommer til at oprette et holdingselskab, kan processen være både tidskrævende og kompleks. Lexly er en online platform, der tilbyder hjælp og vejledning til at lette denne proces. Med deres ekspertise og brugervenlige system kan du hurtigt og effektivt danne et holdingselskab, der opfylder alle juridiske krav og bestemmelser. Lexly's tjeneste gør det nemt at udarbejde nødvendige dokumenter, såsom vedtægter og stiftelsesdokumenter, og sørger for, at du får al den nødvendige vejledning i forbindelse med stiftelsen af dit holdingselskab. Besøg deres hjemmeside for at finde ud af mere om, hvordan Lexly kan hjælpe dig med at oprette et holdingselskab, der passer til dit behov og mål.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er en virksomhed, der primært fungerer som ejer af kapitalandele i andre selskaber, hvor den egentlige forretningsdrift finder sted. Et holdingselskab er ikke en særskilt selskabsform, men et almindeligt selskab, der typisk er struktureret som et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Formålet med at etablere et holdingselskab er at minimere risikoen for ejerne og opnå skattemæssige fordele. Når et holdingselskab ejer mere end 10% af et driftsselskab, kan overskuddet fra driftsselskabet overføres skattefrit til holdingselskabet.

Holdingselskaber og deres datterselskaber betegnes ofte som en koncern. Selvom de fleste selskaber i koncernforhold er aktieselskaber eller anpartsselskaber, kan kommanditselskaber eller partnerselskaber også indgå i koncernstrukturer. Holdingselskaber kan ofte kendes på, at de inkluderer betegnelsen "Holding" i deres navn.

Hvad er formålet med at stifte et holdingselskab?

Formålet med at stifte et holdingselskab er at eje og kontrollere et eller flere andre selskaber, typisk driftsselskaber. Holdingselskabet kan enten være et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S) og fungerer som en overbygning, der ejer andele i de underliggende virksomheder. At stifte et holdingselskab kan være en strategisk beslutning, hvis man planlægger at starte et ApS eller A/S, eller hvis man i forvejen ejer aktier eller anparter i et selskab personligt.

Der er flere fordele ved at stifte et holdingselskab. For det første kan det minimere ejernes risici ved at adskille personlig formue fra virksomhedens aktiver og dermed beskytte ejernes private økonomi i tilfælde af økonomiske problemer eller retssager. For det andet kan et holdingselskab medføre skattemæssige fordele, såsom skattefri overførsel af overskud fra driftsselskaber, når holdingselskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet.

Desuden kan et holdingselskab være en god løsning, hvis man ønsker at forberede sig på et generationsskifte eller et fremtidigt salg af virksomheden. Ved at overføre ejerskabet af driftsselskabet til et holdingselskab kan man sikre, at overskuddet og aktiverne forbliver beskyttet, samtidig med at man undgår personlig beskatning ved et eventuelt salg. På denne måde kan et holdingselskab bidrage til at skabe en mere strømlinet og bæredygtig virksomhedsstruktur og fremme vækst og succes på lang sigt.

Typer af holdingselskaber

Når det kommer til at vælge den rette selskabsstruktur for dit holdingselskab, er der flere faktorer at overveje. Generelt findes der to primære typer af holdingselskaber: anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Mens et ApS kræver en lavere indskudskapital på 40.000 DKK, er det også underlagt en strammere regulering og kontrol. Aktieselskaber, derimod, kræver en højere indskudskapital på 400.000 DKK, men giver større fleksibilitet og har ofte et mere professionelt omdømme. Det er vigtigt at overveje, hvilken selskabsform der bedst passer til dine forretningsmæssige behov og mål, inden du træffer en beslutning.

Skattemæssige overvejelser iht. holdingselskaber

Skattemæssige forhold spiller en vigtig rolle i valget af selskabsstruktur for dit holdingselskab. En af fordelene ved et holdingselskab er den skattefrie overførsel af overskud fra driftsselskaber, når holdingselskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet. Det kan også være en fordel at konsolidere skattepligtige indkomster og tab i en koncernstruktur, hvilket kan medføre skattebesparelser. Det er vigtigt at konsultere en skatterådgiver, der kan hjælpe dig med at forstå de skattemæssige konsekvenser af forskellige selskabsstrukturer og vejlede dig i at træffe det mest fordelagtige valg for din virksomhed.

Juridiske aspekter iht. holdingselskaber

Der er også juridiske aspekter at overveje, når du vælger en selskabsstruktur for dit holdingselskab. Et af de vigtigste juridiske spørgsmål er beskyttelsen af ejernes personlige aktiver. Både anpartsselskaber og aktieselskaber tilbyder begrænset hæftelse, hvilket betyder, at ejerne kun hæfter for selskabets gæld op til deres indskud i selskabet. Dette beskytter ejernes personlige formue i tilfælde af konkurs eller retssager mod selskabet. Desuden er der juridiske krav og forpligtelser i forbindelse med stiftelse, drift og opløsning af selskabet, som skal overholdes. Det anbefales at søge juridisk rådgivning fra en advokat eller anden ekspert for at sikre, at dit holdingselskab overholder alle gældende love og bestemmelser.

Trin-for-trin guide til oprettelse af et holdingselskab

  1. Vælg selskabsform: Det første skridt er at beslutte, om holdingselskabet skal være et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Et ApS er det mest almindelige valg og kræver en minimumskapital på 40.000 kr.
  2. Udarbejd stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog: For at oprette et holdingselskab skal man udarbejde et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter samt en ejerbog. Disse dokumenter indeholder vigtige oplysninger om selskabet og dets ejerstruktur.
  3. Opret selskabet online: Der er flere online platforme, herunder LegalHero.dk, der tilbyder en simpel digital proces til oprettelse af et holdingselskab. Her skal man udfylde en online formular med oplysninger om selskabet og ejerne.
  4. Betal gebyr for stiftelse: Det koster 670 kr. at stifte et holdingselskab. Når dette gebyr er betalt, vil selskabet blive endeligt registreret, og man vil blive tildelt et CVR-nummer.
  5. Opret minimum to selskaber: Et holdingselskab kræver oprettelse af mindst to selskaber, nemlig holdingselskabet og det eller de underliggende driftsselskaber.
  6. Udarbejd årsrapport: Der skal udarbejdes en årsrapport for hvert selskab i koncernen, som skal overholde gældende regler og krav.
  7. Søg professionel rådgivning: Det er vigtigt at søge professionel rådgivning, når man vil oprette et holdingselskab, da der kan være forskellige krav og regler, som man skal overholde. En rådgiver eller revisor kan hjælpe med at sikre, at man opfylder alle betingelser og får den mest fordelagtige selskabsstruktur.

Ved at følge denne trin-for-trin guide vil man kunne oprette et holdingselskab, der kan styrke virksomhedens finansielle position og minimere risici for ejerne.

Hvad er fordelen ved at have store kapitalsummer i et holdingselskab?

En af de betydelige fordele ved at have store kapitalsummer i et holdingselskab er den øgede finansielle stabilitet og risikominimering for virksomhedens ejere. Når holdingselskabet ejer mere end 10% af et driftsselskab, kan overskuddet fra driftsselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet. Dette kan beskytte virksomhedens aktiver og øge dens likviditet, hvilket gør det lettere at navigere i økonomiske udfordringer og investere i vækstmuligheder.

Holdingselskabet kan også udnytte skattemæssige fordele, såsom at tage udbytte skattefrit op, når det ejer mindst 25% af datterselskabet i mindst et år. Dette giver ejerne mulighed for at reducere kapitalen i datterselskabet til et forretningsmæssigt fornuftigt niveau, samtidig med at de bibeholder en stærk finansiel position i holdingselskabet.

Endvidere kan et holdingselskab give mulighed for at etablere selskabet uden skattebetaling af selskabsindskuddet. Dette kan yderligere styrke selskabets finansielle position og gøre det mere attraktivt for potentielle investorer og partnere.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være mange fordele ved at have et holdingselskab med store kapitalsummer, men det er afgørende at søge professionel rådgivning for at afdække, om det er den rigtige løsning for ens virksomhed. En erfaren rådgiver eller revisor vil kunne hjælpe med at evaluere de potentielle fordele og ulemper i forhold til virksomhedens specifikke situation og mål.

Ofte stillede spørgsmål om holdingselskaber

Holdingselskaber kan virke komplekse, og der er ofte mange spørgsmål, der opstår, når man overvejer at stifte et. Her er en liste over nogle ofte stillede spørgsmål om holdingselskaber og deres besvarelser:

Hvordan adskiller et holdingselskab sig fra et driftsselskab?

Et holdingselskab er et selskab, der ejer kapitalandele i andre virksomheder, typisk driftsselskaber, hvor selve virksomhedsdriften foregår. Et driftsselskab er et selskab, der direkte driver en virksomhed og genererer indtægter gennem salg af varer og tjenester.

Hvordan beskattes et holdingselskab?

Et holdingselskab beskattes på samme måde som ethvert andet selskab i Danmark. Det betaler selskabsskat af sin skattepligtige indkomst. Dog kan der være skattemæssige fordele forbundet med et holdingselskab, såsom skattefri overførsel af overskud fra driftsselskaber, når holdingselskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet.

Hvor meget kapital skal jeg investere for at stifte et holdingselskab?

Minimumskravet for at stifte et holdingselskab afhænger af, om det er et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). For et ApS kræves der en minimumskapital på 40.000 DKK, mens et A/S kræver en minimumskapital på 400.000 DKK.

Kan jeg stifte et holdingselskab uden at have et driftsselskab?

Ja, det er muligt at stifte et holdingselskab uden at have et driftsselskab. Et holdingselskab kan oprettes først og derefter erhverve andele i driftsselskaber efterfølgende, enten ved at stifte et nyt selskab eller ved at købe aktier eller anparter i eksisterende selskaber.

Er det nødvendigt at have en revisor til et holdingselskab?

Det afhænger af selskabets størrelse og kompleksitet. Hvis holdingselskabet er et stort eller komplekst selskab, kan det være nødvendigt at have en revisor for at sikre korrekt bogføring og overholdelse af skatteregler. Mindre holdingselskaber kan måske klare sig uden en revisor, men det er stadig vigtigt at holde sig ajour med skatteregler og regnskabskrav.

Skal et holdingselskab have en bestyrelse?

Ja, både anpartsselskaber og aktieselskaber, der fungerer som holdingselskaber, skal have en bestyrelse eller direktion, afhængigt af selskabsformen. Bestyrelsen eller direktionen er ansvarlig for at træffe beslutninger om selskabets strategi, ledelse og overholdelse af love og bestemmelser. Størrelsen og sammensætningen af bestyrelsen eller direktionen kan variere afhængigt af selskabsformen og virksomhedens behov.

Andre læser også

Trods erkendelse og ekstra penge står regeringen fast på store bededag Statsminister erkender, at hun undervurderede modstand mod store bededag, men vi... Læs mere
Salget af børneudstyr får Røde Kors’ genbrugsforretning til at vokse I 2023 havde Røde Kors Genbrug en indtjening på 107 millioner kroner. Det er i... Læs mere
Mette F.: Ukraine kan bruge danske våben på russisk territorium Våben, som Danmark har doneret til Ukraine, må bruges på russisk jord, hvis d... Læs mere
Medie: Siemens overvejer at fyre 550 i Danmark Ifølge Bloomberg News har Siemens Gamesa planer om en større fyringsrunde, der... Læs mere