Ledelse

tir, 15 feb 2022

Hvordan bliver man medlem af en bestyrelse?

Hvordan bliver man medlem af en bestyrelse?

Er du interesseret i at blive medlem af en bestyrelse? Så bør du læse denne artikel. Du kan nemlig læse hvordan du kan finde en bestyrelsespost, hvad det kræver af dig og hvor meget man kan tjene som bestyrelsesmedlem.

Hvad laver et bestyrelsesmedlem?

I Selskabslovens §111 står der, at en bestyrelse har til ansvar at varetage den overordnede strategiske ledelse i en virksomhed. Endvidere er det også en bestyrelses ansvar at ansætte og sørge for, at der er en direktion til den daglige drift og ledelse af en virksomhed. I Selskabsloven er der også listet en række formelle ansvarsområder og opgaver, som en bestyrelse skal leve op til.

  • Varetagelse af den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation i virksomheden
  • Ansættelse af direktionen og generel ansættelsespolitik
  • Modtage løbende rapportering af virksomhedens finansielle forhold, så det sikres, at kapitalberedskabet altid er forsvarligt
  • Sikre at bogføring og regnskabsaflæggelse og herunder betalinger af alle afgifter og skatter sker på en forsvarlig måde
  • Godkendelse af årsregnskabet
  • Finansielle beslutninger
  • Etablering af nødvendige procedurer for risikostyring
  • Andre beslutninger af stor betydning for virksomheden

I den formelle del af et bestyrelsesarbejde er det bestyrelsens funktion at sikre, at der generelt er styr på virksomhedens økonomi og kapitalgrundlag. Dog består bestyrelsesarbejdet af meget andet end formelle opgaver. 

Hvis man bevæger sig en smule væk for det formelle arbejde, så har mange bestyrelsesmedlemmer også andre roller. I mange bestyrelser er der forskellige bestyrelsesmedlemmer med forskellige kompetencer. Det kan give god mening at sammensætte en bestyrelse med forskellige kompetencer, for at man kan stå stærkest muligt.

Nogle bestyrelsesmedlemstyper har fx strategisk ledelseserfaring, og kan være en god ressource til at præge en virksomheds strategiske beslutninger i samarbejde med ledelsen. Andre bestyrelsesmedlemmer har digitale ressourcer, som kan implementere strategiske marketingplaner eller valg af IT-systemer, som kan forbedre produktiviteten. Der er generelt mange forskellige bestyrelsesmedlemstyper, men fælles for dem alle er, at de kan bidrage til en forsvarlig organisation, træffe finansielle beslutninger og generelt implementere strategiske beslutninger.

Et 'klassisk' bestyrelsesmedlem hjælper virksomheder med at udvikle en eksisterende forretning, generere nye forretningsidéer eller hjælpe med at implementere nye tiltag, både operationelt og strategisk. De fleste virksomheder drifter i det daglige uden de store udfordringer, men der er også behov for at vækste og erobre nye markeder. Derfor kan det give god mening at hyre eksterne assistance for at minimere de forskellige risici, der som regel er forbundet i disse processer.

Sådan finder du en bestyrelsespost

Du kan finde en bestyrelsespost på flere forskellige måder. Du kan bl.a. gøre dig bemærket gennem erhvervsnetværks, hvor du kan møde andre interessante erhvervspersoner, som har et stort netværk. Hvis du ved netværksmøder fortæller åbent, at du er interesseret i bestyrelsesarbejde og samtidig fortæller hvilke kompetencer du har, så ved de deltagende erhvervspersoner, at du er åben for muligheder i bestyrelsesarbejde. Det kan være, at disse personer selv kan bruge dine kompetencer til deres egen virksomhed eller kender andre virksomheder som kunne bruge dine kompetencer.

Du kan også vælge at eksponere dig selv på Danmarks største bestyrelsesplatform nBoard. Her kan du oprette en gratis profil, og dermed eksponere dig selv og dine kompetencer til virksomheder som søger at skabe eller opruste deres bestyrelse. I skrivende stund er der over 3000 kandidater og over 1.500.000 eksponeringer.

Da du kan oprette dig en gratis profil er det vores største anbefaling at benytte nBoard. Det tager få minutter.

Hvor meget tjener et bestyrelsesmedlem?

Der er ikke nogle faste satser eller beløb som man som bestyrelsesmedlem kan forvente at modtage for sit arbejde. Det er op til de enkelte virksomheder at lave en aftale for, hvad man kan forvente at tjene som medlem af en bestyrelse. Det er også op til de individuelle aftaler at forventningsafstemme hvor meget tid der forventes at benyttes til bestyrelsesarbejde.

Hvis man skal sætte nogle tal på det honorar som du kan forvente som et eksternt bestyrelsesmedlem, vil det ligge på omkring 50.000 kr. om året. Dette er i en mellemstor dansk virksomhed. Ser man på nogle af de store virksomheder i Danmark er honoraret naturligvis højere. Dette er ikke ensbetydende med, at du kan kræve 50.000 kr. hos en virksomhed hvis det er din første bestyrelsespost. Igen, det kan variere en del.

Hvor ofte skal man deltage i bestyrelsesmøder?

Som tidligere nævnt er det individuelt hvor mange bestyrelsesmøder der afholdes årligt. I nogle virksomhedstyper kan det give bedst mening at afholde tolv møder om året, mens det andre steder kun giver mening at afholde bestyrelsesmøder kvartalsmæssigt. Der er også virksomheder som er i en sæsonbetonet branche, og derfor afholdes bestyrelsesmøderne enten i højsæsonen eller i den mindre travle tid af året.

Tager man gennemsnittet af bestyrelsesmøder afholdes der cirka seks om året. Med andre ord cirka hver anden måned. Endvidere afholdes der også strategiseminarer i mange virksomheder, samt løbende sparing med ledelsen for at sikre værdiskabelse i en virksomhed.

Kan alle blive en del af en bestyrelse?

Alle personer i Danmark kan blive indstillet som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand i en virksomhed. Man kan godt have bestyrelsesmedlemmer, som er under 18 år. Dog skal man være opmærksom på, at der kan forekomme en række praktiske problemer, hvis et medlem er under 18 år. En Ikke-myndige person kan ikke tegne en forening økonomisk. Hvis alle medlemmer af en bestyrelse er under 18 år, er det derfor vigtigt, at der er en eller flere personer uden for bestyrelsen, som kan give tegningsret til eksempelvis bankkonti. Man kan i øvrigt godt blive idømt erstatningsansvar, trods man ikke er myndig hvis man handler uforsvarligt.

Hvad kræver det at blive et bestyrelsesmedlem?

I princippet kræver det ikke noget specifikt for at blive medlem af en bestyrelse. Dog skal du naturligvis have nogle specifikke kompetencer som en virksomhed søger. Disse kompetencer kan du få via uddannelse, erhvervserfaring eller bestyrelsesuddannelser.

Der findes nemlig bestyrelsesuddannelser som du kan tage forskellige steder. En bestyrelsesuddannelse er målrettet til dig, som gerne vil bidrage kompetent, effektivt og med de rigtige kompetencer i både frivillige og professionelle bestyrelser. Ved at tage en uddannelse får du nogle værdifulde værktøjer, og dette kan være startskuddet til at gå fra frivillig bestyrelsesarbejde til at gøre det professionelt.

Kan man leve af bestyrelsesposter?

Ja, man kan godt leve af at være medlem af bestyrelser. Der findes nogle erhvervsprofiler som lever af at være medlem af flere bestyrelser i flere forskellige virksomheder. Disse typer har oftest en stor erfaring, og har en grundlæggende forståelse for ledelse og strategi der gør, at de kan tilbyde deres kompetencer i bestyrelsessammenhæng.

Der findes bl.a. advokater, som også er aktive i flere bestyrelser. Dette skyldes i i flere tilfælde, at en advokat har erfaring og kompetencer inden for jura, som mange virksomheder i Danmark har behov for. Jura er en svær størrelse at arbejde med, og som dansk mellemstor virksomhed arbejder man med jura på forskellige områder.

Der er også mange store erhvervsprofiler som er aktive i bestyrelser qua deres nuværende arbejde. Det kan være erhvervsprofiler som er ledere i større virksomheder, og derved har tilegnet sig relevant erfaring, som mellemstore virksomheder kan benytte. Disse erhvervsprofiltyper er oftest værdifulde at have med i en bestyrelse, da de har en viden som kan bruges til at udvikle en virksomhed.

Endvidere er mange investorer også bestyrelsesmedlemmer i de virksomheder, som de investerer i. Dette giver god mening da en investor får ejerskab i en virksomhed, og dermed er relevant at have med til at træffe beslutninger. Vi har i øvrigt skrevet en artikel der fortæller hvordan du kan tiltrække investorer til din virksomhed. Læs den herunder.

Hvor gammel skal man være for at være med i en bestyrelse?

Du kan være medlem af en bestyrelse uanset hvor gammel du er. Dog skal man være opmærksom på, at der kan være nogle problematikker hvis man er under 18 år.

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er den øverste ledelse i en virksomhed. Formålet med en bestyrelse er at forestå den overordnede ledelse af virksomhed, herunder at ansætte en kvalificeret daglig ledelse.

Andre læser også

Guld: En tidssvarende investering og smedning af elegance Guld har altid været et symbol på rigdom, magt og skønhed. Fra tidernes morge... Læs mere
Folketinget godkender flere penge til kongehuset efter tronskifte Kongehuset skal udvikle sig, og det vil koste, hvorfor Folketinget ønsker at af... Læs mere
Minister om EM-arrangementer på storskærm: TV 2 har betalt i dyre domme EM starter om to uger, men det bliver uden større arrangementer uden for barer ... Læs mere
Medie: Mærsk og DSV er blandt sidste fire mulige købere af tysk gigant I kommende uger kan budgivere give bindende bud på DB Schenker, lyder det fra D... Læs mere
Venstre-kandidat trækker sig kort før valg efter russerhistorier Med under to uger til valgdagen har Alexandra Sasha trukket sig kandidat. Det sk... Læs mere