Annonce

Annonce

Annonce

Mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor øger behovet for digitale løsninger

Anders Grynnerup, partner og markedsleder for den offenlige sektor i PwC
Anders Grynnerup, partner og markedsleder for den offenlige sektor i PwC

Pressemeddelelse

30.6.2023 10:03:26 CEST | PwC

9 ud af 10 ledere i den offentlige sektor har udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft, hvilket øger behovet for effektiviserende og arbejdskraftsbesparende løsninger. Det viser en ny undersøgelse fra PwC, hvor hele 80 % også svarer, at der er et uudnyttet potentiale for digitalisering i deres organisation.

Der mangler medarbejdere til at varetage velfærden og komme i mål med sagsbunkerne i den offentlige sektor. Ifølge en ny analyse af PwC oplever 9 ud af 10 ledere i den offentlige sektor således jævnligt, at de ikke kan rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, og 58 % fortæller, at de har udfordringer med at fastholde medarbejdere. 

Der er særligt mangel på specialiserede medarbejdere, og i kommuner og regioner fortæller 76 % af lederne, at de mangler velfærdsmedarbejdere (fx pædagoger, pleje- og sundhedspersonale), mens ledere i staten efterspørger specialiserede kompetencer inden for it ( 72 %), jura (58 %) og økonomi (40 %).

“Den offentlige sektor står overfor en stor udfordring med mangel på og fastholdelse af arbejdskraft, som kun bliver større i de kommende år. Det kræver strukturelle ændringer, herunder yderligere effektiviseringer i det offentlige, hvis ikke det skal gå ud over kvaliteten af de velfærdsopgaver, som den offentlige sektor løfter,” vurderer Anders Grynnerup, partner og markedsleder for den offentlige sektor i PwC.

8 ud af 10 ser uudnyttet potentiale for digitalisering i deres organisation

Behovet for effektivisering understreges af, at hele 8 ud af 10 ledere i den offentlige sektor ifølge undersøgelsen ser et uudnyttet potentiale for digitalisering i deres organisation.

“Manglen på arbejdskraft er et strukturelt problem, som vil udfordre samfundet i flere år frem. I undersøgelsen fortæller 80 % af de offentlige ledere da også, at strukturelle vilkår, herunder løn, er blandt de største barrierer for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det betyder bl.a., at man må kigge på løsninger, der kan frigøre arbejdskraft og øge effektiviteten. Her er digitalisering og procesoptimering oplagte indsatsområder”, siger Anders Grynnerup.

Ifølge undersøgelsen ser lederne i den offentlige sektor også digitalisering som en oplagt løsning: 75 % vurderer således, at øget digitalisering vil føre til mere effektive arbejdsgange i deres organisation, mens 59 % forventer, at det vil forbedre kvaliteten i deres arbejde. 

Økonomi og ustrukturerede data står i vejen for at realisere gevinsterne

PwC’s undersøgelse viser også, at der er en række udfordringer, når det kommer til at realisere de mulige gevinster med øget digitalisering. Knap halvdelen (47 %) svarer således, at manglende finansiering forhindrer øget digitalisering i deres organisation, og 39 % fortæller, at deres data ikke er strukturerede:

“En væsentlig forudsætning for at få et godt udbytte af digitalisering er, at man har et solidt datagrundlag at arbejde ud fra. Mange ledere i den offentlige sektor fortæller desværre, at deres data ikke er strukturerede, hvilket gør det svært at bygge en effektiv kultur, hvor man træffer hurtige, databaserede beslutninger”, uddyber Anders Grynnerup og fortæller, at blot lidt mere end halvdelen (55 %) mener, at deres organisation i dag anvender data til at træffe bedre beslutninger. 

Om undersøgelsen

PwC har fra den 1. marts til den 20. maj 2023 gennemført en rundspørge om mangel på arbejdskraft blandt ledere i den offentlige sektor. 162 ledere fra kommune, stat og regioner har deltaget i undersøgelsen.

Annonce

Annonce

Annonce

})