Annonce

Annonce

Annonce

Ny lovgivning får C25-selskaberne til at stille skarpere på skatterapportering

Susanna Bjerrum Poulsen, partner og skatteekspert i PwC
Susanna Bjerrum Poulsen, partner og skatteekspert i PwC

Pressemeddelelse

12.5.2023 06:00:00 CEST | PwC

PwC’s analyse af C25-selskabernes rapportering om skat viser, at de fastholder et højt niveau, når det gælder gennemsigtighed i deres skatterapportering. Fem C25- selskaber udarbejder sågar selvstændige skatterapporter. Udviklingen skal ses i lyset af EU-direktivet for offentlig land-for-land-rapportering, som skal være implementeret i dansk lov senest 22. juni 2023.

Annonce

PwC har for fjerde år i træk undersøgt graden af transparens i C25-selskabernes skatterapportering fordelt på i alt ni parametre. Analysen viser, at der samlet set er fremgang på tværs af parametrene. Der er særligt ‘forklaring på tilstedeværelse i skattely-lande’, ‘oplysninger om den faktiske betalte selskabsskat’ samt ‘land-for-land-rapportering’, som flere selskaber nu oplyser om i deres skatterapportering. Ny lovgivning og stigende interesse fra investorer, samarbejdspartnere og øvrige interessenter skubber på udviklingen. 

“Det er positivt, at selskaberne fastholder et højt niveau, når det gælder gennemsigtighed i deres skatterapportering. Vi oplever en fremgang på tværs af parametrene i analysen, og vi kan desuden konstatere, at der er flere selskaber, som i år har udbygget deres rapportering,” fortæller Susanna Bjerrum Poulsen, partner og skatteekspert i PwC. Hun fortsætter:

“Vi ser i år flere uddybende forklaringer på temaer, bedre visualiseringer samt større detaljegrad i tabeller og grafer, mv. Det vidner om, at C25-selskaberne arbejder aktivt og har et stærkt fokus på et ellers meget komplekst område, hvilket er med til at skabe øget transparens og tillid til virksomheden.” 

Udviklingen skal også ses i lyset af, at Danmark sammen med ca. 140 andre OECD-lande har indgået en historisk aftale om nye internationale skatteregler (Pillar II). Det betyder bl.a., at der indføres en global minimumsbeskatning på 15 %. 

“De nye skatteregler skærper virksomhedernes fokus på at skabe gennemsigtighed i deres skatterapportering, hvad enten de arbejder i et område, hvor skattetaksten er over eller under 15 %. Den indsats, som vi kan se, at virksomhederne har lagt i at udbygge den frivillige rapportering, kan også støtte virksomhedernes kommunikation vedrørende effekten af Pillar II-skatten,” vurderer Susanna Bjerrum Poulsen.

Ny lovgivning om land-for-land-rapporteringer

Derudover træder EU-direktivet om offentlig land-for-land-rapportering i kraft i juni 2023 med effekt fra 22. juni 2024, og selskaberne er de senere år begyndt at forberede sig på de nye krav om rapportering. Ifølge analysen er antallet af C25-virksomheder, der udarbejder land-for-land-rapporteringer, således steget til 5 selskaber i 2023 fra 4 i 2022 og fra blot 1 selskab i 2021. Flere selskaber har delelementer af land-for-land-rapporteringen med, hvilket vidner om, at flere selskaber forbereder sig til den fulde rapportering af land-for-land-oplysningerne: 

“Såvel den globale minimumsskat som offentlig land-for-land-rapportering har til hensigt at øge transparensen i relation til skattemæssige forhold for multinationale virksomheder, og her viser analysen, at de danske C25-selskaber allerede er godt på vej. Der er dog fortsat plads til forbedringer, og jeg forventer klart, at vi vil se en stor stigning i antal selskaber, der laver land-for-land-rapportering frem mod 2024-25, hvor lovgivningen for alvor slår igennem,” understreger Susanna Bjerrum Poulsen.

Om undersøgelsen

PwC har gennemgået C25-selskabernes årsrapporter for regnskabsår, der slutter mellem januar 2022 og december 2022. I alt indgår 24 selskaber i analysen. Tallene for 2021 er for de selskaber, der var noteret på C25 ultimo 2021. Undersøgelsen bygger herudover på data såsom ESG-/bærdedygtighedsrapporter samt skattestrategier og -politikker, der er offentligt tilgængelige pr. 15. marts 2023.

Annonce

Annonce

Annonce

})