Pressemeddelelse

tir, 02 maj 2023

Biodiversitet og klima er med til at sikre et positivt regnskab i Hedeselskabet

Biodiversitet og klima er med til at sikre et positivt regnskab i Hedeselskabet

Pressemeddelelse

1.5.2023 16:41:49 CEST | Hedeselskabet

2022 har været et udfordrende år for hele verden – også for Danmark og Hedeselskabet. Derfor er det positivt, at Hedeselskabet kan præsentere en stigning i omsætningen på knap 10 procent til 2,16 mia. kroner og et resultat på 57,7 mio. kroner.

Året, der er gået, har stået i biodiversitetens og klimaets tegn for Hedeselskabet. Som et led i 2025-strategien ”Naturlig Vækst” har Hedeselskabet haft fokus på projekter, hvor netop disse to områder indgår. Det har båret frugt, i takt med at Hedeselskabets dygtige medarbejdere har implementeret deres opbyggede viden i konkrete løsninger for kunderne.

- I 2021 åbnede vi vores egen biodiversitetspark i Viborg. Erfaringerne herfra har vores medarbejdere kunnet overføre til vores kunder. Et godt eksempel er åbningen af en af Danmarks største erhvervsmæssige biodiversitetsparker ved Salling Groups hovedkontor. Samtidig har vi mærket en øget efterspørgsel efter vores klimaskovsløsninger og skovprodukter generelt. Noget som regeringen har fokus på med dens ønske om rejsning af 250.000 hektar ny skov. Værdien af egne skove er steget markant, hvilket er et udtryk for, at skoven tillægges større og større værdi i samfundet, siger Torben Friis Lange, administrerende direktør for Hedeselskabet.

Hvor biodiversitet og klima har stået højt på ønskesedlen hos kunderne, har den globale samfundsudvikling skabt øgede økonomiske udfordringer for alle – også Hedeselskabet, hvor dele af driften har været kraftigt udfordret gennem året.

- På trods af de mange udefrakommende udfordringer, er det er med tilfredshed, at jeg kan se tilbage på 2022. Et år, hvor vi ikke bare har leveret et positivt resultat, men også et år hvor vi for alvor har fået sat biodiversiteten på dagsordenen. Vi står blandt andet bag Skandinaviens første FSC Økosystemtjenestecertificering, og vi er i tæt samarbejde med Green House Gas Protocol om udviklingen af de nye standarder for klimaregnskaber. Det har kun været muligt på grund af vores meget dedikerede og dygtige medarbejdere, siger Jørgen Skeel, bestyrelsesformand i Hedeselskabet.

Gennem Hedeselskabets forening uddeles der hvert år 2-3 mio. kroner til formål, der skal gøre en positiv forskel for natur og miljø. I 2022 har Hedeselskabet blandt andet støttet opførelsen af en handicapvenlig skovhave ved Egmont Højskolen og en informationsfilm omkring biernes verden til brug for folkeskolerne.

I 2022 blev der desuden truffet beslutning om at udvikle to medlemsskove, som vil blive udviklet sammen med Hedeselskabets medlemmer med fokus på biodiversitet og rekreation.

Blandt de første 40 i verden

Hedeselskabet har udarbejdet klimaregnskabet for 2022 efter de nyeste standarder. Det giver et mere retvisende billede af en virksomheds klimaaftryk, men der er endnu meget få, der har benyttet dem. Hedeselskabet er således blandt de første 40 virksomheder i verden, der har formået at samle og bearbejde de nødvendige data.

Klimaregnskabet viser, at Hedeselskabets virke er til gunst for klimaet. I kraft af Hedeselskabets eget skovejerskab er der i 2022 bundet fire gange mere CO2 end der blev udledt i Hedeselskabets egne operationer (scope 1 og 2). Sammen med kunder og leverandører (scope 3) er der bundet to gange mere end CO2 end der blev udledt.

Fremtiden er (også) i havet og i vedvarende energi

En stor del af havmiljøet er under pres, hvorfor Hedeselskabet har sat fokus på at afhjælpe en række af disse miljøproblemer samt sikre øget biodiversitet.

- De naturlige stenrev i havet er forsvundet, og det har gjort livet svært under havets overflade. Et eksempel er ålegræs, som har brug for afskærmning fra havstrømmene for at kunne trives. Vi er i færd med at genoprette stenrev, og samtidig arbejder vi på at øge biodiversiteten under havet. Til det formål skal vi sikre en normal tilstand i havmiljøet, hvor blåmuslinger er en afgørende del af hele økosystemet. Vi har en veldokumenteret metode til netop at løse de grundlæggende forhold, således vi kan genskabe et havmiljø i god økologisk tilstand, siger Torben Friis Lange.

Desværre er det ikke uden udfordringer at gøre en positiv forskel for klima og miljø.

- Vi er nødt til at accelerere beslutningsprocesserne for klima- og biodiversitetsindsatserne og ikke afvente endnu flere undersøgelser på områder, der allerede er velbelyst. Vi ligger inde med mange af løsningerne, som vi gerne vil bringe i spil sammen med myndighederne og erhvervslivet, slutter Torben Friis Lange.

Nøgletal fra årsresultat (i mio. kr.)20222021Nettoomsætning2.158,81.990,5Årets resultat57,756,3Egenkapital1.104,31.040,2

Andre læser også

Danmarks største forsvarsfirma øger salg og indtjening i konfliktår Terma løfter sløret for strategi med ambitionen om at fordoble omsætningen ov... Læs mere
Raoul Grünthal bliver formand i JP/Politikens Hus Lars Munch stopper som formand i JP/Politikens Hus efter få uger. Han bliver fo... Læs mere
Styrelse sender i maj endelige vurderinger for ejerlejligheder Det bliver første gang i cirka ti år, at landets ejere af cirka 300.000 ejerle... Læs mere
Stine Bosse vil erstatte den danske krone med euroen I en valgtest har Stine Bosse erklæret sig helt enig i at erstatte den danske k... Læs mere
Venstres formand vil bruge nyfundne penge på at sænke skatten Troels Lund Poulsen kan ikke forestille sig en aftale i regeringen om brug af r... Læs mere