Pressemeddelelse

tir, 28 mar 2023

Anerkendelse, inddragelse og feedback: Ledelsesadfærd kan have betydning for medarbejderes arbejdsmarkedstilknytning

Anerkendelse, inddragelse og feedback: Ledelsesadfærd kan have betydning for medarbejderes arbejdsmarkedstilknytning

Pressemeddelelse

28.3.2023 06:00:00 CEST | Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Fraværet af visse typer ledelse ses i sammenhæng med en øget risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Det viser en ny NFA-undersøgelse med mere end 55.000 lønmodtagere, der i gennemsnit blev fulgt i fire år.

Hvis du er leder, kan det være en god ide at involvere medarbejderne i planlægningen af arbejdet, have klare roller og rammer og ikke mindst anerkende medarbejdernes indsats.

Ny forskning finder nemlig at fravær af ledelse, der understøtter positive psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, kan sættes i sammenhæng til en øget risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Ledelsesadfærden er målt ud fra medarbejdernes vurderinger i nationale undersøgelser fra 2012 til 2016. Medarbejderne er i undersøgelsen blevet spurgt til otte typer ledelsesadfærd.

Sådan måles ”ledelsesadfærden” i undersøgelsen

Hvor ofte -

  1. Forklarer din nærmeste leder virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver?
  2. Har du tilstrækkelig autoritet i forhold til dit ansvar?
  3. Tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i din faglige udvikling?
  4. Involverer din nærmeste leder dig i planlægningen af dit arbejde?
  5. Giver din nærmeste leder dig den nødvendige feedback (positiv og kritisk)?
  6. Er dit arbejde anerkendt og værdsat af ledelsen?
  7. Får du den nødvendige hjælp og støtte fra din nærmeste leder?
  8. Kan du stole på udmeldinger fra ledelsen?

Undersøgelsen peger på, at mangel på denne type ledelse er forbundet med en øget risiko for mistet arbejdsmarkedstilknytning. Eksempelvis førtidspension, fleksydelse eller ressourceforløb.

- Når vi sammenligner dem, der rapporterer, at alle otte typer af ledelse er stort set fraværende, med de øvrige medarbejdere, så kan vi se, at den risiko, de har for mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, er 1,57 gange større end for andre medarbejdere, forklarer ph.d.-studerende ved NFA, Kathrine Sørensen, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Undersøgelsen supplerer andre forskningsresultater fra NFA, der viser, at fravær af denne type ledelse også kan ses i sammenhæng med langtidssygefravær. Resultaterne om sygefravær viser, at jo flere positive psykosociale faktorer, der understøttes af ledelsen, des mindre sygefravær.

Andre faktorer end ledelse

Der er i hovedanalysen taget højde for køn, alder og uddannelsesniveau, og konklusionerne ændrer sig ikke, når der yderligere tages højde for jobgruppe, branche, medarbejderens anciennitet, og om man arbejder i den private eller offentlige sektor.

Ud over de otte typer ledelsesadfærd kan der være andre omstændigheder, der for den enkelte medarbejder spiller en rolle i forhold til tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan eksempelvis være andre forhold i arbejdsmiljøet eller anden sygdom.

Det er derfor ikke muligt på baggrund af undersøgelsen at konkludere med sikkerhed, at mangel på denne type af ledelsesadfærd er den direkte årsag til mindre tilknytning til arbejdsmarkedet. Resultaterne tyder dog på, at ledelsesadfærden kan være betydningsfuld.

Om undersøgelsen

Undersøgelsens resultater er bygget på spørgeskemabesvarelser fra 55.364 danske medarbejdere, som i gennemsnit er blevet fulgt ca. 4 år.

Ledelsesadfærden blev målt ved medarbejderrapporteringer i de nationale Arbejdsmiljø og Helbredsundersøgelser (AH) fra 2012 til 2016. Tilbagetrækning og mindre tilknytning til arbejdsmarkedet omfatter førtidspension, ressourceforløb, fleksydelse, ledighedsydelse eller sygedagpenge under fleksjob. Disse data er hentet fra et nationalt register.

Undersøgelsen er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF) og NFA.

Andre læser også

Danmark følger med i russisk grænsehændelse i Estland Russiske grænsevagter fjernede torsdag bøjer fra Narva-floden, som markerer gr... Læs mere
Danmarks største forsvarsfirma øger salg og indtjening i konfliktår Terma løfter sløret for strategi med ambitionen om at fordoble omsætningen ov... Læs mere
Raoul Grünthal bliver formand i JP/Politikens Hus Lars Munch stopper som formand i JP/Politikens Hus efter få uger. Han bliver fo... Læs mere
Styrelse sender i maj endelige vurderinger for ejerlejligheder Det bliver første gang i cirka ti år, at landets ejere af cirka 300.000 ejerle... Læs mere
Stine Bosse vil erstatte den danske krone med euroen I en valgtest har Stine Bosse erklæret sig helt enig i at erstatte den danske k... Læs mere