Pressemeddelelse

ons, 08 mar 2023

Lederne og tænketanken EQUALIS: Opret et ligestillingsråd

Gine Maltha Kampmann, adm. direktør hos EQUALIS

Pressemeddelelse

8.3.2023 06:00:00 CET | Lederne

På ligestillingsfronten halter vi i Danmark efter vores nordiske naboer. Tænketanken EQUALIS og Lederne foreslår derfor etableringen af et ligestillingsråd, der skal styrke området og sikre politisk forpligtigelse.

Den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag - og dermed også anledning til at gøre status over ligestillingen mellem kønnene i Danmark. Og der stadig lang vej igen.

Tænketanken EQUALIS og Lederne foreslår derfor nu oprettelsen af et ligestillingsråd. Rådet skal bestå af uafhængige eksperter, som skal rådgive Ligestillingsministeriet og regeringen, komme med anbefalinger og drive arbejdet frem, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med ikke bare formel, men også reel ligestilling, forklarer Karen Bro, chefrådgiver hos Lederne, der er landets største faglige organisation for ledere og har 134.000 medlemmer.

”Tallene taler jo for sig selv. Kun 14 procent af danske CEO’s er kvinder og i 44 procent af de største danske virksomheders bestyrelser er der slet ingen kvinder. Vi sakker bagud på parametre, som virksomhederne i stigende grad vil blive målt på af både kunder og medarbejdere. Vi risikerer samtidig at tabe på både innovation og udvikling, som er forudsætninger for dansk konkurrenceevne. Det skal vi gøre noget ved, og derfor ser vi gerne, at regeringen får en ligestillingsvagthund – ligesom Klimarådet er regeringens grønne vagthund,” siger Karen Bro.

Danmark halter bagud på ligestilling, når vi sammenligner os med de andre nordiske lande, som har det til fælles, at de alle har prioriteret ligestillingsområdet med større politisk kapacitet, end det er tilfældet i Danmark.

Lederne har spurgt deres medlemmer, og her tror knap 20 procent, at Danmark kan nå i mål med en ligelig fordeling af mænd og kvinder i topledelse senest i 2030 uden særskilt fokus på området. Næsten 66 procent af respondenterne (i alt 1237) tror ikke, det er muligt.

Det kalder på handling, mener Gine Maltha Kampmann, som er direktør i tænketanken EQUALIS:

”Alt for længe har kampen for ligestilling på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt været for ufokuseret. Nu er det på tide, at vi får samlet alt viden om, hvordan det reelt står til – og om, hvad der virker i praksis. Og at vi får forpligtet politiske beslutningstagere på at holde fokus og løbende at inddrage viden. Dét kan et ligestillingsråd sikre,” siger Gine Maltha Kampmann fra Danmarks uafhængige og forskningsbaserede tænketank for ligestilling og kønsdiversitet på arbejdsmarkedet.

FAKTA: Ligestilling i Norden

  • I Finland er ligestilling forankret hos Ministeren for Nordisk Samarbejde og Ligestilling. Tværgående lovgivningsansvar. Ministeren understøttes af et råd for kønsligestilling, som kommer med forslag og rådgiver om lovgivning.
  • I Island forvaltes ligestillingsloven af Statsministeriet, som dækker visse ligestillingsområder i en afdeling for ligestilling og menneskerettigheder, mens fagministerier har ansvar for at tænke ligestilling ind i deres egne ressortlove. Statsministeriet understøttes af direktoratet for ligestilling, som monitorerer ligestillingsloven og rådgiver om lovdesign.
  • I Norge ligger ligestilling under Kulturministeriet i en afdeling for ligestilling, non-diskrimination og internationale forhold. Arbejdet understøttes af et ligestillings- og diskriminationsorgan, der har en vidensskabende og debatterende funktion.
  • I Sverige har Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet to ministre: en for beskæftigelse og integration og en ligestillingsminister. Ministeriet dækker altså over flere fagområder men har særskilte ministre. Under ministeriet ligger blandt andet Ligestillingsstyrelsen, som arbejder med opfølgning, analyse, koordinering, viden og støtte til at opnå de ligestillingspolitiske mål.

Andre læser også

Vores naturgasforbrug fortsætter med at falde Det danske forbrug af naturgas faldt 3,6 procent sidste år, samtidig med at vi ... Læs mere
EL-leder kalder EU-valg for mistillidserklæring til regeringen Regeringen bør udskrive valg efter ”mistillidserklæring” ved EU-valg, mene... Læs mere
Hver anden ansøger til erhvervsuddannelse har over tre kvarter til skole Knap halvdelen af alle ansøgere til erhvervsuddannelserne har mere end 45 minut... Læs mere
Meta udsætter træning af kunstig intelligens i Europa efter kritik Efter pres fra datasikkerhedsmyndigheder udskyder Meta planer om at anvende brug... Læs mere
Novo-topchef skal forklare sig om høj pris på lægemidler i Senatet Lars Fruergaard Jørgensen har sagt ja til at svare på spørgsmål om prissætn... Læs mere