Pressemeddelelse

ons, 21 jun 2023

Omsætningen blandt hovedstadsregionens virksomheder falder – men forventningen til hele 2023 er højere end nogensinde før

Omsætningen blandt hovedstadsregionens virksomheder falder – men forventningen til hele 2023 er højere end nogensinde før

Pressemeddelelse

20.6.2023 10:06:27 CEST | Erhvervshus Hovedstaden

Inflation er den altdominerende faktor, mens energikrisen betyder langt mindre end i 2022. Det viser Erhvervshus Hovedstadens Virksomhedsundersøgelse 2023.

Hvert år spørger Erhvervshus Hovedstaden ca. 1.000 virksomheder i regionen om, hvilke forhold der har størst indflydelse på deres forretning. Sidste års undersøgelse viste, at 21% af de adspurgte virksomheder vurderede, at energikrisen havde den største effekt, mens det tal blot er 8% i år. Samtidig vurderer 10% mod 8% sidste år, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er en udfordring, mens altså hele 43% mod 39% i 2022 mener, at inflation og prisstigninger på bl.a. råvarer og efterfølgende svagere købekraft har størst indflydelse. Samtidig spiller efterslæbet fra pandemien ind pga. udskudte corona-lån og udskudt moms.

Klimaregnskab- og rapportering vægter ikke tungt – til gengæld er digitalisering afgørende

For første gang indgår ’krav om klimaregnskab- og rapportering’ som et tema i undersøgelsen. Ganske interessant er det, at blot 2% af de adspurgte virksomheder oplever dette som et vigtigt område – til trods for at virksomhederne – også de små og mellemstore – møder stigende krav fra kunderne om bæredygtighedsrapportering, ligesom flere lovgivninger er på vej, der vil medføre krav om risikoafdækning af virksomhedernes påvirkning på mennesker, miljø og klima i værdikæden. Til gengæld vurderer virksomhederne, at digitalisering er afgørende for fremtidig vækst: Således angiver 29% af respondenterne digitalisering som det vigtigste behov for at skabe vækst fremadrettet, hvilket er den højeste andel siden de første målinger. Behovet for kvalificeret arbejdskraft er fortsat højt og ligger med 28% på niveau med sidste måling, mens behovet for øget fokus på lån og finansiering stiger til 25%.

Lille fald i omsætning og beskæftigelse – drastisk fald i eksporten

Efter en lang nedgangsperiode under pandemien var der endelig fremgang at spore hos virksomhederne i målingen i efteråret 2022. Men en stigende og for Danmark historisk høj inflation i 2022 har sidenhen sat sig i virksomhedernes økonomi: Omsætningen falder 1 %-point til 1,7% i den nyeste måling. Når man så tager inflation med i billedet, betyder det en øget udhuling af likviditet og indtjening, når omsætningen kommer under pres. Samtidig ser det ud til, at stigningen i beskæftigelsen også begynder at stilne af efter en flot stigning siden de sidste nedlukninger i starten af 2022. Beskæftigelsen holder sig lige over nul, hvilket er et fald sammenlignet med efteråret 2022, hvor niveauet var 1,8%. Eksporten oplever det største fald af de tre nøgletal siden efteråret 2022. Det er med stor sandsynlighed også inflationen (og energikrisen), som har udfordret international handel de seneste 8-10 måneder.

Omsætningen er faldet – men forventningen til hele 2023 slår alle rekorder

Omsætningen falder 1 %-point til 1,7%, og medtages inflation, betyder det en øget udhuling af likviditet og indtjening, når omsætningen kommer under pres. Forventningen til omsætningen samlet set for 2023 vurderer virksomhederne vil ligge på 22%, hvilket er den højeste helårsvurdering i Erhvervshus Hovedstadens målinger. Inflationen er begyndt at falde, det samme er energipriserne, og Europa har sat massivt ind på energisubstitution fra (russisk) gas til andre energikilder. Derudover er de globale forsyningskæder kommet mere i balance, så der er samlet set optimisme at spore hos virksomhederne.

Trods en positiv forventning til fremtiden, er der også bekymring at spore hos virksomhederne: I forhold til, hvordan de ser udviklingen over de næste par år, vurderer 88%, at netop inflation og prisstigninger fortsat vil have den største indflydelse på deres forretning, mens både energikrisen og krigen i Ukraine også ventes at påvirke forretningen.

Andre læser også

Trods erkendelse og ekstra penge står regeringen fast på store bededag Statsminister erkender, at hun undervurderede modstand mod store bededag, men vi... Læs mere
Salget af børneudstyr får Røde Kors’ genbrugsforretning til at vokse I 2023 havde Røde Kors Genbrug en indtjening på 107 millioner kroner. Det er i... Læs mere
Mette F.: Ukraine kan bruge danske våben på russisk territorium Våben, som Danmark har doneret til Ukraine, må bruges på russisk jord, hvis d... Læs mere
Medie: Siemens overvejer at fyre 550 i Danmark Ifølge Bloomberg News har Siemens Gamesa planer om en større fyringsrunde, der... Læs mere