Annonce

Annonce

Annonce

Stor stigning i antallet af whistleblower-indberetninger i C25-virksomheder

Trine Vestengen Hopkins, partner og leder af PwC’s Trust and Transparency-afdeling.
Trine Vestengen Hopkins, partner og leder af PwC’s Trust and Transparency-afdeling.

Pressemeddelelse

9.5.2023 06:00:00 CEST | PwC

Andelen af whistleblower-indberetninger i C25-virksomheder er steget med hele 113 % fra 2020 til 2022. I 2022 viser rapporteringerne fra C25-virksomhederne, at disse har haft 2.367 whistleblower-indberetninger mod 2.057 i 2021 og 1.111 i 2020. Det viser en ny opgørelse fra PwC, som forventer øget fokus på besvigelsessager fra både virksomheder og politikere.

Annonce

Det er en positiv udvikling, at C25-virksomhederne i stigende grad er transparente i forhold til offentliggørelse af deres whistleblower-indberetninger. Udviklingen i C25-virksomhedernes rapportering om whistleblower-indberetninger viser ydermere en mærkbar stigning over de seneste tre kalenderår. I 2022 havde C25-virksomhederne 15 % flere indberetninger sammenlignet med 2021 og hele 113 % flere end i 2020. Der er helt naturligt en Corona-effekt i udviklingen fra 2020 til 2021, da mange grundet COVID-19 arbejdede hjemme en stor del af året.Det har været lovpligtigt for offentlige og private virksomheder med 250 eller flere ansatte med en intern whistleblowerordning siden december 2021, hvor medarbejdere bl.a. kan indberette svig, underslæb, bestikkelse, sexchikane eller grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen. 

Et højere antal indberetninger indikerer, at de ansatte er komfortable med at bruge ordningerne, og at der nu i højere grad er en speak up-kultur. Det er yderst positivt og gavner i sidste ende virksomheden. Det vidner om en sund kultur, og at der reelt ikke nødvendigvis er flere sager, men at de kommer frem i lyset. Whistleblowerordninger indbefatter mange forskellige forhold, så vi kan ikke se præcist, hvilke typer af indberetninger der ligger bag den markante stigning. Også globalt er antallet af indberetninger steget særligt på HR-forhold, så det er ikke kun en tendens, vi ser i Danmark. I PwC har vi konkret oplevet en væsentlig stigning i antallet af henvendelser om besvigelser,” fortæller Trine Vestengen Hopkins, partner i Risk Assurance og leder af PwC’s Trust and Transparency-afdeling, og fortsætter:

“Vi har i PwC modtaget henvendelser fra virksomheder, der har identificeret eller har mistanke om, at der foregår besvigelser i deres forretning eller hos deres kunder. Det sker, at ansatte misbruger virksomhedens tillid og udnytter eventuelt manglende kontroller. Helt generelt ser vi sager, hvor virksomhedens kreditkort er blevet brugt til private køb, kick-back aftaler med virksomhedens leverandører i form af gaver og rejser og fiktive medarbejdere på lønningslisterne. Derudover er involvering af tredjeparter, såsom kunder og leverandører i både Danmark og udlandet, som aktiv spiller i besvigelsessager, fortsat opadgående.”

Større og større fokus på besvigelser og forebyggelse

I flere europæiske lande er der et stigende fokus på besvigelser, og hvordan virksomheder håndterer og rapporterer på besvigelsessager. Et øget fokus på besvigelser har medført en større interesse for at forebygge, at besvigelser kommer til at ske. Ifølge PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2022 havde 46 % af virksomhederne været udsat for besvigelser i 2022. Corruption Perception Index, som måler omfanget af korruption i den offentlige sektor, viser, at Danmark er det mindst korrupte land i verden. Danmark har forbedret sin samlede score modsat flere lande, herunder Sverige, Tyskland og Holland, der går tilbage, og hvor korruption udgør en større udfordring.

I blandt andet Holland, Storbritannien og Grønland er virksomheder allerede pålagt krav om at rapportere om besvigelser. Her har man fået øje på, at der er et stigende behov for kontrol, og derfor bliver virksomhederne mødt af højere krav,” siger Trine Vestengen Hopkins og uddyber yderligere:

“Det er et område, hvor vi oplever øget regulering. Vi forventer, at der kommer flere myndighedskrav og større forventninger fra interessenter om indsigt i, hvordan virksomhederne arbejder med deres fraud management, herunder hvad ledelsen gør for at forebygge besvigelser og ikke mindst, hvordan ledelsen skal rapportere på eventuelle sager. Dette er også i tråd med de stigende rapporteringskrav ift. ESG, hvor whistleblower-indberetninger bliver en del af virksomhedernes governance rapportering.”

Om opgørelsen

PwC har gennemgået C25-selskabernes årsrapporter for 2020, 2021 og 2022. I alt indgår 24 selskaber i opgørelsen. Tallene er baseret på de virksomheder, der var noteret på C25 ultimo marts 2023. Enkelte virksomheder deler ikke deres whistleblower-data eller antallet af konkrete indberetninger, ligesom der ikke findes en ensartet standard for, hvad er defineret som en whistleblower-indberetning.

Oversigt over whistleblower-indberetninger i C25

 202020212022
A.P. Møller – Mærsk*X634735
Ambu51013
Bavarian Nordic100
Carlsberg180157157
Chr. Hansen61015
Coloplast786170
Danske Bank**50%79%52%
DemantX4847
DSV414784
FLSmidth & Co.997897
Genmab***XXX
GN Store Nord142533
ISS299337366
Jyske Bank***XXX
Netcompany324
Nordea102730
Novo Nordisk***XXX
Novozymes****374940
Ørsted458
Pandora377171
Rockwool92521
Royal UNIBREW000
Tryg1637
Vestas287465539
I alt1,1112,0572,367

* A.P. Møller – Mærsk ændrede rapporteringsmetode i 2022, hvorfor 2020-tallet ikke er sammenligningbart og derfor ekskluderet.
** Danske Bank rapporterer kun år til år ændring i procent og er ikke medregnet i det samlede antal af indberetninger.
*** Jyske Bank, Genmab og Novo Nordisk deler ikke antallet af whistleblower-indberetninger.
**** Novozymes’ tal for 2020 er udregnet ud fra årsrapporten 2021.

Annonce

Annonce

Annonce

})