Annonce

Annonce

Annonce

VS Automatic A/S gør stor indsats for at hjælpe nyuddannede ind på arbejdsmarkedet

VS Automatic A/S gør stor indsats for at hjælpe nyuddannede ind på arbejdsmarkedet
VS Automatic A/S gør stor indsats for at hjælpe nyuddannede ind på arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse

23.8.2023 | VS Automatic

I Danmark står over 77.000 personer uden arbejde. Hos VS Automatic A/S tages flere initiativer for at tackle dette problem. Udover deres vellykkede partnerskab med Learnmark, SDE i Vejle og Aarhus Tech, der leverer en strøm af elektrikerlærlinge, samarbejder de også bredt med jobcentre landet over.

Praktikforløb er en win-win-win situation 

Praktikforløb har vist sig at være en triumf for alle involverede: Virksomheder, jobsøgende og jobcentre. Disse forløb skaber en enestående mulighed for at fremme arbejdskraftens kompetencer, forøge virksomhedernes produktivitet og ikke mindst hjælpe jobsøgende med at finde meningsfuld beskæftigelse.  

VS Automatic A/S har i august haft Mia Mortensen i virksomhedspraktik. Hun er nyuddannet cand.mag i nordisk sprog og litteratur og hensigten med praktikken er at gøre hende klogere på sine karriereveje.  

“Mia er i praktik hos os for at blive klogere på sine karrieremuligheder og forhåbentlig bringe hende tættere på et job”, fortæller Tim Reihana, marketingchef i VS Automatic A/S. 

Praktikanter kan også ses som et frisk pust af nye perspektiver, fordi de kan bidrage med nytænkning, friske idéer og energi til virksomheden. Tim Reihana beskriver netop, hvordan de i forvejen ansatte kan lære af en praktikant: 

”En journalist eller universitetsuddannet vil nok se på arbejdsopgaverne på en anden måde, end vi gør. Og det kan der komme rigtig meget godt ud af”. 

Kristian Juul Nielsen, der har ageret Mia Mortensens mentor gennem praktikforløbet, mener også, at forløbet har skabt værdi for ham: ”Jeg har fået mulighed for at afprøve og udvikle mine lederkompetencer. Og så er det altid fedt at lære fra sig indenfor et felt, som man selv brænder for”. 

Han tilføjer: ”Og så håber jeg, at forløbet har været lige så givende for Mia, som det har for mig”. 

Virksomhedernes bidrag 

Deltagelse i praktikforløb tilbyder virksomheder en bred vifte af fordele, heriblandt udgør praktikanter en værdifuld kilde til identificering af potentielle fremtidige medarbejdere. 

“Det er selvfølgelig en god mulighed for os som virksomhed at få lov at se en mulig medarbejder an og vice versa inden en eventuel ansættelse”, siger Tim Reihana. 

Praktikperioden giver virksomheder mulighed for at bedømme praktikanternes kompetencer og kvalifikationer under reelle arbejdsforhold. Derudover bringer praktikanter friske perspektiver, idéer og energi ind i virksomheden, hvilket kan øge innovationen. Praktikforløb er også en måde, hvorpå virksomheder kan engagere sig i samfundet og bidrage til økonomisk vækst. 

“Hos VS ser vi det som vores pligt at give jobsøgende mulighed for at afprøve jobmarkedet og skabe en positiv oplevelse. Dermed håber vi at skabe ambassadører for vores virksomhed og tiltrække de rette talenter og kunder” fortæller Torben Steffensen, Direktør hos VS Automatic A/S. 

Et praktikforløb skaber et stærkt karrieregrundlag

Praktikforløb giver jobsøgende mulighed for at opbygge praktisk erfaring og udvikle værdifulde færdigheder, der øger deres tiltrækningskraft for potentielle arbejdsgivere. Ydermere giver praktikforløb mulighed for at udvide professionelle netværk og opbygge forbindelser, der kan åbne dørene til fremtidige jobmuligheder. Den dybere selvindsigt, der opnås gennem et praktikforløb, hjælper også jobsøgende med at afklare deres karrieremål og identificere nye styrker og interesser. 

“Det har været meget lærerigt for mig at være praktikant hos VS. Jeg har stiftet bekendtskab med SEO, digital marketing og arbejdet med skriftlig formidling på en anden måde, end jeg er vant til”, fortæller Mia Mortensen. 

Jobcentre som afgørende rolle i samarbejdet

Jobcentre fungerer som det nødvendige bindeled mellem virksomheder og jobsøgende. Sammen med VS Automatic A/S arbejder Jobcenter Aarhus på at inkludere jobsøgende i erhvervslivet – også udenfor Aarhus Kommune. Praktikforløb giver jobcentre en dybere indsigt i lokale arbejdsmarkedstendenser og de nuværende krav til færdigheder, hvilket muliggør en mere præcis og effektiv tilpasning af deres tjenester.  

Foruden jobcentrenes fordele fremhæver Susanne Hjortshøj, virksomhedskonsulent hos Jobcenter Aarhus, også jobafklaring hos den jobsøgende som særligt givende i praktikforløbet: 

“Et praktikforløb giver mulighed for at blive bekræftet i sine færdigheder eller afprøve nye opgaver, som medvirker til ens karriereudvikling og -afklaring”, forklarer Susanne Hjortshøj.   

En investering i fremtiden 

Praktikforløb udgør en givende strategi, der beriger virksomheder, jobsøgende og jobcentre på mange niveauer – både fagligt og socialt. Udover de faglige kompetencer, kan det ikke undervurderes, hvor stor værdi det skaber for en jobsøgende at tilhøre en arbejdsplads. Det giver én formål og en følelse af tilhørsforhold, der er essentiel for trivsel.  

”Man bør bestemt ikke undervurdere den sociale værdi, som et praktikforløb tilfører den jobsøgende. Evnen til at være produktiv og bidrage med værdi til en virksomhed bringer glæde og tilfredsstillelse”, fortæller Susanne Hjortshøj.  

Således er praktikforløb ikke blot en investering i arbejdskraftens fremtid, men også i samfundet som helhed.  

“Det er vigtigt for os at skabe muligheder for de jobsøgende. Det kan jo være, at jeg selv eller mine børn en dag får brug samme hjælpende hånd” siger Torben Steffensen. 

Annonce

Annonce

Annonce

})