Årsregnskab

tor, 23 feb 2023

Danske Andelskassers Bank præsterer solidt 2022-regnskab

Danske Andelskassers Bank præsterer solidt 2022-regnskab

Pressemeddelelse

23.2.2023 08:24:54 CET | Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank præsterer solidt 2022-regnskab og styrker egenkapitalen for at stå stærkt i omskifteligt marked.

En garanteret kapitaludvidelse på lidt over 300 millioner kroner skal være med til at sikre Danske Andelskassers Banks fortsatte vækst. Det meddelte banken torsdag morgen oven på nyheden om sit 2022-regnskab, der viser en markant stigning i basisindtjeningen på over 33 procent i forhold til 2021.

”Som alle ved blev 2022 et omskifteligt år med finansiel bølgegang, høj inflation og stigende renter. Men vi har også en stærk tro på fremtiden og vores evne til at udvikle os. Derfor har vi besluttet at styrke vores egenkapital, så vi kan fortsætte med at være en solid og selvstændig bank med en stærk lokal og regional forankring,” siger bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech.

Kapitaludvidelsen sker som en fortegningsemission, hvor bankens eksisterende aktionærer får mulighed for at tegne nye aktier, hvis de ønsker det. Dertil kommer, at Jyske Bank garanterer at købe alle udbudte aktier, hvis ikke de købes af de nuværende aktionærer. Flere af bankens største aktionærer har allerede givet tilsagn om at tegne nye aktier, herunder Jyske Bank, Købstædernes Forsikring, samt Fonden for Andelskasserne i område Syd og Fonden for Andelskasserne i område Nord. De to fonde har som formål at medvirke til at sikre, at Danske Andelskassers Bank er et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

Det glæder bankens adm. direktør, Jan Pedersen, at der er så bred opbakning til Danske Andelskassers Bank og dens tredje kapitaludvidelse på fire år.

”Som også vores 2022-regnskab viser, så driver vi en sund bank med et resultat før skat på 145 mio. kr. Vi har formået at skabe vækst i kerneforretningen og samtidig holde omkostningerne i ro. Vi følger fortsat vores strategi og er tæt på vores samarbejdspartnere og kunder,” siger Jan Pedersen.

Hovedpunkter i regnskabet for 2022:

 • Basisindtjeningen er steget med 33,6 % til 143,7 mio. kr. mod 107,6 mio. kr. i 2021. Udviklingen er især drevet af fremdriften i kerneforretningen og renteforhøjelserne i kølvandet på Nationalbankens renteændringer.
 • Gebyrindtægterne netto er steget med 8,5 %.
 • Udgifterne til personale og administration er faldet med 0,8 %. Lønudgifterne er steget med 0,9 %, og administrationsudgifterne er faldet med 3,1 %.
 • Kursreguleringerne er påvirket af den finansielle uro med negative kursreguleringer på 28,3 mio. kr.
 • Nedskrivningerne er påvirket af en forværring af risikobilledet med en nedskrivning på 71,0 mio. kr. som ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne, hvilket er en stigning på 31,0 mio. kr. i forhold til tillægget i 2021 på 40 mio. kr. relateret til COVID-19. Hertil kommer et yderligere ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne på 48,7 mio. kr. hvorefter det samlede ledelsesmæssige tillæg udgør 119,7 mio. kr. Sammen med en generel forbedring af boniteten i bankens udlånsportefølje udgjorde nedskrivningerne en netto tilbageførsel på 29,6 mio. kr. i 2022.
 • Tilfredsstillende udlånsvækst på 5,3 % til 7.153 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 6.794 mio. kr. pr. 31. december 2021.
 • Et mindre fald i forretningsomfanget på 3,4 %, som blandt andet skyldes et fald i depotværdierne som følge af faldende børskurser samt et fald i garantistillelser i forbindelse med afslutning af boligsager mv.
 • Foreslået udbytte for 2022 på 40,9 mio. kr.
 • Kapitalprocent på 26,3 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 10,0 procentpoint.
 • Overdækning på NEP-krav på 7,6 procentpoint.
 • Egenkapitalforrentning før skat på 6,5 %.
 • For 2023 forventer banken, som tidligere udmeldt og under visse forudsætninger, en basisindtjening i intervallet 170 – 200 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 175 – 225 mio. kr.

Andre læser også

Løkke erkender at have gennemført skadelig politik for havmiljøet Lars Løkke foreslår redningsplan for havmiljøet i EU og erkender, at egen lan... Læs mere
Ryanair-topchef er klar til at sænke priser for at fylde fly Ryanair har tjent rekordmeget i 2023/2024. Sommerpriser er afhængige af bestill... Læs mere
Tidligere DF-profil vil i byrådet i Kolding for partiet Moderaterne Vi flytter os alle sammen gennem livet, siger Jørn Dohrmann, der har skiftet DF... Læs mere
Nyt lavpunkt: Venstre får laveste Voxmeter-måling hidtil I en ny meningsmåling, Voxmeter har foretaget for Ritzau, står Venstre til at ... Læs mere
Minister vil gøre landbrugsjord til skov som en del af trepart Klimaminister Lars Aagaard (M) vil slå to fluer med et smæk, når landbrugets ... Læs mere