Årsregnskab

ons, 12 apr 2023

Novo Holdings rapporterer afkast på investeringsporteføljen på minus 6%, indtægter og afkast på i alt 3 mia. kr. og samlede aktiver for 805 mia. kr. i 2022

Novo Holdings rapporterer afkast på investeringsporteføljen på minus 6%, indtægter og afkast på i alt 3 mia. kr. og samlede aktiver for 805 mia. kr. i 2022

Pressemeddelelse

12.4.2023 07:00:00 CEST | Novo Holdings

København – I dag offentliggør Novo Holdings årsresultatet for 2022. Investeringsporteføljen realiserede et afkast på minus 6%, og Novo Holdings samlede indtægter og afkast for året landede på 3 mia. kr. Årsresultatet kan tilskrives en stærk præstation fra selskaberne i Novo Gruppen og en robust investeringsportefølje, der leverede over benchmark.

Årets samlede indtægter og afkast, der landede på 3 mia. kr., er resultatet af udbytte og indtægter fra aktietilbagekøbsprogrammerne i Novo Gruppens selskaber (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S), der udgjorde i alt 14 mia. kr., og fra investeringsporteføljen, der leverede et afkast på minus 6% (mod et benchmark på minus 7%), svarende til et afkast på minus 11 mia. kr. De 5-årige og 10-årige langsigtede afkast på investeringsporteføljen er på henholdsvis 7% og 11%.

Ved udgangen af 2022 havde Novo Holdings aktiver for et samlet beløb af 805 mia. kr.

Kasim Kutay, administrerende direktør i Novo Holdings, siger: ”I kraft af den betydelige nedgang på både aktie- og obligationsmarkederne var 2022 et vanskeligt år at navigere i. Men på trods af dette leverede Novo Holdings positive resultater for de samlede indtægter og afkast. Dette baserer sig på en stærk præstation fra Novo Nordisk og Novozymes samt resultatet fra investeringsporteføljen, der er relativt stærkt, når man tager de vanskelige markedsbetingelser i betragtning.”

”2022 understregede vigtigheden af den diversificeringsstrategi som vi indledte tilbage i 2019, der både indbefatter geografisk spredning og spredning af typer af aktiver. Særligt vores ekspansion inden for kreditobligationer, fast ejendom og infrastruktur gjorde, at vores investeringsportefølje kunne levere et relativt godt afkast,” siger Kasim Kutay.

Øget fokus på den bioindustrielle sektor

Investeringer i bioindustrielle virksomheder, eller biosolutions, der leverer biologiske og mere bæredygtige løsninger til industrien, var et betydeligt investeringstema for Novo Holdings i 2022. Med 22 bioindustrielle selskaber i investeringsporteføljen ved udgangen af 2022 er Novo Holdings i dag blandt verdens mest aktive investorer inden for sektoren.

Den 12. december 2022 var en historisk dag for Novo Gruppen og for Novo Holdings. Her offentliggjordes den foreslåede fusion mellem Novozymes og Chr. Hansen, hvori Novo Holdings har to af sine største aktieposter. Sammenlægningen kommer til at skabe et fyrtårn inden for industriel bioteknologi, som vil stå stærkt i bestræbelserne på at levere langsigtet værdi til alle interessenter og bidrage til den grønne omstilling.

”Biosolutions er en vigtig drivkraft inden for den grønne omstilling af industrien og samfundet, og vi er fuldt ud dedikerede til at fastholde vores position som en verdensførende investor på dette område,” siger Kasim Kutay.” ”I slutningen af 2022 etablerede vi et bioindustrielt investerings-team for bedre at kunne varetage denne voksende del af vores portefølje.”

Høj aktivitet på trods af markedsturbulens

Novo Holdings’ investeringsportefølje består af Life science-investeringer (Seed, Growth, Venture og Principal investeringer), der udgør 54% af porteføljen, og Kapitalinvesteringer, der udgør 46% af porteføljen.

I 2022 genererede Life science-investeringerne et afkast på minus 6 mia. kr., mens Kapitalinvesteringerne rapporterede et afkast på minus 5 mia. kr.
Ved udgangen af 2022 havde Novo Holdings i alt 161 selskaber i porteføljen, en stigning fra 151 ved udgangen af 2021.

”På trods af den geopolitiske og makroøkonomiske modvind i 2022 er jeg glad for, at Novo Holdings fortsat har været i stand til at være meget aktiv og engageret på investeringsfronten. Vores Principal Investments-team investerede 13 mia. kr., deriblandt gennem opkøb af tre amerikanske selskaber. Vores tre andre life science-investeringsområder, Growth Investments, Venture Investments og Seed Investments, var også aktive gennem hele 2022 og bød adskillige nye selskaber velkommen til vores portefølje, foruden at håndtere en række vellykkede exits,” siger Kasim Kutay.

”Vores Capital Investments-team lukkede året med 82 mia. kr.i forvaltningsaktiver. Porteføljen gav et afkast på minus 6% og et underskud på 5 mia. kr. Benchmarket inden for denne type aktiver i 2022 ligger på minus 14%, så man kan med rimelighed sige, at vores Capital Investments-team navigerede sikkert gennem de finansielle storme i 2022.”

Højdepunkter i 2022

  • Novo Gruppen-selskaberne, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, leverede historisk gode resultater. Novo Nordisks salg steg med 26% i danske kroner og med 16% ved faste valutakurser. Novozymes opnåede 9% organisk salgsvækst i 2022 – den højeste organiske salgsvækst i mere end 10 år.
  • Capital Investments fortsatte med at udvide ejendomsporteføljen i løbet af 2022, herunder med en større ejerandel i Dades, et af de største ejendomsinvesteringsselskaber i Danmark. Capital Investments-teamet investerede 700 mio. euro gennem syv porteføljeforvaltere i Real Assets. Et af højdepunkterne var en forpligtelse på 265 mio. euro til Glentra, en nyetableret infrastrukturfond, og en investering i 18 solenergiprojekter i Spanien gennem en investering i Everwood Capital Fund V.

    Principal Investments investerede 13 mia. kr., blandt andet gennem opkøb af de privatejede amerikanske selskaber (Medical Knowledge Group, The Ritedose Corporation og KabaFusion), og foretog desuden fire investeringer i børsnoterede amerikanske selskaber. Den mest markante exit fandt sted i andet halvår af 2022 og gjaldt Envirotainer, en global leverandør af missionskritiske, temperaturstyrede luftfragttjenester til medicinalindustrien. Envirotainer, der før var ejet af Novo Holdings og Cinven, blev solgt til EQT og Mubadala for 2,8 mia. euro, og handlen genererede et internal rate of return (IRR) afkast på 28,9%.
  • Growth Investments investerede i fire nye selskaber og foretog otte opfølgende investeringer til en samlet værdi af 2 mia. kr. Værdien af Growth Investments-porteføljen var på 8 mia. kr. ved udgangen af 2022, hvilket er lidt højere sammenlignet med årsresultatet for 2021. Ved udgangen af 2022 havde Growth Investments-porteføljen investeringer i 26 selskaber.
  • Venture Investments gennemførte 38 investeringer i løbet af 2022 til en samlet værdi af 3 mia. kr. I løbet af året understøttede Venture Investments-teamet Arcellx i at gennemføre en børsintroduktion (IPO). Senere på året gennemførte Arcellx et opfølgende udbud og rejste i alt over 270 mio. USD på de offentlige kapitalmarkeder i 2022. Ved årets udgang blev venture-porteføljen værdiansat til 11,2 mia. kr. Porteføljen bestod af 54 selskaber, heraf 57% offentlige selskaber og 43% private.
  • Seed Investments investerede i tre nye selskaber i 2022, herunder lanceringen af Breye Therapeutics og som hjørnestens-investor i Sound Bioventures Fund I. Desuden frasolgtes to porteføljeselskaber: Syndesi Therapeutics blev opkøbt af AbbVie til en samlet transaktionsværdi på op til 1 mia. USD og med 130 mio. USD i forskud. BioPhero ApS blev opkøbt af FMC Corporation for ca. 200 mio. USD. Ved udgangen af 2022 bestod Seeds-porteføljen af 40 selskaber og var værdiansat til 3 mia. kr.

Andre læser også

Den japanske yen er på laveste niveau i 33 år En svag japansk økonomi betyder, at den japanske yen har mistet en tredjedel af... Læs mere
Nedskrivninger på dansk brevforretning giver minus i PostNord PostNord opnåede et driftsresultat på minus 463 millioner svenske kroner i and... Læs mere
Aktiesparekontoen er mere populær end nogensinde Rekordmange har i år oprettet en aktiesparekonto. Det samlede antal er på vej ... Læs mere
Netflix trækker otte millioner nye kunder ind i butikken Kvartalsregnskab fortæller, at Netflix nu har i alt 277,7 millioner abonnenter.... Læs mere
Rockwool opjusterer forventninger efter godt kvartal Rockwool oplever vækst og godt salg på flere markeder, herunder i Nordamerika ... Læs mere