Årsregnskab

tir, 28 mar 2023

Stigende trafik bidrager til godt årsresultat

Stigende trafik bidrager til godt årsresultat

Pressemeddelelse

28.3.2023 14:23:02 CEST | Sund & Bælt

På Storebæltsbroen og Øresundsbron har 2022 budt på flere trafikrekorder hen over sommeren, mens lastbiltrafikken på begge broer satte ny årsrekord. Trafikudviklingen bidrager positivt til et tilfredsstillende resultat for året. 

I 2022 var trafikken over Storebæltsbroen for første gang tilbage på niveau med 2019 og tiden før covid-19. Årets første måneder var påvirket af covid-19 restriktioner, men trafikken normaliserede sig i løbet af første kvartal. Personbiltrafikken lå i 2022 7,0 pct. over 2021, mens lastbiltrafikken satte ny årsrekord og lå 2,7 pct. over trafikken året før.

Samlet passerede 13,2 mio. køretøjer, svarende til en døgntrafik på 36.293 køretøjer. Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 3.091 mio. kr. og steg med 5 pct. i forhold til 2021.

På Øresundsbron steg den samlede trafik med 40,4 pct. i forhold til 2021. Året startede med skærpede indrejseregler, men trafikken begyndte at stige, da de blev ophævet. Personbiltrafikken steg med 44,4 pct. i forhold til 2021, mens lastbiltrafikken steg med 7,9 pct. Den samlede trafik på Øresundsbron lå i forhold til 2019 inden covid-19 fortsat 9,7 pct. lavere i 2022. I alt passerede 6,7 mio. køretøjer forbindelsen. Indtægterne fra vejtrafikken steg med 88 mio. kr.

- På trods af, at trafikken på begge broer i årets første måneder var påvirket af covid-19 restriktioner, har en positiv udvikling og flere rekorder hen over året været med til at sikre os et tilfredsstillende resultat for året. Vi kan derfor både betale udbytte til staten på 1.306 mia. kr. og afdrage næsten 0,2 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger var 870 mio. kr. højere end i 2021 og udgjorde 1.435 mio. kr., hvilket primært skyldes en kraftig stigning i inflationen. Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev for året et overskud på 1.162 mio. kr., hvilket er 742 mio. kr. lavere end i 2021.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet var en indtægt på 19.696 mio. kr. mod en indtægt i 2021 på 802 mio. kr. og påvirker årets resultat efter skat positivt. Resultatet efter skat blev et overskud på 15.844 mio. kr. mod et overskud på 2.055 mio. kr. i 2021.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 156 mio. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2022 er 17,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år fra åbningsåret. Gælden ventes at være tilbagebetalt i 2034.

Sund & Bælt Holding A/S udloddede et ekstraordinært udbytte til staten på 1.265 mio. kr. i 2022 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Efter udlodning af forventet ekstraordinært udbytte i 2023 på 1.306 mio. kr., vil Sund & Bælt have udloddet samlet 12.392 mio. kr. til staten med 10.698 mio. kr. til den politiske aftale om En grøn transportpolitik og ca. 1.694 mio. kr. til medfinansiering af udvidelsen af dele af den fynske motorvej.

Forventningerne til resultatet for 2023 er et overskud før dagsværdiregulering og skat mellem 1,2-1,5 mia. kr. I budgettet er indarbejdet en forventning om faldende trafikindtægter på 1,9 pct., drevet af afmatning i økonomien, og en forudsætning om inflation på 3,5 pct. Her vil en stigning på 1 pct. have en effekt på årets driftsomkostninger og belaste resultatet med 10 mio. kr. Ligeledes vil fortsat høj inflation påvirke størrelsen af årets investeringer grundet prisudvikling på råvarer generelt og særligt stål og energi.

Resultat for Sund & Bælt koncernen*


Mio. kr.

2022

2021
Nettoomsætning, vej (Storebælt)3.0912.932Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)309304Nettoomsætning øvrige7775Nettoomsætning i alt3.4773.311Omkostninger ekskl. Afskrivninger-598-501Afskrivninger-823-779Resultat af primær drift (EBIT)2.0562.031Finansielle poster ekskl. Værdiregulering-1.435-565Resultat før værdiregulering6211.466Værdiregulering **)18.761656Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet19.3822.122Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)1.476584Resultat før skat20.8582.706Skat-5.014-653Resultat efter skat15.8442.055

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvor man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Dvs. den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i 2022 en indtægt på 935 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet I/S udgør et overskud på 541 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 1.162 mio. kr.

Antal køretøjerI alt pr. år (mio.)DøgntrafikStigning
2021/
2022DøgntrafikStigning
2019/
2022202220212019202220212019Storebælt
13,2
12,4
13,3
36.293
34.072
6,5 pct.
36.359
-0,2 pct.Øresund
6,7
4,8
7.4
18.434
13.131
40,4 pct.
20.423
-9,7 pct.

Andre læser også

Nationalbanken henter ny direktør fra Finans Danmark Ulrik Nødgaard er valgt som ny nationalbankdirektør og medlem af direktionen m... Læs mere
Indkøb fra allierede skal understøtte F-16-donationer Danmark køber ind hos allierede for et ukendt beløb i ny donationspakke til ga... Læs mere
Grundfos får godkendt salget af sit sidste selskab i Rusland Grundfos har nu solgt både salgsselskab og produktionsselskab i Rusland. Begge ... Læs mere
Nintendo varsler nyt kapitel i Zelda-sagaen Til september udkommer der et nyt spil med prinsessen Zelda i hovedrollen til Ni... Læs mere
Nvidia overtager plads som det mest værdifulde selskab i verden Microsoft er ikke længere det mest værdifulde selskab. Nu er chipproducenten N... Læs mere