Annonce

Annonce

Hvad er primære, sekundære og tertiære erhverv?

Hvad er primære, sekundære og tertiære erhverv?
Hvad er primære, sekundære og tertiære erhverv?

Hvad er primære, sekundære og tertiære erhverv? Det kan du få svar på i denne artikel. Et primært erhverv defineres som det første og hovederhverv, mens et sekundært erhverv defineres som et tilføjet erhverv. Et tertiært erhverv defineres som det tredje og sidste led i en produktionskæde. Sekundære og tertiære erhverv udgør primært serviceerhverv, hvor der produceres varer eller ydelser til primære erhverv. Tertiære erhverv omfatter handel, transport, kommunikation, finansielle og offentlige tjenester. Sekundære erhverv omfatter produktion af råstoffer, maskiner og udstyr samt energi- og miljøteknologi.

Hvad er et primært erhverv?

Det primære erhverv er det første og hovederhverv i en produktionskæde. Det primære erhverv har primært fokus på produktion af råstoffer og landbrug. I det sekundære erhverv forarbejdes råstofferne, og i tertiære erhverv ydes der service til primært og sekundært erhverv.

Hvad er et sekundært erhverv?

Det sekundære erhverv defineres som et tilføjet erhverv. Sekundære erhverv omfatter produktion af råstoffer, maskiner og udstyr samt energi- og miljøteknologi. primært erhverv har primært fokus på produktion af råstoffer og landbrug, mens sekundære erhverv primært beskæftiger sig med forarbejdning af råstoffer.

Hvad er et tertiært erhverv?

Det tertiære erhverv defineres som det tredje og sidste led i en produktionskæde. Tertiære erhverv omfatter handel, transport, kommunikation, finansielle og offentlige tjenester. Sekundære og tertiære erhverv udgør primært serviceerhverv, hvor der produceres varer eller ydelser til primære erhverv. Tertiære erhverv dækker en bred vifte af aktiviteter, herunder handel med varer og tjenester, transport og kommunikation, finansielle tjenester samt offentlige tjenester såsom undervisning og sundhed.

Teorien bag primære, sekundære og tertiære erhverv

Teorien bag primære, sekundære og tertiære erhverv stammer fra den britiske økonom John Stuart Mill fra 1800-tallet. Mill skelnede mellem primære, sekundære og tertiære erhverv med henblik på at forklare de forskellige produktionsled i en samfundsøkonomi. John Stuart Mill var den første til at anvende begrebet “tertiært erhverv”. Ifølge John Stuart Mill udgjorde primære erhverv landbrug og produktion af råstoffer, sekundære erhverv forarbejdning af råstoffer til færdige varer samt tertiære erhverv transport, handel og service.

I dag anvendes primært, sekundært og tertiært erhverv stadig af økonomer til at forklare de forskellige produktionsled i en samfundsøkonomi. Teorien bag primære, sekundære og tertiære erhverv har dog ikke længere den samme betydning som i John Stuart Mills tid. I dag anvendes teorien primært til at beskrive de forskellige typer af erhverv, der findes i et samfund.


Læs andre artikler om økonomi her.

Annonce

Annonce

Annonce