Iværksætter

fre, 28 apr 2023

Sådan opretter du et anpartsselskab (ApS)

Hvordan opretter man et anpartsselskab? - Foto: Unsplash

Denne artikel indeholder affiliatelinks.

"Hvordan opretter man et anpartsselskab?" er et spørgsmål, mange iværksættere og virksomhedsejere stiller sig selv, når de beslutter at starte en ny virksomhed eller udvide deres eksisterende forretning. Et anpartsselskab, også kendt som ApS, er en populær virksomhedsform i Danmark, der tilbyder en række fordele, såsom begrænset hæftelse og skattemæssige fordele.

Denne artikel vil guide dig gennem processen med at oprette et anpartsselskab trin for trin, herunder kravene til etablering, registrering hos Erhvervsstyrelsen, skatteregler og afgifter, samt fordele og ulemper ved denne virksomhedsform. Vi vil også besvare nogle ofte stillede spørgsmål og hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning for din virksomheds fremtid. Så lad os dykke ned i verdenen af anpartsselskaber og finde ud af, hvordan du opretter dit eget ApS på en velinformeret og velovervejet måde.

Vi har skrevet tilsvarende artikler om enkeltmandsvirksomheder, holdingselskaber og aktieselskaber.

Hvad er et anpartsselskab (ApS)?

Et anpartsselskab (ApS) er en dansk virksomhedsform, der svarer til en privat virksomhed med begrænset ansvar. ApS er en selvstændig juridisk enhed, der registreres hos Erhvervsstyrelsen og kræver et minimumskapitalindskud på 40.000 DKK. ApS er underlagt lovgivningen for private virksomheder med begrænset ansvar samt skattelovgivningen.

Ejerne af et ApS hæfter ikke personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser, hvilket betyder, at de kun risikerer at miste deres investering i virksomheden. ApS kan have en eller flere ejere, og disse ejere kan også fungere som direktører i virksomheden. Det er vigtigt at bemærke, at et ApS skal overholde de gældende regler for skat, moms, regnskabsføring og arbejdsmiljø.

Få hjælp til at oprette et anpartsselskab

Hvis du overvejer at oprette et anpartsselskab, kan det være en god idé at søge professionel hjælp for at sikre, at alle krav og formaliteter overholdes korrekt. Lexly er en platform, der tilbyder en nem og effektiv måde at oprette et ApS på. På deres hjemmeside finder du en trin-for-trin guide og de nødvendige dokumenter til oprettelse af et ApS.

Ved at benytte Lexly får du adgang til en række værdifulde ressourcer og skabeloner, som kan hjælpe dig med at strukturere og organisere din virksomhed korrekt. Deres erfarne juridiske eksperter kan også rådgive dig om de forskellige krav og love, der gælder for anpartsselskaber, så du kan træffe informerede beslutninger og undgå juridiske problemer.

Trin-for-trin guide til oprettelse af et anpartsselskab

For at oprette et anpartsselskab (ApS) i Danmark er der en række trin, du skal følge for at sikre, at virksomheden er korrekt registreret og overholder alle gældende krav. Følg denne trin-for-trin guide for at oprette et ApS:

  1. Besøg det offentlige website virk.dk og registrer din virksomhed.
  2. Vælg "ApS, A/S, P/S og SE-selskab" som virksomhedstype.
  3. Vælg "Anpartsselskab (ApS)" som virksomhedsform.
  4. Udfyld den nødvendige formular med oplysninger om din virksomhed, herunder navn, adresse, CVR-nummer og virksomhedstype.
  5. Indskyd mindst 40.000 DKK i kapital for at opfylde kravet om minimumskapital.
  6. Udarbejd vedtægter for virksomheden og indsend dem til Erhvervsstyrelsen.
  7. Vent på bekræftelse fra Erhvervsstyrelsen, som normalt tager 1-2 uger.

Når du har oprettet dit ApS, er det vigtigt at overholde de gældende regler for skat, moms, regnskab og arbejdsmiljø, som gælder for anpartsselskaber. Dette vil sikre, at din virksomhed drives lovligt og i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Fordele og ulemper ved at vælge et anpartsselskab

Når man overvejer at oprette en virksomhed, er det vigtigt at tage højde for fordele og ulemper ved forskellige virksomhedsformer. Her er nogle af fordelene og ulemperne ved at vælge et anpartsselskab (ApS):

Fordele:

Begrænset hæftelse: En af de største fordele ved at vælge et ApS er den begrænsede hæftelse for ejerne. Det betyder, at ejerne ikke personligt hæfter for virksomhedens gæld og forpligtelser og kun risikerer at miste deres investering i virksomheden. Dette kan give en øget tryghed for ejerne og beskytte deres personlige formue.

Skattemæssige fordele: Et ApS kan have skattemæssige fordele i forhold til enkeltmandsvirksomheder, da selskabet betaler selskabsskat af overskuddet. Dette kan gøre det muligt at optimere beskatningen og potentielt reducere den samlede skattebyrde.

Ulemper:

Administration og omkostninger: At oprette og drive et ApS medfører ofte mere administration og højere omkostninger sammenlignet med en enkeltmandsvirksomhed. Dette inkluderer krav om udarbejdelse af årsrapporter, indberetning af skatter og moms samt overholdelse af selskabslovgivningen. Disse krav kan medføre et større tidsforbrug og udgifter til revisor eller advokat.

Minimumskapital: Et ApS kræver et minimumskapital på 40.000 DKK ved oprettelsen, hvilket kan være en barriere for nogle iværksættere, der ikke har adgang til denne mængde kapital.

Det er vigtigt at veje fordele og ulemper ved et anpartsselskab op imod dine egne forventninger og behov, før du træffer en beslutning om, hvilken virksomhedsform der passer bedst til din situation.

Skatteregler og afgifter for anpartsselskaber

Ligesom andre virksomheder i Danmark er anpartsselskaber (ApS) underlagt skatteregler og afgifter. ApS skal betale selskabsskat af overskuddet, som i 2021 udgør 22%. Derudover skal ApS betale moms af salg af varer og tjenesteydelser, hvis omsætningen overstiger et bestemt beløb. Hvis ApS importerer visse typer varer fra andre EU-lande, skal der udarbejdes et punktafgiftsregnskab. ApS skal også betale arbejdsgiverafgifter af lønninger til ansatte.

Det er vigtigt at søge professionel rådgivning, da skatteregler og afgifter kan ændre sig over tid, og der kan være forskellige regler afhængigt af virksomhedens størrelse og aktiviteter. At holde sig ajour med skatteregler og afgifter er afgørende for at sikre, at din virksomhed overholder gældende love og regler og undgår unødige bøder eller sanktioner.

Forskellen mellem et anpartsselskab og et aktieselskab

Anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) er to forskellige kapitalselskabsformer i Danmark, og der er visse forskelle mellem dem. En af de mest markante forskelle er kravet til kapitalindskud. For at oprette et ApS kræves et kapitalindskud på 40.000 DKK, mens et A/S kræver et indskud på 400.000 DKK.

Et A/S kan have både aktionærer og en bestyrelse, mens et ApS kan have en eller flere ejere samt en direktion. Dette betyder, at et A/S potentielt kan have en mere kompleks ejerstruktur og ledelsesorganisering sammenlignet med et ApS.

Derudover er der forskelle i revisionspligt og kravene til årsrapporter. Aktieselskaber har generelt højere krav til årsrapporter og er oftere underlagt revisionspligt sammenlignet med anpartsselskaber.

Beskatning sker i både A/S og ApS på virksomhedsniveau og ikke direkte hos ejerne. Skatten beregnes efter selskabsskattereglerne, hvilket betyder, at der ikke er forskelle i beskatningen mellem de to virksomhedsformer.

Det er vigtigt at søge professionel rådgivning, inden man beslutter sig for at vælge en virksomhedsform, da der kan være både fordele og ulemper ved hver af dem. Nøglen er at finde den rette virksomhedsform, der passer bedst til de specifikke behov og mål for virksomheden.

Ofte stillede spørgsmål om anpartsselskaber

Hvad er minimumskapitalen for at oprette et anpartsselskab (ApS)?

Minimumskapitalen for at oprette et anpartsselskab i Danmark er 40.000 kr.

Hvordan er hæftelsen i et anpartsselskab?

I et anpartsselskab er hæftelsen begrænset, hvilket betyder, at ejerne kun hæfter for deres investering i virksomheden og ikke personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser.

Hvordan beskattes et anpartsselskab?

Et anpartsselskab beskattes efter selskabsskatteloven og skal betale selskabsskat af overskuddet. I 2021 er selskabsskatten 22%.

Skal et anpartsselskab have en bestyrelse?

Det er ikke et lovkrav, at et anpartsselskab har en bestyrelse, men virksomheden kan vælge at have en bestyrelse, hvis det ønskes.

Skal et anpartsselskab udarbejde og indsende en årsrapport?

Ja, anpartsselskaber skal udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Kan et anpartsselskab have én ejer?

Ja, et anpartsselskab kan have én ejer eller flere ejere.

Andre læser også

Den japanske yen er på laveste niveau i 33 år En svag japansk økonomi betyder, at den japanske yen har mistet en tredjedel af... Læs mere
Nedskrivninger på dansk brevforretning giver minus i PostNord PostNord opnåede et driftsresultat på minus 463 millioner svenske kroner i and... Læs mere
Aktiesparekontoen er mere populær end nogensinde Rekordmange har i år oprettet en aktiesparekonto. Det samlede antal er på vej ... Læs mere
Netflix trækker otte millioner nye kunder ind i butikken Kvartalsregnskab fortæller, at Netflix nu har i alt 277,7 millioner abonnenter.... Læs mere
Rockwool opjusterer forventninger efter godt kvartal Rockwool oplever vækst og godt salg på flere markeder, herunder i Nordamerika ... Læs mere