Pressemeddelelse

fre, 03 maj 2024

3F roser ny retning for arbejdspligten

Pressemeddelelse fra 3F

Ledige indvandrere skal ikke nødvendigvis sendes i nyttejobs, præciserer regeringen. Det er godt, mener 3F, der i stedet blandt andet foreslår en ny erhvervsuddannelse til borgere med integrationsbehov.

3F hilser det velkomment, at regeringen nu præciserer, at ledige indvandrere ikke nødvendigvis skal i nyttejobs som en del af arbejdspligten.

- Vi har gentagne gange påpeget de mange problemer, der er ved at sende folk i nyttejobs. Derfor er jeg naturligvis glad for, at beskæftigelsesministeren nu præciserer overfor A4 Beskæftigelse, at det ikke er et krav, at kommunerne opfinder nyttejobs til de ledige indvandrere, siger Søren Heisel, der er forbundssekretær i 3F.

- Jeg går derfor også ud fra, at de nuværende værnsregler omkring nytteindsatsen fastholdes. Det gælder især rimelighedskravet og varighedsbegrænsningen, som beskytter mod fortrængning af ordinære jobs og nyttejobsfabrikker. Så beskæftigelsesministerens præcisering er et godt skridt i den rigtige retning, siger Søren Heisel.

Rimelighedskravet handler om forholdet mellem antallet af arbejdsløse i nyttejob og ordinært ansatte i en virksomhed. Varighedsbegrænsningen handler om, at en virksomhed højst må have en nyttejobber i samme job i 13 uger.

Begge værnsregler har været i den politiske skudlinje, hvor regeringen har arbejdet henimod, at de skulle sløjfes, så kommunerne fik nemmere ved at finde relevante nyttejobs til de mange ledige.

- Når det ikke længere er et krav, at ledige indvandrere skal i nyttejob, skal kommunerne heller ikke oprette så mange pladser. Derfor er der nu slet ikke behov for at lempe på værnsreglerne, fastslår Søren Heisel.

3F foreslår som et alternativ til arbejdspligten, at der i stedet investeres markant mere i nye uddannelser med særligt fokus på at styrke danskundervisning og nye integrationstiltag for de ledige indvandrerkvinder. Det handler om:

  • I-EUD: 3F foreslår, at der oprettes en ny erhvervsuddannelse målrettet borgere med integrationsbehov og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.  

  • I-AMU: 3F foreslår, at der indføres mulighed for at udbyde længerevarende AMU-forløb, hvor borgere med integrationsbehov kan få konkrete kompetencer målrettet arbejdsmarkedet.

  • JOBINTEGRATIONSFORLØB: 3F foreslår, at der oprettes et jobintegrationsforløb, som kan anvendes til de borgere, der er i mål­gruppen for særligt tilrettelagt nytteindsats, men som endnu ikke er klar til at begynde på en I-EUD eller I-AMU.

- Vi har en fælles interesse med regeringen i, at disse mennesker i så høj grad som muligt skal bidrage og få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Men uddannelse og opkvalificering er efter vores mening vejen frem, så jeg glæder mig til at drøfte vores konkrete forslag med beskæftigelsesministeren, siger Søren Heisel.

Andre læser også

Frederiksen satser på snarlig aflivning af rygter om EU-job Mette Frederiksen (S) mødes mandag med EU-regeringschefer. Hun håber på hurti... Læs mere
Bødskov vil undgå containerkirkegårde i havet med skærpede krav Før jul tabte et Mærsk-skib 46 containere i Nordsøen. Nu vil erhvervsminister... Læs mere
Fem milliarder skattekroner er på vej tilbage til boligejere I alt 11,3 milliarder kroner skal retur til boligejere, der har betalt for meget... Læs mere