Pressemeddelelse

ons, 23 aug 2023

Halvårsregnskab viser vækst trods modsatrettede tendenser

Halvårsregnskab viser vækst trods modsatrettede tendenser

Pressemeddelelse

23.8.2023 | Danske Andelskassers Bank A/S

Halvårsregnskabet for Danske Andelskassers Bank viser, at væksten i kerneforretningen er fortsat ind i 2. kvartal i 2023. Basisindtjeningen er i alt steget med 77,6 % i årets første seks måneder, og banken står med et stærkt økonomisk fundament og et godt afsæt for at rådgive kunderne i en tid med modsatrettede tendenser.

Med halvårsregnskabet kan Danske Andelskassers Bank vise et resultat før skat på 143,5 mio. kr. for 1. halvår 2023 mod 34,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes fremgangen i basisindtjeningen, der er steget til 122,3 mio. kr. mod 68,8 mio. kr. i 1. halvår 2022.

I Danske Andelskassers Bank glæder man sig over resultatet for 1. halvår i 2023. Bankens privatkunder har det generelt godt. Samtidig har den økonomiske afmatning og de geopolitiske spændinger dog ført til en lavere aktivitet på ejendomshandler og konverteringer samt usikkerhed på de finansielle markeder. Det har påvirket 1. halvår, hvor nettogebyrindtægterne er faldet.

Administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, påpeger netop de modsatrettede økonomiske tendenser, hvor dansk økonomi står stærkere end frygtet, samtidig med at der fortsat er udsigt til afmatning.

”Igen i 2. kvartal har vi en øget kundetilgang og få nedskrivninger på baggrund af en stærk kreditkvalitet både hos vores privat-, erhvervs- og landbrugskunder. Vi ser dog også, at den lavere aktivitet og usikkerheden på de finansielle markeder har påvirket regnskabet,” siger han.
Med udsigt til en fortsat afmatning i økonomien er man i Danske Andelskassers Bank opmærksom på, at bl.a. rentestigninger og refinansiering på variable realkreditlån kan komme til at påvirke rådighedsbeløbet hos nogle kunder. Man glæder sig derfor over at have et økonomisk stærkt fundament.

”Konkret er det ledelsesmæssige tillæg øget med 5,8 mio. kr. i forhold til 31. december 2022, og det er nu på 125,5 mio. kr. Det vidner om, at banken er godt rustet til at absorbere betydelige tab, hvis økonomien vender,” lyder det fra Jan Pedersen.

Han påpeger dog, at et stærkt fundament og en sund forretning ikke alene handler om det, man kan aflæse i regnskabet.

”Der skal ikke herske tvivl om, at vi er stolte af det resultat, vi står med for første 1. halvår. Men det er vigtigt at understrege, at det er et resultat, som kun er muligt, fordi vi har et stærkt hold med over 300 medarbejdere, som hver dag deler viden, spiller hinanden gode og sætter en ære i at være imødekommende over for vores vigtigste relationer - kunderne,” siger Jan Pedersen.

Tidligere på året gennemførte Danske Andelskassers Bank en aktieemission med et nettoprovenu på 309,2 mio. kr. Pr. 30. juni 2023 var kapitalprocenten 30,6 % og den kapitalmæssige overdækning i forhold til lovkravet på 13,2 procentpoint. Den finansielle styrke gør, at banken nu kan indfri et Tier 2-lån på 105 mio. kr., som blev optaget i 2018, hvilket vil reducere finansieringsomkostningerne og forbedre basisindtjeningen.

”At vi kan indfri lånet og samtidig bibeholde et stærkt økonomisk fundament betyder, at Danske Andelskassers Bank står godt rustet til fremtiden, og vi kan følge vores fastlagte strategi,” lyder det fra Jan Pedersen.

Som offentliggjort mandag den 21. august 2023 har Danske Andelskassers Bank indgået et partnerskab med mæglerkæden LokalBolig.

”Et væsentligt element i vores strategi – og en naturlig del af vores DNA – er at vækste via stærke partnerskaber. Gennem længere tid har vi haft et ønske om at kunne have en stærk, strategisk samarbejdspartner i ejendomsmæglerbranchen til gavn for vores kunder. Derfor glæder vi os over den unikke mulighed, vi nu har fået. Partnerskabet bidrager til, at vi kan komme hele vejen rundt om vores kunder og være mere end en bank," fortæller Jan Pedersen.

Hovedpunkter i regnskabet for 1. halvår 2023:

• Basisindtjeningen er steget med 77,6 % til 122,3 mio. kr. mod 68,8 mio. kr. i 1. halvår 2022. Fremgangen skyldes primært stigningen i nettorenteindtægterne.
• Gebyrindtægterne netto er faldet med 10,6 %, hvilket skyldes afmatningen på boligmarkedet og uroen på de finansielle markeder med faldende indtægter fra formueforvaltning.
• Udgifterne til personale og administration er steget med 6,3 %, hvilket er i tråd med bankens vækststrategi.
• Positive kursreguleringer på 35,8 mio. kr. mod negative kursreguleringer i 1. halvår 2022 på 38,7 mio.kr.
• Begrænsede nedskrivninger som følge af stærk kreditkvalitet, men med udsigt til økonomisk afmatning. Nedskrivninger i 1. halvår 2023 på 14,6 mio. kr. mod tilbageførsler i samme periode sidste år på 4,4 mio. kr. De ledelsesmæssige tillæg er øget med 5,8 mio. kr.
• Resultat før skat på 143,5 mio. kr. i 1. halvår 2023 mod 34,5 mio. kr. i 1. halvår 2022.
• Høj aktivitet på udlånsområdet har resulteret i en udlånsvækst på 8,2 % til 7.718 mio. kr. pr. 30. juni 2023 mod 7.131 mio. kr. pr. 30. juni 2022.
• Historisk høj kapitalprocent på 30,6 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 13,2 procentpoint.
• Overdækning til NEP-krav på 10,9 procentpoint.
• Egenkapitalforrentning før skat på 12,2 % p.a.
• Den 31. marts 2023 opjusterede banken forventningen til basisindtjeningen fra 170–200 mio. kr. til 200-240 mio. kr. Forventningerne til resultat før skat blev opjusteret fra 175-225 mio. kr. til 205-265 mio. kr. De i selskabsmeddelelsen af 31. marts 2023 udmeldte forventninger fastholdes.

Andre læser også

Over 50.000 har besvaret spørgeskema om nye pengesedler Frem til 2. juni kan danskerne vurdere de udvalgte motiver til ny seddelserie og... Læs mere
Støjberg og Løkke bruges som es på EU-plakater Danmarksdemokraterne og Moderaterne bruger deres ledere i jagten på vælgere ti... Læs mere
Midt i sponsorflugt holder 7-Eleven fast i støtte til Pride på 11. år Fredag har Copenhagen Pride offentliggjort den første runde partnerskaber for i... Læs mere
Forsker: Troldefabrikker er nem politisk kommunikation Svensk parti beskyldes for at sprede misinformation via sociale profiler. Nem og... Læs mere
Minister om nej til fængsel i Kosovo: Et lille bump på vejen Regeringen i Kosovo må få sikret flertal for aftale om dansk leje af fængsels... Læs mere