Pressemeddelelse

man, 20 feb 2023

Danske myndigheder lancerer en fælles markedsovervågningsstrategi

Danske myndigheder lancerer en fælles markedsovervågningsstrategi

Pressemeddelelse

20.2.2023 13:41:12 CET | Sikkerhedsstyrelsen

Markedsovervågning dækker over de danske myndigheders kontrol med, at produkter på markedet overholder de gældende regler. På baggrund af et krav fra EU er 16 styrelser og ministerier gået sammen om en national strategi for markedsovervågningen. Forbrugernes nye indkøbsvaner og den hastige udvikling på produktmarkedet har resulteret i en nødvendig tilpasning af den danske markedsovervågning. Det overordnede fokus er på e-handel, digitaliseringen samt klimabelastningen og andre grønne produktkrav.

I EU er der en lang række fælles regler for varer og tjenesteydelser. Eksempelvis er der skrappere krav til, hvilke kemiske stoffer produkter må indeholde, sammenlignet med lande uden for EU. Varerne skal være sikre at anvende - og inden længe - mulige at genanvende. Den europæiske grønne pagt, som skal bane vejen for den grønne omstilling i EU, medfører en række nye produktkrav. Digitaliseringen betyder desuden, at både købsmønstre og produkter er under hastig udvikling.

Forbrugere kan være importører

- Når du som privat forbruger køber på nettet uden for EU, så er du selv importør. Det betyder, at du selv har ansvar for, at produkterne ikke indeholder forbudte kemikalier. Det er der mange, som ikke er opmærksomme på. Det er desværre vores erfaring i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, at alt for mange køber produkter, som indeholder f.eks. forbudte ftalater, bekæmpelsesmidler eller hormonforstyrrende stoffer, siger Kim Holm Boesen, kontorchef i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

- Forbrugerne risikerer via den stigende e-handel i højere grad at komme i kontakt med farlige produkter gennem digitale handelsplatforme. Der er derfor brug for, at vi som markedsovervågningsmyndigheder samarbejder om en ensartet og koordineret markedsovervågningsindsats, hvis vi skal lykkes med at holde øje med de mange nye produkter og tjenesteydelser. Vi skal også fortsat samarbejde med andre landes myndigheder om at udveksle informationer og digitale redskaber, siger kontorchef Karen Dahl Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen.

Et eksempel herpå er Sikkerhedsstyrelsens digitale værktøj ved navn SAFE, der hjælper med at scanne internettet for farlige varer, og som nu bruges af 50 myndigheder rundt om i Europa.

Fælles kurs

Som følge af et krav fra EU er Danmarks markedsovervågningsmyndigheder og ministerier med lovgivning på området gået sammen om en national strategi. Strategien skal sikre, at både forbrugere og virksomheder fortsat kan have den fornødne tillid til varer, som købes og sælges i EU’s indre marked - og virksomhederne skal opleve at have lige markedsvilkår. Alle EU-lande har en forpligtelse til at udarbejde en national markedsovervågningsstrategi ifølge Markedsovervågningsforordningen, der regulerer de overordnede rammer for markedsovervågningen inden for EU.

- Markedsovervågning er vigtigt. Det er en forudsætning for, at vi har et velfungerende indre marked i EU, hvor forbrugerne kan stole på de varer, som de køber, og virksomhederne oplever lige konkurrence. Vi er derfor gået sammen om at rette fokus mod den teknologiske udvikling, der har ført til et væsentligt større udvalg af produkter. Derudover er der nye produktkrav fra EU på vej, som sætter nye krav til bl.a. produkternes bæredygtighed, som gælder alle led i virksomhedernes værdikæde, siger Karen Dahl Nielsen.

16 myndigheder

Sikkerhedsstyrelsen er formand for Markedsovervågningsudvalget i Danmark, der sammen har udarbejdet ”National markedsovervågningsstrategi 2022-2025”. Følgende 16 styrelser og ministerier er repræsenteret i udvalget: Social- og Boligstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Toldstyrelsen, Trafikstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.

De tre fokusområder:

1. e-handel, digitale platforme og nye markedspladser
2. digitaliseringen, den teknologiske udvikling, nye produkttyper samt markedsovervågningsværktøjer
3. den grønne omstilling og grønne produkter

Andre læser også

Vores naturgasforbrug fortsætter med at falde Det danske forbrug af naturgas faldt 3,6 procent sidste år, samtidig med at vi ... Læs mere
EL-leder kalder EU-valg for mistillidserklæring til regeringen Regeringen bør udskrive valg efter ”mistillidserklæring” ved EU-valg, mene... Læs mere
Hver anden ansøger til erhvervsuddannelse har over tre kvarter til skole Knap halvdelen af alle ansøgere til erhvervsuddannelserne har mere end 45 minut... Læs mere
Meta udsætter træning af kunstig intelligens i Europa efter kritik Efter pres fra datasikkerhedsmyndigheder udskyder Meta planer om at anvende brug... Læs mere
Novo-topchef skal forklare sig om høj pris på lægemidler i Senatet Lars Fruergaard Jørgensen har sagt ja til at svare på spørgsmål om prissætn... Læs mere