Gratis værktøjer

fre, 20 maj 2022

Hvad er en PESTEL analyse?

Hvad er en PESTEL analyse?

PESTEL står for Political, Economic, Social, Technological, Environmental og Legal. Dette er en analysemetode, som kan bruges til at belyse en virksomheds situation og mulige fremtidige udfordringer og muligheder. I denne artikel forklarer vi, hvordan en PESTEL analyse fungerer, og hvilke elementer den indeholder.

Forklaring på en PESTEL analyse

En PESTEL analyse er en metode, som bruges til at vurdere en virksomheds politiske, økonomiske, sociale, teknologiske og miljømæssige omgivelser. Udover at kunne bruges af virksomheder, kan metoden også anvendes af organisationer og myndigheder til at vurdere deres egen situation. Der er også mange uddannelser hvorpå analysemetoden benyttes til opgaver og projekter.

Hvad står PESTEL for?

PESTEL står for de seks elementer, der indgår i analysen:

  • Political (Politisk)
  • Økonomisk (Economic)
  • Social (Social)
  • Teknologisk (Technological)
  • Miljømæssigt (Environmental)
  • Juridisk (Legal)

Hvordan laver man en PESTEL analyse?

En PESTEL analyse kan laves på mange forskellige måder. Der er ikke én rigtig metode, men nogle af de mest almindelige metoder til at lave en PESTEL analyse er følgende:

  • Hente data fra talrige kilder
  • Lave en brainstorm med medarbejdere
  • Gennemføre interviews med eksperter
  • Lav en desk research

Når du har lavet din PESTEL analyse, kan den bruges til at informere og træffe beslutninger om forretningsstrategier, produkter, teknologier og meget andet. Hvis du f.eks. er en virksomhed, der overvejer at lancere et nyt produkt på markedet, kan PESTEL være med til at informere dig om de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold i dit marked. Dette kan være med til at sikre, at dit produkt er vellykket på markedet.

En PESTEL analyse kan også bruges til at overvåge en virksomheds omgivelser og forudsige fremtidige udfordringer og muligheder. Hvis du f.eks. er en virksomhed, der ønsker at overvåge de politiske forhold i dit marked, kan PESTEL være med til at give dig et bedre billede af de kommende politiske forandringer, der kan have en indvirkning på dit marked. Dette kan være med til at sikre, at din virksomhed er forberedt på fremtidige udfordringer.

Kritik af PESTEL analyse

En PESTEL analyse kan have en række ulemper og kritikpunkter. Den største kritik af metoden er, at den ikke tager højde for interne forhold i en virksomhed eller organisation. Dette betyder, at metoden kun fokuserer på ydre forhold og ikke på interne forhold såsom medarbejderkompetencer, ledelse eller økonomi.

En anden kritik af PESTEL analysemetoden er, at den kan være meget tidkrævende og ressourcekrævende at lave. Hvis du ikke har tilstrækkeligt med tid eller ressourcer, kan dette gøre metoden vanskelig at bruge.

Se en video om PESTEL analyse

Hvis du ønsker at lære mere om PESTEL analyse kan vi anbefale en video på YouTube, som forklarer analysen mere visuelt.

Læs andre artikler om teorier og analysemetoder her.