Viser: Gratis værktøjer

Er du studerende eller iværksætter? På denne side kan du finde relevante værktøjer, som du kan downloade gratis. Der er forretningsmodeller, analysemodeller og meget andet relevant, som du kan bruge i din opgave eller til din virksomhed.

Maslows behovspyramide er en velkendt teori inden for psykologi. Den blev udviklet af den amerikanske psykolog Abraham Maslow i 1940’erne. Maslows behovspyramide beskriver menneskers grundlæggende behov, der skal opfyldes for at vi kan være lykkelige og tilfredse med vores liv. I denne artikel forklarer vi, hvad Maslows behovspyramide er, og hvilke elementer teorien består af.

Ansoffs Vækstmatrice er et værktøj, der kan bruges til at analysere virksomheders strategiske muligheder. Med Ansoffs Vækstmatrice kan du bl.a. se, om virksomheden skal satse på produktudvikling, markedsføring eller internationalisering for at opnå vækst. I denne artikel forklarer vi Ansoffs Vækstmatrice og giver dig et eksempel på, hvordan du bruger matricen.

Hvad er Porters Five Forces? Dette er et spørgsmål, som mange virksomheder og iværksættere stiller sig selv. Porters Five Forces er en model, der beskriver de fem konkurrencemekanismer, der har betydning for en branche eller et marked. Den blev udviklet af den amerikanske økonom Michael E. Porter i slutningen af 1970’erne. I denne artikel forklarer vi Porters Five Forces model nærmere.

PESTEL står for Political, Economic, Social, Technological, Environmental og Legal. Dette er en analysemetode, som kan bruges til at belyse en virksomheds situation og mulige fremtidige udfordringer og muligheder. I denne artikel forklarer vi, hvordan en PESTEL analyse fungerer, og hvilke elementer den indeholder.

Blue Ocean strategi er en værdiskabende strategisk tilgang, som kan hjælpe din virksomhed med at skabe sig et nyt marked. I stedet for at konkurrere i et allerede eksisterende marked, hvor der allerede findes mange konkurrenter, går du efter at skabe et nyt marked. Dette kan du blandt andet gøre ved at udvikle helt nye produkter og services, som ikke tidligere er set på det marked, du ønsker at indtage.

Induktiv og deduktiv er to generelle måder at tænke på. Induktion er, når vi tager enkelte observationer og trækker en konklusion ud af dem. Deduktion betyder, at vi tager en generel regel eller sandhed, og så anvender den på et specifikt tilfælde. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad de to tanketeorier betyder.

Hvad er kausal og effektuel tilgang? Dette spørgsmål optager mange virksomheder, fordi det er vigtigt at have styr på begge dele, hvis man vil have succes. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad der skiller de to tilgange fra hinanden, og hvorfor det er så vigtigt at vide forskelle imellem dem.

Divergent og konvergent tænkning er afgørende for vores liv. Ingen af de to tænkningsmetoder er nøjagtige eller overlegne Både konvergent…

TOWS-analysen er en overbygning på SWOT-analysen, og kan benyttes til at finde frem til en virksomheds strategiske udviklingsmuligheder. I denne artikel gennemgår vi analysen og metoden. Dertil kan du til sidst downloade en gratis skabelon, som du nemt kan udfylde i Microsoft Word.