TOWS-analyse med gratis skabelon

TOWS-analyse - Gratis Word skabelon til download
TOWS-analysen er en overbygning på SWOT-analysen, og kan benyttes til at finde frem til en virksomheds strategiske udviklingsmuligheder. I denne artikel gennemgår vi analysen og metoden. Dertil kan du til sidst downloade en gratis skabelon, som du nemt kan udfylde i Microsoft Word.
Læs artikel

Tidsregistrering til konsulenter

Gratis Tidsregistreringssystem
Som konsulent eller selvstændig kan det i nogen tilfælde være besværligt at foretage tidsregistrering. Mange freelancere sælger deres konsulentydelser på tidsbasis, og selvom man forsøger at estimere et tidsforbrug på en opgave, så ender det oftest med at være misvisende for det endelige tidsforbrug. I denne artikel kigger vi på tidsregistreringssystemet TimeOps, og hvorfor du netop bør benytte dette system som konsulent. 
Læs artikel

SWOT-analyse med gratis skabelon

SWOT-analyse - Download gratis skabelon
Det effektive analyseredskab, SWOT-analysen er et velkendt analyseredskab i erhvervslivet og på diverse uddannelser, og analysen er effektiv og simpel at give sig i kast med. I denne artikel kan du læse mere om hvordan man benytter en SWOT-analyse, og dertil kan du til sidst downloade en gratis Word-fil med en skabelon.
Læs artikel

ABC-analyse (Forklaring)

ABC-analyse forklaring
En ABC-analyse er en sorteringsanalyse, som oftest anvendes til opdeling og segmentering af data i forskellige grupper efter nogle opsatte variabler og kriterier.
Læs artikel

Business Model Canvas – Dansk

Forretningsudvikling med Business Model Canvas
Business Model Canvas er en forretningsmodel som bliver benyttet hyppigt af iværksættere, virksomheder og diverse businessuddannelser. Modellen kan indikere, hvordan en virksomhed kan tjene penge på et strategisk niveau. Værktøjet kan både benyttes til nye forretningsidéer og til videreudvikling af virksomhedsplaner.
Læs artikel