Pressemeddelelse

man, 06 mar 2023

30.000 godschauffører og terminalarbejdere har fået fornyet ATL-overenskomsten

Dansk Industri

Pressemeddelelse

4.3.2023 14:31:08 CET | DI - Dansk Industri

Der er indgået et ansvarligt forlig om den toneangivende overenskomst på godstransportområdet med bedre muligheder for efteruddannelse og nyt løntillæg.

Dansk Industri og 3F Transport har lørdag morgen indgået en aftale om en toårig overenskomst. Aftalen, som vedrører den såkaldte ATL-overenskomst på vejgodstransportområdet, får betydning for 30.000 lastbilchauffører, eksportchauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttemænd og skraldemænd.

ATL-overenskomsten er den toneangivende overenskomst på godstransportområdet. Overenskomsten dækker 20.000 medarbejdere, men får også betydning for mange andre chauffører og transportmedarbejdere på øvrige godstransportoverenskomster, tiltrædelsesaftaler mv.  

- Jeg er glad for, at vi sammen er lykkedes med at indgå et ansvarligt forlig, som begge parter kan se sig selv i, og som rummer elementer tilpasset vores branche, siger Lars William Wesch, der er direktør i ATL - Transportens Arbejdsgivere.

- Blandt andet er det helt særligt for denne aftale, at en del af den særlige opsparing nu udbetales som et løntillæg. Dermed imødekommer aftalen et stort ønske om at færre kroner placeres i opsparingsordninger, og at mere bliver udbetalt direkte sammen med lønnen.

- Det er mit klare indtryk, at mange i branchen har efterlyst en model, hvor mere udbetales synligt sammen med lønnen, og det bliver nu tilfældet, med mindre medarbejderen ønsker det anderledes, siger Lars William Wesch.

Han fremhæver også, at aftalen rummer fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, bl.a. ved ny mulighed for støtte til voksenlærlinge og et løft af støtten til selvvalgt uddannelse.

- Vi har i de senere år oplevet en støt stigning i antallet af lærlinge på området, ligesom efteruddannelse er meget vigtigt for, at branchen kan udvikle sig. Nu sætter vi endnu mere fokus på uddannelse, så vi kan sikre, at branchen er godt beredt til fremtiden, siger Lars William Wesch.

Aftalen følger ellers langt hen ad vejen gennembrudsforliget på normallønområdet. Timelønnen stiger med 6 kr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. 1. marts 2024.

Hovedelementerne i aftalen mellem 3F Transport og DI/ATL om en ny toårig overenskomst:

  • Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024
  • Overarbejdssatser stiger med 3,5 pct. i 2023 og 3 pct. i 2024. Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024
  • Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024
  • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.
  • Tilskuddet fra HTSK-fonden ændres fra 85 pct. til 100 pct. ved selvvalgt uddannelse.

Dele af særlig opsparing (fritvalg) bliver til nyt løntillæg

Fra den 1. juli 2023 udbetales 3 pct. af de 7 pct. i særlig opsparing (fritvalg) i stedet som et særligt løntillæg. Særlig opsparing stiger 1. marts 2024 med yderligere 2 pct. af den ferieberettigende løn, men de 2 pct. konverteres på ATL-overenskomsten i stedet til en yderligere forhøjelse af det særlige tillæg. Medarbejderens særlige opsparing er herefter 4 pct. og de øvrige 5 pct. er konverteret til et løntillæg. Hvis den enkelte medarbejder selv ønsker det, kan løntillægget ændres til særlig opsparing.

Nye regler for betalt barsel

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Bedre muligheder for uddannelse

Incitamenterne til uddannelse bliver styrket gennem løft af støtten fra overenskomstens kompetencefond. Det drejer sig både om et løft af støtten til selvvalgt uddannelse samt en ny mulighed for støtte til voksenlærlinge med erfaring fra branchen.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i ATL-overenskomsten, men partere bevarer de hidtidige frister vedrørende ansættelsesbeviser.  

Garantibetaling for eksportchauffører forhøjes

Garantibetalingen for eksportchauffører forhøjes til 18.200 kr. pr. 1. juni 2023.

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien  endnu ikke er optjent. 

Fokus på natarbejderes helbred                           

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i ATL-overenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Forenkling af pensionsreglerne

Der indføres regler for, at selvstændige får mulighed for at overflytte pensionsdepotet fra Pension Danmark til en egen ordning.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Andre læser også

Nationalbanken henter ny direktør fra Finans Danmark Ulrik Nødgaard er valgt som ny nationalbankdirektør og medlem af direktionen m... Læs mere
Indkøb fra allierede skal understøtte F-16-donationer Danmark køber ind hos allierede for et ukendt beløb i ny donationspakke til ga... Læs mere
Grundfos får godkendt salget af sit sidste selskab i Rusland Grundfos har nu solgt både salgsselskab og produktionsselskab i Rusland. Begge ... Læs mere
Nintendo varsler nyt kapitel i Zelda-sagaen Til september udkommer der et nyt spil med prinsessen Zelda i hovedrollen til Ni... Læs mere
Nvidia overtager plads som det mest værdifulde selskab i verden Microsoft er ikke længere det mest værdifulde selskab. Nu er chipproducenten N... Læs mere