Pressemeddelelse

tor, 20 apr 2023

Dansk eksport af energiteknologi stiger en smule

Dansk eksport af energiteknologi stiger en smule

Pressemeddelelse

20.4.2023 07:36:20 CEST | DI - Dansk Industri

Interessen for dansk energiteknologi er stor ude i verden. I 2022 eksporterede vi for 106,1 mia. kr., hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Det viser en opgørelse lavet af DI Energi, Green Power Denmark, Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen.

Dansk eksport af energiteknologi steg en smule i 2022 fra 105,7 mia. kr. i 2021 til 106,1 mia. kr. Det viser en årlig opgørelse lavet af DI Energi, Green Power Denmark, Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen. Desværre faldt eksporten af vindenergiteknologi i 2022, hvilket trækker den samlede vareeksport ned. Til gengæld steg eksporten af services, som trækker den samlede eksport op.

2022 var et turbulent år grundet krigen i Ukraine, der blandt andet kastede verden ud i en energi- og forsyningskrise. Det har fået mange af vores største eksportmarkeder til at investere i alternative energikilder til gas og olie samt øget behovet for energieffektivitet. Det har givet et meget positivt udslag på vareeksporten af både bioenergi- og fjernvarmeteknologi, der aldrig har været højere. Eksporten af fjernvarmeteknologi steg med hele 8,9 pct. sammenlignet med forrige år. Og vareeksporten af bioenergiteknologi rundede 10,6 mia. kr. sidste år. Fordelt efter formål var energibesparende produkter den største salgsvare i 2022, som udgjorde 39 pct. af den samlede eksport, efterfulgt af teknologi til produktion af energi, der udgjorde 32 pct.

Storbritannien har tidligere været det største eksportmarked for dansk energiteknologi. Men i 2022 måtte Storbritannien vige førstepladsen for Tyskland, der nu er vores største marked. De 10 største importører af dansk energiteknologi modtager tilsammen 62 pct. af eksporten. Det viser, at nogle markeder er vigtige for Danmark, men samtidigt at eksporten af energiteknologi langt fra er isoleret til få lande.

For første gang siden Storbritannien trådte ud af EU, er eksporten af energiteknologi til lande inden for EU større end eksporten til lande uden for EU. Inden for EU er eksporten steget med hele 17,7 pct. sammenlignet med 2021, som blandt andet skyldes en stigning i eksporten til Frankrig på 55 pct. At eksporten inden for EU nu udgør den største andel af den samlede eksport skyldes ligeledes, at eksporten uden for EU er faldet med 16,5 pct. Blandt andet er eksporten af vindenergiteknologi til Storbritannien faldet.

Eksporttallene i opgørelsen omfatter eksporten fra produktionssteder i Danmark. Vindmøller, energibesparende produkter og anden teknologi, der produceres i eksempelvis Kina eller USA af danske virksomheder tæller ikke med i statistikken.

Kommentarer fra DI Energi, Green Power Denmark, Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen:

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi

-  Vores danske virksomheder er blandt verdens absolut bedste til at levere klimaløsninger og energiteknologier, der bidrager til en langt grønnere fremtid. For at realisere klimamålsætningerne på verdensplan, er det afgørende, at vi skaber de rette betingelser for, at vi kan sende endnu flere grønne løsninger ud og gøre en forskel. Derfor har vi brug for en effektiv eksportstrategi for klima, energi og forsyning – på den måde skal vi have den grønne omstilling op i et nyt gear.

Jan Hylleberg, viceadm. direktør i Green Power Denmark

- Virksomhederne har grønne produkter på hylden, som kan få energipriserne ned, løsrive Europa fra russisk gas, olie og kul og være med til at løse klima-, forsynings- og energikrisen. Europa og resten af verden har aldrig haft større planer for at opføre grøn energi, men lige nu står investorer og virksomheder og tripper, mens de venter på de politiske beslutninger. Vi skal have skubbet bevægelsen mod en grønnere og mere sikker fremtid i gang. Og det er nu.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

- Danmark har en lang tradition for at udvikle og implementere bæredygtige fjernvarmesystemer, og vores ekspertise og erfaring bør være en inspirationskilde for andre lande. Vi er stolte over at kunne eksportere vores fjernvarme-knowhow og teknologi til udlandet og bidrage til den globale omstilling til grøn energi og stolte over at se, at der sket en mærkbar stigning i eksporten af fjernvarme på knap 10 procent fra 2021 til 2022. Det skaber optimisme om en fortsat eksportfremgang de kommende år, hvor andre lande kan gøre brug af vores produkter, viden og erfaringer til at reducere deres klimaaftryk.

Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen

- Jeg er glad for at se, at eksporten af energiteknologi til flere af Danmarks kernemarkeder er steget. Det gælder ikke mindst Tyskland, den største modtager af dansk energiteknologi, hvor eksporten er steget med ca. 20 procent. Danmark har et vigtigt myndighedssamarbejde med Tyskland, hvor vi bistår med danske erfaringer inden for den grønne omstilling af energisektoren – erfaringer som har stor relevans for den tyske omstilling væk fra naturgas. Det er både til gavn for klimaet og hele den europæiske energiforsyningssikkerhed.

Andre læser også

Nationalbanken henter ny direktør fra Finans Danmark Ulrik Nødgaard er valgt som ny nationalbankdirektør og medlem af direktionen m... Læs mere
Indkøb fra allierede skal understøtte F-16-donationer Danmark køber ind hos allierede for et ukendt beløb i ny donationspakke til ga... Læs mere
Grundfos får godkendt salget af sit sidste selskab i Rusland Grundfos har nu solgt både salgsselskab og produktionsselskab i Rusland. Begge ... Læs mere
Nintendo varsler nyt kapitel i Zelda-sagaen Til september udkommer der et nyt spil med prinsessen Zelda i hovedrollen til Ni... Læs mere
Nvidia overtager plads som det mest værdifulde selskab i verden Microsoft er ikke længere det mest værdifulde selskab. Nu er chipproducenten N... Læs mere