Pressemeddelelse

ons, 16 aug 2023

DLG øger indtjeningen i 1. halvår

DLG øger indtjeningen i 1. halvår

Pressemeddelelse

15.8.2023 09:14:33 CEST | DLG Group

Med et driftsresultat (EBITDA) der rundede 1,1 mia. kr., fortsatte DLG-koncernen de seneste års indtjeningsvækst i de første seks måneder af 2023. Det er en fremgang på 7 procent i forhold til rekordhalvåret i 2022, og koncernchef Kristian Hundebøll betegner halvårsregnskabet som meget tilfredsstillende.

Regnskabet for første halvår 2023 viser desuden, at DLG-koncernen realiserede et resultat før skat (EBT) på 374 mio. kr. mod 367 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen blev på 34,7 mia. kr. mod 37,2 mia. kr. i 2022, en tilbagegang der skal ses i lyset af et markant fald i det generelle prisniveau på korn, råvarer og energi i forhold til 2022.  

”Regnskabet for første halvår er særdeles tilfredsstillende. Jeg er glad for at konstatere, vi fortsætter kursen med en pæn indtjeningsvækst under fortsat svære markedsvilkår. Hertil kommer at de faste omkostninger har været stigende med baggrund i inflationen, samtidig med at renteudgifterne er øget markant,” siger DLG’s koncernchef, Kristian Hundebøll, og fortsætter: 

”På den baggrund noterer jeg mig derfor med stor tilfredshed, at det er et regnskab, der ligeledes viser, at vi har formået at konsolidere os yderligere ift. sidste år. De finansielle nøgletal er forbedret, og vores egenkapital runder for første gang 8 mia. kr.” 

Godt halvår inden for Food og Energy 

Forretningsområdet Food kommer ud af første halvår med et EBITDA på 551 mio. kr. mod 506 mio. kr. sidste år. Fremgangen er primært drevet af gode resultater fra de landbrugs- og fødevarerelaterede forretninger i Danmark og Sverige.  

Indenfor husdyrernæring bærer salget af grisefoder i både Danmark og Tyskland fortsat præg af et faldende totalmarked, som har resulteret i et fortsat mindre salg af grisefoder og råvarer relateret hertil.  

”Tendensen, vi lige nu ser i grisesektoren, forventes ikke at ændre sig markant i andet halvår. Til gengæld ser vi flot performance i andre dele af vores landbrugsforretning, hvor særligt kornområdet samt æg- og fjerkræaktiviteterne leverer gode resultater,” siger Kristian Hundebøll.  

Forretningsområdet Energy fortsætter den flotte indtjeningsvækst, der primært er relateret til den tyske forretning, Team Energie.  Den samlede energiforretning har leveret et EBITDA på 424 mio. kr. mod 341 mio. kr. i første halvår i 2022.  

”Vi udbygger fortsat markedspositionen i vores store tyske energiforretning, og vores gradvise ekspansion i den vestlige del af Tyskland har især været medvirkende årsag hertil,” siger Kristian Hundebøll.   

I maj gennemførte DLG-koncernen en strategisk vigtig investering på det danske marked og blev medejer af BioCirc Group, som har store ambitioner indenfor biogas og cirkulære energiklynger på land.  

”Det er en investering, der binder landbrug og energiproduktion tæt sammen, og som ikke blot understøtter vores danske forretning og giver kunderne nye muligheder, men også er med til at fremtidssikre landbruget. Det er helt i tråd med vores strategi, hvor vi vil investere i bæredygtige løsninger,” siger Kristian Hundebøll.  

Aktiviteterne i den tyske byggesektor har været faldende i årets første seks måneder, og det ses på salget af byggematerialer i Tyskland. Efterspørgslen har været faldende og afstedkommet et mindre salg og lavere indtjeningsmarginer. Forretningsområdet Housing landede et EBITDA på 162 mio. kr. mod 219 mio. kr. sidste år.  

”De seneste år har vores tyske byggematerialeforretning leveret flotte vækstrater, men lige nu ser vi en afmatning i markedet som bl.a. er forårsaget af den geopolitiske uro, som påvirker de finansielle markeder og renteniveauet. Der er dog fortsat et stort bygge- og renoveringsbehov i Tyskland, ” siger Kristian Hundebøll.  

Forventninger til helåret 

 ”Vi forventer, at de tendenser, vi har set i første halvår, i nogen grad vil fortsætte i andet halvår. Den geopolitiske situation og verdensøkonomien kan spille ind på, hvordan markederne udvikler sig. Årets høst er for alvor ved at komme i gang, og de foreløbige udbytter er lidt under middel,” siger Kristian Hundebøll. 

Under de nuværende forudsætninger er forventningen, at årets resultat vil være på niveau med 2021. 

Andre læser også

Frederiksen satser på snarlig aflivning af rygter om EU-job Mette Frederiksen (S) mødes mandag med EU-regeringschefer. Hun håber på hurti... Læs mere
Bødskov vil undgå containerkirkegårde i havet med skærpede krav Før jul tabte et Mærsk-skib 46 containere i Nordsøen. Nu vil erhvervsminister... Læs mere
Fem milliarder skattekroner er på vej tilbage til boligejere I alt 11,3 milliarder kroner skal retur til boligejere, der har betalt for meget... Læs mere