Pressemeddelelse

ons, 07 jun 2023

Krav til dokumentation øger SMV’ers interesse for grøn omstilling

Krav til dokumentation øger SMV’ers interesse for grøn omstilling

Pressemeddelelse

7.6.2023 08:05:50 CEST | Erhvervshus Nordjylland

Kravene til bæredygtighed i byggebranchen er steget markant de seneste år. Siden 1. januar 2023 har alle i byggebranchen skullet dokumentere klimapåvirkningen i nybyggeri over 1.000 kvadratmeter, og fra 2025 gælder kravene for alt nybyggeri. Derfor efterspørger SMV’er i stigende grad sparring og vejledning til, hvordan de kommer i gang med at dokumenterer blandt andet CO2-udledningen fra deres materialer.

Det er ikke kun virksomhedernes grønne ambitioner, der driver den grønne omstilling. Omstillingen i mange SMV’er er i høj grad baseret på krav fra kunder og myndigheder, der ønsker at få dokumenteret klimapåvirkningen hos leverandører.

En af de virksomheder, som arbejder intensivt med at dokumentere deres klimapåvirkning, er Glaseksperten i Hjørring. De er en af de største producenter af glas til bygningsformål i Danmark. Gennem godt et års tid har de haft bæredygtighed øverst på dagsordenen. Blandt andet ved at fokusere på dokumentation af CO2-udledningen fra virksomhedens produkter, og ved at vejlede virksomhedens kunder om bæredygtighed.

For at sætte yderligere skub i indsatsen mod en mere bæredygtig forretningsmodel, kontaktede Glaseksperten i 2022 Erhvervshus Nordjylland for sparring og vejledning.

Efter den første kontakt var etableret med Morten Bandholm Vinde og Glaseksperten, har de løbende haft sparring om, hvilke tiltag Glaseksperten har brug for, så de kommer i mål med deres ambitioner. Derfor har Glaseksperten blandt andet taget kontakt til deres kunder for at blive klogere på, hvordan de imødekommer netop deres krav. Samtidig har flere af virksomhedens medarbejdere været på kursus for at få opbygget kompetencer – blandt andet inden for CO2 kortlægning. Og i samråd med Erhvervshuset sendte Glaseksperten en ansøgning ind til projektet SMV:Grøn, hvorfra de har modtaget midler til yderligere rådgivning fra ingeniørfirmaet Niras.

”Vores mål er at være førende i branchen – både når det gælder kvalitet og bæredygtighed. Derfor har vi arbejdet meget intensivt med at kortlægge CO2-udledningen fra flere af vores produkter. Kunderne efterspørger en række oplysninger, fordi de skal kunne dokumentere, at de overholder bygningsreglementet og de krav, som bygherrer stiller, og det skal vi naturligvis hjælpe kunderne med”, siger Mikkel Holm Larsen fra Glaseksperten.

Prioritering af bæredygtighed fremmer forretningen

Mikkel Holm Larsen startede hos Glaseksperten som bæredygtigheds- og miljøkoordinator i 2022, en ansættelse der var direkte afledt af virksomhedens fokus på bæredygtighed. For det stod hurtigt klar, at ville Glaseksperten arbejde målrettet med bæredygtighed, så måtte de afsætte dedikerede ressourcer til det. Derfor har Mikkel også fået kompetenceløft inden for bæredygtighed under sin nuværende ansættelse.

”Der er ingen tvivl om, at virksomheder i fremtiden skal prioritere ressourcer til at kunne dokumentere deres klimapåvirkning – dokumentation bliver ’license to operate’. I forhold til mange andre virksomheder er Glaseksperten nået langt med dokumentation af produkternes klimapåvirkning, så de har allerede opnået en klar konkurrencefordel gennem deres målrettede arbejde”, forklarer Morten Bandholm Vinde.

Ud over arbejdet med dokumentation har Glaseksperten satset målrettet på at udbrede kendskabet til bæredygtighed i hele virksomheden. Dermed har sælgerne fået et godt kendskab til flere forskellige aspekter af bæredygtighed, en viden de bruger i mødet med kunderne.

Et andet tiltag, kunderne er glade for, er en folder, som virksomheden har udarbejdet. Heri forklares de ord og begreber, man bruger, når man taler om bæredygtighed i byggebranchen.

”Oprindeligt var folderen lavet til internt brug. Men vores sælgere havde den med ude hos kunderne, som så folderen som et nyttigt værktøj, så nu bruger vi folderen aktivt til også at hjælpe vores kunder”, siger Mikkel Holm Larsen.

Næste skridt for Glaseksperten bliver at udarbejde miljøvaredeklarationer, de såkaldte EPD’er, som giver transparente og verificerede oplysninger om produkternes miljøpåvirkning. Det arbejde sker med afsæt i den mængde data, som virksomheden allerede har indsamlede om deres produkter det seneste år.

Klimakrav til nybyggeri

  • Pr. 1. januar 2023 trådte nye klimakrav til nybyggeri i kraft
  • Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA), før bygherren kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen 
  • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på maksimalt 12,0 kg CO2-ækvivalenter/m2/år 
  • De nye krav er en udløber af implementeringen af national strategi for bæredygtig byggeri, og bliver skærpet løbende frem mod 2030
  • Det er først og fremmest bygherrens ansvar, at de nye krav overholdes og dokumenteres
  • Dokumentationen skal foreligge sammen med ansøgning om ibrugtagningstilladelse for det afsluttede nybyggeri
  • I 2025 ændres reglerne for nybyggeri igen, hvor grænseværdi gælder for alt nybyggeri, der er omfattet af energirammen, uanset størrelse
  • De faktiske grænseværdier fra 2025 og frem er foreløbigt vejledende og endnu ikke politisk besluttet

Andre læser også

Frederiksen satser på snarlig aflivning af rygter om EU-job Mette Frederiksen (S) mødes mandag med EU-regeringschefer. Hun håber på hurti... Læs mere
Bødskov vil undgå containerkirkegårde i havet med skærpede krav Før jul tabte et Mærsk-skib 46 containere i Nordsøen. Nu vil erhvervsminister... Læs mere
Fem milliarder skattekroner er på vej tilbage til boligejere I alt 11,3 milliarder kroner skal retur til boligejere, der har betalt for meget... Læs mere