Pressemeddelelse

ons, 21 jun 2023

Dugfriske temperaturmålinger af erhvervsudviklingen i de 19 midtjyske kommuner

Erik Krarup, direktør i Erhvervshus Midtjylland

Pressemeddelelse

21.6.2023 07:30:00 CEST | Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland har netop lanceret kommunerapporter om erhvervsudvikling i Midtjylland med særlige afsnit om fødevaresektoren og detailhandlen.

Interesserer man sig for det lokale erhvervslivs udvikling, er der spændende læsning i Erhvervshus Midtjyllands 19 dugfriske rapporter om de midtjyske kommuners erhvervsudvikling, der bl.a. fremlægger tendenser, specialisering, vækst og de lokale erhvervsfremmeindsatser.

Dette års kommunerapporter indeholder desuden to helt nye, sektorfokuserede afsnit, der med et bredt udsnit af data går i dybden med henholdsvis fødevaresektoren og detailhandlen. Herudover har de enkelte kommuner bidraget med et overblik over de initiativer og indsatser, der er iværksat lokalt for at styrke de to sektorer:

”Det har været ganske naturligt at inkludere særlige sektorafsnit i rapporterne, da fødevaresektoren og detailhandlen er to sektorer med stor betydning for den lokale og regionale udvikling”, siger Erik Krarup, direktør i Erhvervshus Midtjylland.

Fødevareinnovation, bæredygtig fødevareproduktion og klimavenlige produktionsmetoder er alle områder, der er forbundet med et stort fremadrettet potentiale for at styrke netop fødevaresektoren som en midtjysk styrkeposition.

Også detailhandlen har stor betydning for de midtjyske kommuner. Sektoren spiller nemlig en central rolle i forhold til bosætning, tiltrækning af turister og besøgende til området og bidrager til at øge efterspørgslen efter lokale produkter og serviceydelser. Der er ingen tvivl om, at detailhandlen i disse år gennemgår en digital transformation, som kræver omstilling hos de eksisterende virksomheder, men giver samtidig et stort forretningsmæssigt potentiale:

”Det nye sektorafsnit om detailhandlen fremlægger udviklingen i antallet af detailhandelsbutikker og beskæftigelsen inden for forskellige dele af detailhandlen. Man kan ligeledes finde udviklingen i omsætningen blandt kommunens detailhandelsvirksomheder samt antallet af konkurser – og selvom konkurstal ikke er sjove, så er de vigtige at belyse, da de kan være med til at identificere behov og potentialer i en sektor som detailhandlen”, siger Erik Krarup, direktør i Erhvervshus Midtjylland.

I Erhvervshus Midtjylland er man glade for, at kommunerne har bidraget til de to sektorfokuserede afsnit med de lokale initiativer, som hver enkelt kommune har iværksat for at understøtte sektorerne.

Rapporterne om den lokale erhvervsudvikling i hver af de 19 midtjyske kommuner er et vigtigt instrument for Erhvervshus Midtjylland i forhold til at kunne målrette sine indsatser lokalt.

Andre læser også

Frederiksen satser på snarlig aflivning af rygter om EU-job Mette Frederiksen (S) mødes mandag med EU-regeringschefer. Hun håber på hurti... Læs mere
Bødskov vil undgå containerkirkegårde i havet med skærpede krav Før jul tabte et Mærsk-skib 46 containere i Nordsøen. Nu vil erhvervsminister... Læs mere
Fem milliarder skattekroner er på vej tilbage til boligejere I alt 11,3 milliarder kroner skal retur til boligejere, der har betalt for meget... Læs mere