Virksomhedsdrift

man, 30 maj 2022

Forklaring på de 17 verdensmål

Forklaring på de 17 verdensmål

Danmark er et af de lande, der er i i front, når det kommer til at løse verdens problemer. Det gælder også de 17 verdensmål, som 193 lande har sluttet sig til. Målene er ambitiøse, og der er brug for, at alle lande lykkes – herunder virksomhederne. I denne artikel forklarer vi, hvad de 17 verdensmål er, og hvordan en virksomhed kan arbejde med dem.

Verdensmaal-logo-liggende-white-baggrund-RGB

Liste over verdensmålene

Liste over verdensmålene

Herunder er der en liste over de 17 verdensmål.

 1. Afskaf fattigdom: Målet handler om afskaffelse af ekstrem fattigdom, at mindske den relative fattigdom og sikre alle adgang til basale ressourcer.
 2. Stop sult: Målet handler om at udrydde sult og fejlernæring og skabe bedre forhold for fødevareproduktion.
 3. Sundhed og trivsel: Målet handler om at mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau.
 4. Kvalitetsuddannelse: Målet handler om at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole uanset forældrenes indkomst niveau og sikre lige adgangs til højere uddannelse samt information helt generelt.
 5. Ligestilling mellem kønnene: Målet handler om at styrke kvinders rettigheder og muligheder og stoppe diskrimination af kvinder og piger.
 6. Rent vand og sanitet: Målet handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre en ordentlig forvaltning af vandressourcer, således at der er en universel adgang til rent drikkevand.
 7. Bæredygtig energi: Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.
 8. Anstædige jobs og økonomisk vækst: Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.
 9. Industri, inoovation og infrastruktur: Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.
 10. Mindre ulighed: Målet handler om at styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race og etnicitet.
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.
 12. Ansvarligt forbrug og produktion: Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.
 13. Klimaindsats: Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.
 14. Livet i havet: Målet handler om at skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer og bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer.
 15. Livet på land: Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner: Målet handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
 17. Partnerskaber og handling: Målet handler om at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde, fremme international handel og støtte øget eksport til udviklingslandene.

Hvordan kan virksomheder arbejde med verdensmålene?

Virksomheder kan være med til at løse verdens problemer på mange forskellige måder. De kan f.eks. arbejde med at bekæmpe underernæring gennem produktion og distribution af mad, skabe mere bæredygtige produkter eller støtte forskning og udvikling af ny teknologi.

Det er dog ikke altid let for virksomheder at finde ud af, hvordan de kan bidrage til verdensmålene. Men heldigvis er der hjælp at hente. På hjemmesiden www.verdensmaalene.dk kan virksomheder få inspiration og finde værktøjer, der kan hjælpe dem med at finde ud af, hvordan de kan arbejde med verdensmålene.

Det er vigtigt, at virksomhederne tager ansvar og arbejder med verdensmålene. For hvis vi skal nå målene, er det afgørende, at alle – også virksomhederne – gør deres del.

Få hjælp til verdensmålene

Hvis du arbejder i en virksomhed, som har taget en beslutning om, at man ønsker at arbejde med verdensmålene, er der god hjælp at hente. Det første skridt er allerede taget ved beslutningen, men det kan være lidt svært at finde ud af, hvordan man skal gribe det an.

Heldigvis er der mange forskellige værktøjer og ressourcer, som kan hjælpe virksomheder med at komme i gang. I Danmark findes der flere konsulenter og virksomheder, som hjælper andre virksomheder med at finde ud af, hvordan man kan arbejde med verdensmålene.

En af dem er CSR Denmark, der blandt andet har et værktøj, som virksomheder kan bruge til at finde ud af, hvordan man kan arbejde med verdensmålene.

Virksomhederne kan også finde inspiration på hjemmesiden Verdensmaalene.dk, som er udarbejdet af CSR Denmark i samarbejde med Global Compact Netværket, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Miljøstyrelsen. På hjemmesiden kan man finde en række forskellige værktøjer og ressourcer, der kan hjælpe virksomheder med at arbejde med verdensmålene.

Vi håber, at du nu føler dig bedre rustet til at komme i gang med verdensmålene. Husk, at det er vigtigt, at vi alle gør vores del for at nå målene. Så hvad venter din virksomhed på? Kom i gang!

Læs andre artikler om virksomhedsdrift her.

Andre læser også

Den japanske yen er på laveste niveau i 33 år En svag japansk økonomi betyder, at den japanske yen har mistet en tredjedel af... Læs mere
Nedskrivninger på dansk brevforretning giver minus i PostNord PostNord opnåede et driftsresultat på minus 463 millioner svenske kroner i and... Læs mere
Aktiesparekontoen er mere populær end nogensinde Rekordmange har i år oprettet en aktiesparekonto. Det samlede antal er på vej ... Læs mere
Netflix trækker otte millioner nye kunder ind i butikken Kvartalsregnskab fortæller, at Netflix nu har i alt 277,7 millioner abonnenter.... Læs mere
Rockwool opjusterer forventninger efter godt kvartal Rockwool oplever vækst og godt salg på flere markeder, herunder i Nordamerika ... Læs mere