Årsregnskab

ons, 17 maj 2023

Årsregnskab 2022: Rosendahl Design Group holdt skarpt fokus på langsigtet vækst i turbulent 2022

Årsregnskab 2022: Rosendahl Design Group holdt skarpt fokus på langsigtet vækst i turbulent 2022

Pressemeddelelse

17.5.2023 12:01:38 CEST | Rosendahl Design Group

Danmarks førende designgruppe investerede sidste år i en række strategiske initiativer, der styrkede virksomhedens langsigtede udvikling. Ikke mindst foretog Rosendahl Design Group et gearskifte i den internationale ekspansion gennem et joint venture på det amerikanske marked. Ligeledes boostede designgruppen med en helt ny online-platform markant sit tilbud til slutkunder, mens ansøgningen om B Corp-certificering markerede et betydeligt skridt mod en endnu mere ansvarlig virksomhed.

Oven på rekordåret 2021, der bød på såvel højeste omsætning som højeste indtjening nogensinde, forventede Rosendahl Design Group allerede i 2022’s begyndelse, at ændrede forbrugsmønstre og forøgede omkostninger grundet makroøkonomiske udsving ville påvirke både omsætning og bundlinje negativt. Ligesom at der med det strategiske frasalg af GLOBAL, gennemført med udgangen af 2021, forventedes en nedgang i såvel omsætning som EBITDA. Begge dele kan aflæses i årets regnskab, hvor der dog grundet frasalget ikke er tale om sammenlignelige like-for-like tal.

Rosendahl Design Group inkl. datterselskaber i Norge og Sverige rapporterede i 2022 en samlet omsætning på 543 mio. kr. (657 mio. kr.). Resultatet af primær drift før afskrivninger, EBITDA, sluttede på 32 mio. kr. mod 103 mio. kr. året før, EBITDA margin endte på 5,4 % (15,7 %), mens årets resultat blev -2 mio. kr. mod 67 mio. kr. i 2021. Såvel omsætning som årets resultat er udover GLOBAL-frasalg betydeligt påvirket af kursudsving. Hvor der i 2021 registreredes en kursgevinst, bød 2022 på et kurstab og alene på den konto et sving på 29 mio. kr. på bundlinjen.

Udover markante investeringer i international ekspansion, forstærket digital tilstedeværelse og fortsat ansvarlig udvikling var tilbagebetalingen af term-lån en ambitiøs målsætning for 2022. Tilbagebetalingen på 105 mio. kr. blev indfriet sidst på året, hvilket fremadrettet giver virksomheden større uafhængighed i valg af finansieringspartner, samtidig med at selskabets soliditet forbliver på et robust niveau. I det hele taget fravalgte designgruppen sidste år kortsigtede gevinster for i stedet at styrke virksomhedens fundament, og derfor betegner CEO Mette Maix 2022 som acceptabelt efter omstændighederne.

- I 2022 prioriterede vi med åbne øjne den langsigtede udvikling over indtjening her og nu. Efter at have leveret rekordresultat året før, var fokus sidste år under vanskelige og uforudsigelige markedsvilkår på den strategiske styrkelse af virksomheden. Jeg er særdeles godt tilfreds med dedikationen til vores langsigtede indsatsområder og oprigtigt taknemmelig for den store indsats, alle mine kolleger i Rosendahl Design Group lagde for dagen i 2022, siger Mette Maix.

En integreret del af den igangværende transformation af Rosendahl Design Group er virksomhedens forøgede fokus på ansvarlighed på tværs af forretningen. Sidste år lancerede Rosendahl Design Group sin nye ansvarlighedsstrategi, formulerede sin samfundsambition samt skitserede sigtelinjer og løfter til gruppens interessenter og ansøgte om B Corp-certificering. Et mål, der ser ud til at blive indfriet i 2023.

- Som værdibaseret, international designvirksomhed har vi i Rosendahl Design Group de senere år markant forstærket vores indsats indenfor ansvarlighed og bæredygtighed. Vi har forpligtet os på løbende at forbedre gennemsigtigheden i vores egen drift og i vores forsyningskæde, og jeg er stolt over, at vi i et så turbulent og makroøkonomisk udfordrende år har holdt fast i ambitionen og arbejdet målrettet mod at blive B Corp-certificeret i 2023, siger CEO Mette Maix.

2022 blev kraftigt påvirket af krigen i Ukraine, stigende inflation, galopperende energipriser og en udfordret supply chain. I tillæg hertil bidrog konsolidering, butikslukninger og konkurs blandt større detailkunder på designgruppens kernemarkeder samt total opbremsning på det tyske vækstmarked til særdeles turbulente markedsvilkår.

Finansielt har indledningen på 2023 vist sig lige så vanskelig som det forgangne år. Slutkundernes økonomiske situation synes ikke væsentligt forbedret, og med fortsat lav forbrugertillid og begrænset forbrug forventer Rosendahl Design Group et 2023 præget af samme tendenser som 2022. Designgruppen forventer et mindre fald i omsætningen men som følge af de løbende omkostningstilpasninger et positivt resultat.

Nøgletal for virksomheden

Nettoomsætning 2022 (2021, 2020, 2019, 2018):
542.918 (657.339) (574.523) (531.300) (487.693)

EBITDA 2022 (2021, 2020, 2019, 2018):
31.886 (103.333) (44.011) (42.127) (54.798)

Årets resultat 2022 (2021, 2020, 2019, 2018):
-2.381 (67.326) (12.705) (4.360) (35.787)

Egenkapital 2022 (2021, 2020, 2019, 2018):
244.001 (272.149) (207.465) (196.119) (221.097)

Andre læser også

Danmarks største forsvarsfirma øger salg og indtjening i konfliktår Terma løfter sløret for strategi med ambitionen om at fordoble omsætningen ov... Læs mere
Raoul Grünthal bliver formand i JP/Politikens Hus Lars Munch stopper som formand i JP/Politikens Hus efter få uger. Han bliver fo... Læs mere
Styrelse sender i maj endelige vurderinger for ejerlejligheder Det bliver første gang i cirka ti år, at landets ejere af cirka 300.000 ejerle... Læs mere
Stine Bosse vil erstatte den danske krone med euroen I en valgtest har Stine Bosse erklæret sig helt enig i at erstatte den danske k... Læs mere
Venstres formand vil bruge nyfundne penge på at sænke skatten Troels Lund Poulsen kan ikke forestille sig en aftale i regeringen om brug af r... Læs mere