Pressemeddelelse

fre, 23 jun 2023

Analyse: Erhvervsuddannelser og HF løfter unge, der har dårlige odds for at få en uddannelse

Analyse: Erhvervsuddannelser og HF løfter unge, der har dårlige odds for at få en uddannelse

Pressemeddelelse

23.6.2023 07:11:15 CEST | AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Mange unge med kognitive eller psykiske diagnoser og lave karakterer fra grundskolen har valgt en erhvervsuddannelse, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De unge med dårlige uddannelsesodds er også overrepræsenterede på HF og HF-enkeltfag. Det er vigtigt, at vi politisk prioriterer de uddannelsesretninger, der løfter udsatte unge, mener tænketanken. Det er blandt andet vigtigt, at udsatte unge kan tage uddannelser på nedsat tid.

Det er primært erhvervsuddannelserne og HF, der løfter unge med dårlige uddannelsesodds.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

I analysen undersøger tænketanken, hvilke ungdomsuddannelser der er de mest brugte for unge med dårlige odds for at få en uddannelse.

Konkret undersøger analysen unge med enten kognitive eller psykiske diagnoser, for eksempel autisme eller ADHD, og unge med lave karakterer i dansk og matematik ved afslutningen af 9. klasse. Nogle har begge typer af risikofaktorer, som er kendt fra tidligere undersøgelser for at være de største barrierer for at få en uddannelse.

Analysen viser, at 53 procent af de unge mænd, der enten har en kognitiv/psykisk diagnose eller ikke har opnået mindst 02 i dansk og matematik ved afslutningen af grundskolen, er i gang med eller har fuldført en erhvervsuddannelse. Det er en overrepræsentation. Til sammenligning er det nemlig kun 22 procent af alle unge mænd, der er i gang med eller har fuldført en erhvervsuddannelse.

For de unge kvinder med dårlige uddannelsesodds er det 30 procent, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse, mens det kun gælder for 8 procent af alle unge kvinder.

”Vi har en kæmpe udfordring med at hjælpe de 43.000 unge uden job og uddannelse godt videre, så de får en uddannelse. Mange af de unge har problemer, som det ordinære uddannelsessystem har svært ved at rumme, men det er helt tydeligt, at erhvervsuddannelserne tager et kæmpeansvar for at løfte udsatte unge mænd og kvinder,” siger Emilie Agner Damm, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Også HF og HF-enkeltfag er langt mere udbredt blandt unge med dårlige uddannelsesodds end blandt andre unge. Der er fire gange så mange unge med diagnoser og/eller lave grundskolekarakterer, som vælger HF-enkeltfag, og dobbelt så mange, som vælger HF.

”Det er vigtigt, at politikerne har for øje, hvor i uddannelsessystemet udsatte unge søger hen, og hvor de lykkes. Vores analyse viser, at det er ekstravigtigt at understøtte erhvervsskolerne og i øvrigt HF og HF-enkeltfag, som har en overrepræsentation af udsatte unge,” siger Emilie Agner Damm.

Tilbyd udsatte unge at uddanne sig på nedsat tid

Analysechefen peger på, at der er brug for mere fleksible rammer for de udsatte unge.

”Unge med risikofaktorer kan have sværere ved at uddanne sig på almindelige vilkår, og derfor bør det være en politisk topprioritet at sikre gode rammer for, at vores uddannelsessystem også kan rumme unge med udfordringer,” siger Emilie Agner Damm.

”Noget af det, der bliver efterspurgt fra uddannelsesinstitutionerne, er at tilbyde de unge at tage uddannelserne på nedsat tid. Men det kan de ikke på grund af lovgivningen, der siger, at de skal være under uddannelse og i praktik på fuldtid. Christiansborg bør ændre de rammer,” siger Emile Agner Damm.

”Vi ved, at mange af de unge, som ikke får en uddannelse, har udsigt til en løsere arbejdsmarkedstilknytning i deres voksne liv. Det er også et samfundsøkonomisk problem, og derfor bør der fra politisk side investeres i, at der findes uddannelsesmuligheder for alle unge, også dem med udfordringer,” siger Emilie Agner Damm.

Analysens hovedkonklusioner

  • Blandt unge mænd, som både har en kognitiv diagnose (for eksempel autisme eller ADHD) og lave grundskolekarakterer, har to ud af tre af dem, som har taget eller er i gang med en ungdomsuddannelse, valgt en erhvervsuddannelse. Det gælder for cirka fire ud af ti unge kvinder med samme risikofaktorer. For begge køn er det et markant højere niveau end blandt unge uden risikofaktorer.
  • Godt halvdelen af de unge mænd med mindst én risikofaktor, som enten har afsluttet en ungdomsuddannelse eller er i gang med en, har valgt en erhvervsuddannelse. For kvinderne gælder det for cirka en tredjedel. For begge køn er der tale om en overrepræsentation.
  • Unge kvinder med dårlige uddannelsesodds vælger oftest erhvervsuddannelser inden for omsorg, sundhed og pædagogik, mens unge mænd typisk vælger en teknisk eller byggefaglig erhvervsuddannelse.
  • Både HF og HF-enkeltfag er langt mere udbredt blandt unge med dårlige uddannelsesodds end blandt andre unge. Der er fire gange så mange unge med diagnoser og/eller lave grundskolekarakterer, som vælger HF-enkeltfag, og dobbelt så mange, som vælger HF.

Om analysens datagrundlag

Der er taget udgangspunkt i årgangen af unge, der afsluttede 9. klasse i 2014. Der er opdelt på højeste fuldførte og igangværende uddannelse per 1. oktober 2019. De unge er fordelt efter afgangsprøvekarakterer i 9. klasse, og om man havde en udvalgt psykisk eller kognitiv diagnose frem til 2014, hvor de unge afsluttede 9. klasse.

Tal: Unge mænd med risikofaktorer er især overrepræsenterede på tekniske og byggefaglige erhvervsuddannelser

Tabellen viser, hvilke ungdomsuddannelser unge mænd med og uden risikofaktorer har taget eller er i gang med. Risikofaktorer er opgjort som en kognitiv eller psykisk diagnose eller en afsluttet grundskole uden mindst 02 i dansk og matematik.

UdenrisikofaktorerMed mindst én
risikofaktor
Erhvervsuddannelser i alt22 pct.53 pct.Byggeriområdet (TBT)6 pct.14 pct.Fødevarer, jordbrug og oplevelsesområdet (FJO)3 pct.7 pct.Kontor, handel og forretningsservice (KHF)3 pct.6 pct.Omsorg, sundhed og pædagogik (OSP)1 pct.2 pct.Teknologi og teknik (TBT)10 pct.24 pct.   Gymnasiale uddannelser i alt78 pct.47 pct.HF-enkeltfag1 pct.4 pct.HF6 pct.11 pct.Stx40 pct.18 pct.Øvrige gym. og videregående uddannelser31 pct.15 pct.

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata, lovmodellens datagrundlag

Tal: Unge kvinder med risikofaktorer er især overrepræsenterede på HF og erhvervsuddannelser inden for omsorg, sundhed og pædagogik

Tabellen viser, hvilke ungdomsuddannelser unge kvinder med og uden risikofaktorer har taget eller er i gang med. Risikofaktorer er opgjort som en kognitiv eller psykisk diagnose eller en afsluttet grundskole uden mindst 02 i dansk og matematik.

UdenrisikofaktorerMed mindst én risikofaktorErhvervsuddannelser i alt8 pct.30Byggeriområdet (TBT)0 pct.1 pct.Fødevarer, jordbrug og oplevelsesområdet (FJO)2 pct.5 pct.Kontor, handel og forretningsservice (KHF)3 pct.9 pct.Omsorg, sundhed og pædagogik (OSP)3 pct.13 pct.Teknologi og teknik (TBT)1 pct.2 pct.   Gymnasiale uddannelser i alt92 pct.70 pct.HF-enkeltfag2 pct.7 pct.HF9 pct.18 pct.Stx62 pct.30 pct.Øvrige gym. og videregående uddannelser19 pct.14 pct.

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata, lovmodellens datagrundlag

Andre læser også

Vores naturgasforbrug fortsætter med at falde Det danske forbrug af naturgas faldt 3,6 procent sidste år, samtidig med at vi ... Læs mere
EL-leder kalder EU-valg for mistillidserklæring til regeringen Regeringen bør udskrive valg efter ”mistillidserklæring” ved EU-valg, mene... Læs mere
Hver anden ansøger til erhvervsuddannelse har over tre kvarter til skole Knap halvdelen af alle ansøgere til erhvervsuddannelserne har mere end 45 minut... Læs mere
Meta udsætter træning af kunstig intelligens i Europa efter kritik Efter pres fra datasikkerhedsmyndigheder udskyder Meta planer om at anvende brug... Læs mere
Novo-topchef skal forklare sig om høj pris på lægemidler i Senatet Lars Fruergaard Jørgensen har sagt ja til at svare på spørgsmål om prissætn... Læs mere