Pressemeddelelse

ons, 15 mar 2023

Ny lederuddannelse skaber høj kvalitet og stabile arbejdsfællesskaber i Københavns dagtilbud

André Brylle Svensson, der er pædagogisk leder i Børnehuset Badutski på Vesterbro, oplever, at lederuddannelsen både gavner ham som leder, men også resten af personalet i dagtilbuddet.

Pressemeddelelse

15.3.2023 09:00:00 CET | Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

God ledelse er afgørende for kvaliteten i Københavns godt 400 dagtilbud. Derfor er 120 ledere i byens børnehaver og vuggestuer på lederuddannelse. Ambitionen er, at uddannelsen efterfølgende skal udbredes til ledere i resten af byens kommunale dagtilbud.

Der kan være stor variation i kvaliteten mellem daginstitutioner – faktisk større variation end i folkeskoler. Og det er en udfordring, for det har betydning for børnenes udvikling, hvilket på sigt også kan påvirke deres skolegang.

Derfor har Københavns Kommune sammen med Aalborg Universitet udviklet en helt ny, særlig lederuddannelse for ledere i byens børnehaver og vuggestuer. Målet med uddannelsen er at øge kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, så alle børn får den bedste start med lige muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

Charlotte Ringsmose, der er professor på Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet og en af underviserne på uddannelsen, er ikke i tvivl om, at lederuddannelsen er essentiel for at sikre kvaliteten i de københavnske dagtilbud. Uddannelsen trækker nemlig på forskningsbaseret viden fra dagtilbuds-og skoleområdet, hvor data viser, at kvaliteten i et dagtilbud kan være afgørende for, hvordan et barns skolegang bliver.

-Små børn har ikke kun brug for at få skiftet ble og få mad og omsorg. De trives bedre, når de pædagogiske medarbejdere også understøtter dem i at lære gennem leg, opbygge relationer og udvikle deres sprog. Men kvaliteten kan være forskellige fra stue til stue i det enkelte dagtilbud, så det er vigtigt, at lederen og klyngelederen kan analysere deres dagtilbud, fortæller Charlotte Ringsmose.

I alt deltager 120 ledere lige nu i uddannelsen, der varer knap 2½ år. Undervejs er der også en række aktiviteter, hvor pædagogiske konsulenter, områdechefer og direktion deltager sammen med de pædagogiske ledere og klyngeledere.

- Hvis man vil have mærkbare forandringer, må man gå systematisk til værks og arbejde helt inde i den pædagogiske praksis, som vi gør på lederuddannelsen her. Vi ved, det kan skabe varige forandringer, når alle får den samme viden på samme tidspunkt, på en måde, man fx ikke kan opnå på et enkeltstående kursus, siger Charlotte Ringsmose.

Bedre ledelse giver mere stabile arbejdsfællesskaber  

Den nye lederuddannelse har også et stort fokus på udvikling af medarbejderne. Det skal bidrage til at skabe mere stabile, faglige miljøer blandt det pædagogiske personale og dermed bedre mulighed for at rekruttere nye medarbejdere og for at beholde dem, der allerede er ansat

-Vi har jo set på baggrund af data, at jo højere kvaliteten i det enkelte dagtilbud er, jo gladere er medarbejderne for at gå på arbejde - også fordi, det giver dem en faglig stolthed. Og af den grund kan det også blive lettere at rekruttere nye pædagoger, fordi man bliver mere attraktiv som arbejdsplads, forklarer Charlotte Ringsmose.

En pointe som børne -og ungdomsborgmester, Jakob Næsager (C), også bakker op om.

-Vi ved fra undersøgelser af jobtilfredshed blandt kommunes ansatte, at god ledelse er afgørende for pædagogernes trivsel, arbejdsglæde, forebyggelse af sygefravær og ikke mindst deres lyst til at være ansat i vores dagtilbud og klubber. Derfor er dagtilbudslederuddannelsen et enormt vigtigt initiativ, siger Jakob Næsager.

God feedback fra lederne 

Det første hold dagtilbudsledere startede på uddannelsen i efteråret 2021, og interviews med deltagerne tegner et billede af, at der allerede er positive effekter af uddannelsen. En pædagogisk leder, som deltager i uddannelsen, fortæller fx:  ”At være af sted sammen i ledelsesteams er fedt. Vi får et fælles sprog i hele organisationen.” En anden siger: ”Jeg synes, at det er fuldstændigt rigtigt at klæde ledelse på til at bedrive ledelse. Der er for meget tilfældig ledelse, der foregår derude.”

André Brylle Svensson, der er pædagogisk leder i Børnehuset Badutski på Vesterbro, er også en af lederne, der har deltaget i uddannelsen siden dens start, og han oplever, at den ikke kun gavner ham, men også medarbejderne: 
-Uddannelsen giver nogle meget konkrete og implementerbare redskaber, der let kan tilpasses til ens hverdag i dagtilbuddet. Redskaber, der er målrettet til både det uddannede personale – altså pædagogerne – men også til pædagogmedhjælperne, hvilket er meget fordelagtigt, når nu vi har rekrutteringsvanskeligheder på pædagogområdet. På den måde får medhjælperne nemlig også udvidet deres faglige viden, så jeg oplever også, at alle medarbejderne får udbytte af uddannelsen, siger André Brylle Svensson og tilføjer:  

-De konkrete redskaber medfører også, at man som leder bliver dygtigere til sit arbejde, fordi man får en bedre værktøjskasse at tage fra. Både til at udvikle nye indsatser, men også til, hvordan man arbejder mere systematisk med de målsætninger, man har. Og når jeg bliver en dygtigere leder, ved jeg, det også har en effekt for medarbejderne og dermed børnene. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen evaluerer løbende uddannelsen, der slutter med udgangen af 2023. Hvis der kan findes politisk opbakning til det i budgetforhandlingerne for 2024, er det planen, at uddannelsen skal udbredes til alle de godt 400 dagtilbud i København.

Fakta
Deltagerne på dagtilbudslederuddannelsen kommer fra alle de kommunale dagtilbud i de to administrative områder Indre By/Østerbro og Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave. Der deltager også ledelsesteams fra to selvejende institutioner.

Uddannelsen består af ledelsesseminarer, fælles fagdage, forbedringsindsatser i praksis med fokus på ledelse af medarbejdernes læring, læringssamtaler med forskere samt et forløb om åbne samtaler. Derudover er der udviklingsaktiviteter for direktion, chefer, klyngeledere og pædagogiske konsulenter.

Uddannelsen er bygget op om fire temaer: Ledelseskvalitet Børns trivsel og udvikling Kvaliteten af samarbejdskulturen Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø 

Andre læser også

Guld: En tidssvarende investering og smedning af elegance Guld har altid været et symbol på rigdom, magt og skønhed. Fra tidernes morge... Læs mere
Folketinget godkender flere penge til kongehuset efter tronskifte Kongehuset skal udvikle sig, og det vil koste, hvorfor Folketinget ønsker at af... Læs mere
Minister om EM-arrangementer på storskærm: TV 2 har betalt i dyre domme EM starter om to uger, men det bliver uden større arrangementer uden for barer ... Læs mere
Medie: Mærsk og DSV er blandt sidste fire mulige købere af tysk gigant I kommende uger kan budgivere give bindende bud på DB Schenker, lyder det fra D... Læs mere
Venstre-kandidat trækker sig kort før valg efter russerhistorier Med under to uger til valgdagen har Alexandra Sasha trukket sig kandidat. Det sk... Læs mere