Pressemeddelelse

søn, 18 jun 2023

Nu udmøntes 312 mio. kr. til at videreudvikle de lokale erhvervsfyrtårne

Foto: Jesper Voldgaard

Pressemeddelelse

12.6.2023 14:44:02 CEST | Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Nu tages de næste skridt i udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne, som skal være med til at styrke dansk vækst og beskæftigelse rundt i landet og understøtte udviklingen af de danske styrkepositioner. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har således besluttet at udmønte 312 mio. kr. til at videreudvikle de lokale erhvervsfyrtårne.

De otte lokale erhvervsfyrtårne er frontløbere, som accelererer udvikling af nye og eksisterende styrkepositioner gennem konkrete projekter, som er placeret steder i Danmark med særligt gode forudsætninger inden for det pågældende erhvervs- og teknologiområde. Erhvervsfyrtårnene har fokus på at opdyrke fremtidens styrkepositioner inden for hhv. det grønne område (biosolutions, vandteknologi, CO2-fangst, Power-to-X og sektorkobling samt bæredygtigt byggeri), life science og på robotområdet.

Støtten går bl.a. til aktiviteter, der fremmer innovation, forretningsudvikling, grøn omstilling, kompetenceløft og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft i de lokale erhvervsfyrtårne.

Det glæder erhvervsminister Morten Bødskov, at ambitionsniveauet hos erhvervsfyrtårnene er så højt og ambitiøst.

”De lokale erhvervsfyrtårne yder et vigtigt bidrag til at drive udviklingen af Danmarks teknologier og bæredygtige løsninger samt til at udvikle vores styrkepositioner. Jeg er begejstret over det høje ambitionsniveau, der præger erhvervsfyrtårnene, og deres vedvarende vilje til fremdrift og udvikling. Jeg ser frem til arbejdet med udviklingen af erhvervsfyrtårnene på de kommende partnerskabsmøder til efteråret. For det er gennem samarbejde og fælles indsats, at vi kan skabe en stærk og bæredygtig fremtid for Danmark."

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i denne ansøgningsrunde samlet modtaget ansøgninger for ca. 600 mio. kr. kroner, og bestyrelsen har prioritet de ansøgninger, som bestyrelsen vurderer bedst kan realisere visionerne for de lokale erhvervsfyrtårne, og som forventes at have den største effekt.

Ifølge Christian Motzfeldt, som er forperson i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, har det langt fra været let at vælge blandt de mange spændende projekter.

”Erhvervsfremmebestyrelsens udvælgelse af de støtteberettigede projekter er en spændende proces, og det er positivt at erfare, hvor mange gode kræfter og initiativer der ligger i de enkelte ansøgninger. Innovation og adgang til kvalificeret arbejdskraft – ikke mindst i SMV’er – er vitale områder i stort set alle lokale erhvervsfyrtårne, og disse dele står generelt også centralt i de projekter, der har fået støtte.”       

Bag de lokale erhvervsfyrtårne står bredt sammensatte lokale konsortier, der består af store og små virksomheder, kommuner, erhvervshuse, vidensinstitutioner, klynger, kommuner m.v., der skulder ved skulder arbejder for at realisere visionerne i de indgåede partnerskabsaftaler mellem bl.a. staten og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Fakta om de lokale erhvervsfyrtårne

Indsatsen tager afsæt i partnerskabsaftalerne, som i efteråret 2022 blev indgået mellem de lokale konsortier for hvert af de otte erhvervsfyrtårne, staten, det lokale erhvervshus’ bestyrelse og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med henblik på at sætte strategisk retning for det videre arbejde.

Der er afsat samlet 1 mia. kr. i EU-midler til at udvikle de lokale erhvervsfyrtårne. Bestyrelsen udmøntede den 2. februar 2022 de første 500 mio. kr. til etablering af de lokale erhvervsfyrtårne. Nu udmøntes yderligere i alt 312 mio. kr. fra EU's regionalfond, Socialfonden Plus og de decentrale erhvervsfremmemidler til den fortsatte udvikling af erhvervsfyrtårnene.

ErhvervsfyrtårnTilsagn, mio. kr.Fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2 (Nordjylland) 36,0Vandteknologi (Midtjylland) 32,1Grøn energi og sektorkobling (Sydjylland) 25,3Udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter (Fyn) 43,3Biosolutions (Sjælland) 37,4Bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen (Sjælland) 54,5Life Science og offentlig-private samarbejder (Hovedstaden) 72,8Udvikling, test og demonstration af grøn energi (Bornholm) 10,8

Ud over de 10,8 mio. kr. har bestyrelsen prioriteret at give det bornholmske fyrtårn en ekstra chance for at gennemføre en innovationsindsats ved at genudbyde op til 8 mio. kr. til dette formål i en ny annoncering.

Andre læser også

Den japanske yen er på laveste niveau i 33 år En svag japansk økonomi betyder, at den japanske yen har mistet en tredjedel af... Læs mere
Nedskrivninger på dansk brevforretning giver minus i PostNord PostNord opnåede et driftsresultat på minus 463 millioner svenske kroner i and... Læs mere
Aktiesparekontoen er mere populær end nogensinde Rekordmange har i år oprettet en aktiesparekonto. Det samlede antal er på vej ... Læs mere
Netflix trækker otte millioner nye kunder ind i butikken Kvartalsregnskab fortæller, at Netflix nu har i alt 277,7 millioner abonnenter.... Læs mere
Rockwool opjusterer forventninger efter godt kvartal Rockwool oplever vækst og godt salg på flere markeder, herunder i Nordamerika ... Læs mere