Bøger

fre, 09 jul 2021

7 Gode Vaner - Personlig ledelse

7 Gode Vaner - Personlig Ledelse af Stephen R. Covey

Denne artikel indeholder affiliatelinks.

Hvad er 7 Gode Vaner?

7 Gode Vaner er en liste med syv vaner som kan give læseren øget fokus, tillid, ansvar og principper. De tre første vaner handler om at arbejde med sig selv. De næste tre handler om at samarbejde med andre. Den sidste vane handler om at slibe saven.

Få et overblik over de 7 Gode Vaner

Vane 1: Vær proaktiv

Den første vane handler om at være proaktiv, men hvad vil det sige at være proaktiv? At være proaktiv handler helt basalt om at tage styringen i sit eget liv. Man skal fokusere på at tage initiativ og ansvar for sig selv og sine handlinger, fremfor at reagere ud fra hvad der sker i sin omverden. Mange lever et liv hvor man bliver påvirket af hvad der sker i sine omgivelser, og ender ofte med at sidde fast i denne tilværelse.

I stedet opfordrer Stephen R. Covey at overholde aftaler, både for sin egen og andres skyld. Dette er med til at træne sin proaktive tilgang til livet. Hvis man modsat påtager sig en offerrolle, eller fralægger sig ansvaret for gøremål mindsker man en proaktiv tilgang til livet.

Vane 2: Begynd med slutningen

Vane nummer to i 7 Gode Vaner handler det om at begynde med slutningen. Dette kan i sig selv lyde en smule forvirrende, men det som Stephen R. Covey mener er, at man er nødt til at vide, hvilken vej man skal, for at opnå et mål. Et hvert projekt skal have en tydelig retning og vision for hvad målet er.

Vane 3: Gør det første først

I den tredje vane i 7 Gode Vaner fokuserer man på at gøre det første først. Det handler om, at man skal prioritere de ting, som man kan have størst indflydelse på. Den tredje vane sammenkobler også de første to vaner, hvor der opfordres til at følge den valgte strategi, prioritere de vigtigste aktiviteter og definere målrettede aktiviteter.

Det er altså ved denne vane, at man kan vise engagement og disciplin for at opnå de opstillede mål. Dette kan man blandt andet gøre med et planlægningsværktøj ved navn tidsstyringsmatricen. Du kan se planlægningsværktøjet herunder:

Tidsstyringsmatricen - Syv Gode Vaner

Tidsstyringsmatricen - 7 Gode Vaner

I 7 Gode Vaner nævnes det, at mange mennesker benytter for meget tid i kvadrant et, tre og fire. Vores tid med TV, sociale medier og e-mails er spild. Vi bruger altså ikke nok tid på vigtige ting, som ikke haster, altså på kvadrant to. Det kan medføre, at vi kommer bagud, og bliver nødt til at bruge tid og ressourcer på at løse kriser, som med den rette planlægning af kvadrantaktiviteter kunne have været undgået. Med andre ord kan man sige, at jo mere tid læseren benytter i kvadrant to, desto bedre er det.

Vi har udplukket nogle kvadrant to aktiviteter:

 • Lær nye ting
 • Læsning
 • Tid med mennesker du elsker
 • Arbejd på nye muligheder
 • Motion

Vane 4: Tænk vind vind

I vane fire i 7 Gode Vaner handler det om at tænke vind vind eller win win. Vi er som mennesker sociale anlagt, og vi benytter tid på sociale grupper såsom kollegaer og familie. I bogens fjerde vane handler det om at have en vind vind mentalitet. Vi er alle forskellige, og derfor er målet ved tankegangen om vind vind at forskelligheder som muligheder, frem for blokeringer. Det handler om at tilfredsstille alle og finde løsninger som alle er tilfredse med. Dette skal ikke være gennem kompromiser, hvor at ingen er hundredeprocent tilfredse, men derimod gennem kreative løsninger, der løser alle parters udfordringer.

For at opnå vind vind situationer skal følgende være opfyldt:

 1. Mentalt overskud til at tro på, at der er nok til andre.
 2. Modenhed til at udtrykke dine ideer og følelser med mod og betænksomhed for andres ideer og følelser.
 3. Integritet til at holde fast ved de ægte følelser, værdier og forpligtelser.

Vane 5: Søg først at forstå, dernæst at blive forstået

Vane fem i 7 Gode Vaner handler om at man først skal forstå, før man skal blive forstået. Med andre ord er det værdifuldt at være en god lytter. Kommunikation opstår mellem en afsender, som taler eller skriver, og en modtager, som lytter eller læser. I det danske samfund er der en klar tendens til, at lægge for stor vægt på afsenderen. En modtager har en mere passiv rolle, men er i virkeligheden lige så vigtigt.

Men hvornår har man så lyttet nok? Det har man når taleren føler sig forstået. Det lyder lige til, men det er det ikke. En god tommelfingerregel er, at hvis modtageren kan forklare, forstå og kommunikere afsenderens budskab lige så godt som afsenderen selv, så føler man sig forstået.

Vane 6: Skab synergi

Vane seks i 7 Gode Vaner handler om at skabe synergi. Synergi kan defineres som samvirket mellem flere aktører, som giver en større effekt end blot summen af de enkelte aktører hver for sig.

Hvis man har et mål på arbejdet, som er svært at opnå alene, så kan man skabe en synergieffekt ved at inddrage en kollega eller afdeling, hvor man i flok kan opnå det opsatte mål. Ligeledes kan man i privaten have et mål om at tilbringe mere tid med sin familie. Her kan man inddrage sin partner for at opnå målet om mere samvær. Det er dog vigtigt at huske på, at perfektion ikke er målet. Man skal sigte efter fremskridt.

Vane seks i 7 Gode Vaner er en vigtig vane, som samler op på vane fire og fem.

Vane 7: Slib saven

Vane syv er den sidste vane i 7 Gode Vaner. Denne vane handler om at slibe saven. Vanen samler op på alle vanerne og husker læseren på, at hvis man ønsker at leve og omdanne sit liv til at være mere effektivt, så er det allervigtigste redskab læseren selv. Man skal være seriøs omkring sig selv, og det er vigtigt at man løbende husker på vanerne, og tænker dem i gennem.

Bogen anbefaler at huske på følgende fire dimensioner:

Den fysiske dimension kan man forny ved:

 • At få motion
 • At spise sundt
 • At sove nok

Den spirituelle dimension kan man forny ved:

 • At meditere
 • At reflektere over meningen med vores liv
 • At gøre en forskel for andre

Den mentale dimension kan man forny ved:

 • At læse (du er ved at forny den lige nu)
 • At løse problemer (fx planlægningsproblemer, udfordringer på arbejdet eller Sudoku)
 • At skrive journal

Den sociale dimension kan man forny ved:

 • At bruge tid sammen med de mennesker vi holder af
 • At møde nye mennesker
 • At lytte

Stephen R. Covey - Syv Gode Vaner

Stephen R. Covey - 7 Gode Vaner - Kilde: https://www.franklincovey.com/

Hvem har skrevet 7 Gode Vaner?

Det har Stephen R. Covey. Han er en af grundlæggerne af virksomheden FranklinCovey.

Stephen er forfatter til en lang række anerkendte bøger og har modtaget flere forskellige priser og hædersbevisninger. Stephen har blandt andet været udnævnt af Time Magazine som en af de 25 mest indflydelsesrige amerikanere. 

I alt er Stephen R. Covey's bøger blevet solgt mere end 40 millioner eksemplarer på omkring 50 forskellige sprog, og bogen 7 Gode Vaner blev udnævnt som værende en af de mest indflydelsesrige forretningsbøger i det 20. århundrede.

Stephen R. Covey døde den 16. juli 2012.

Hvor kan man købe 7 Gode Vaner?

7 Gode Vaner kan fås i flere forskellige udgaver. Der findes både korte og lange versioner. Der hører også en arbejdsbog til bogen, som stiller nogle dybdegående spørgsmål i relation til vanerne. Øvelserne i arbejdsbogen sikrer læseren at tage notater, fastholde tanker og skrive løbende selvvurderinger.

Dertil kan man også høre 7 Gode Vaner som lydbog. Man kan både høre lydbogen af en dansk oplæser, men også af Stephen R. Covey på engelsk.

Vi har selv købt 7 Gode Vaner bogen her.

7 Dårlige Vaner - Sådan bliver du ineffektiv

Syv Dårlige Vaner - Fra Syv Gode Vaner

7 Dårlige Vaner - Sådan bliver du ineffektiv

Vi har valgt at vende de 7 Gode Vaner til 7 Dårlige Vaner. Mange mennesker lever nemlig modsat de 7 Gode Vaner med dårlige vaner der er svære at komme ud af. Det kan være, at man kan nikke genkendende til nedenstående dårlige vaner.

Vane 1: Vær reaktiv

Mange mennesker har en reaktiv tilgang til livets udfordringer, uanset om det er på arbejdet eller i privaten. Reaktive mennesker bliver ofte påvirket af deres fysiske miljø. Hvis vejret eksempelvis er dårligt, påvirker det deres indsats og holdning.

Reaktive mennesker påvirkes også af deres sociale miljø. Når folk behandler dem godt, har de det godt. Når folk ikke gør det, bliver de beskyttende eller defensive. Reaktive mennesker er kendetegnet ved at der opbygges følelser omkring andres adfærd og andres adfærds svagheder benyttes til at styre dem.

Vane 2: Begynd et eller andet sted

I 7 Gode Vaner henviser Stephen R. Covey til at begynde med slutningen, men det er de færreste der gør det. I modsætning med at begynde med slutningen, vil man med den ineffektive vane to ikke være i berøring med sine indre værdier, og man har derfor ikke noget mål.

Ligeledes skabes alting kun én gang. Der er ingen mental forberedelse, og derfor er der også mangel på selvledelse og igangsættelse af initiativ.

Vane 3: Gør ikke det første først 

I den ineffektive vane tre handler det om ikke at gøre det første først. En dårlig vane er, at have sit fokus rettet i mod aktiviteter som ikke er vigtige, eller som ikke haster. De mennesker, som fremstår ineffektive har i høj grad fokus på kvadrant tre og fire. (Få et overblik over tidsstyringsmatricen i afsnittet 'Vane 3: Gør det første først')

De vigtige ting som udføres vil ofte blive anset som værende brandslukningsarbejde.

De tre kvadranter der fører til ineffektivitet:

Kvadrant 1:
 • Stress
 • Udbrændthed
 • Krisestyring
 • Brandslukning
Kvadrant 3:
 • Ansvarsløshed
 • Mål og planer er værdiløse
 • Følelse af at være offer, uden kontrol
Kvadrant 4:
 • Ansvarsløshed
 • Afhængige af andre

Vane 4: Tænk ikke Vind - Vind

I den ineffektive version af vane fire handler det ikke om at tænke vind vind. Man tænker mere på sig selv end andre, og prioriterer derfor kun egen sejr.

Seks paradigmer for menneskelig interaktion:

 • Vind – Vind (Den eneste gode interpersonelle vane, kræver holisme
 • Vind – Tab (autoritær ledelse)
 • Tab – Vind (på bekostning af sig selv)
 • Tab – Tab (krig og hævn dominerer her)
 • Vind (kun fokus på sig selv, ikke ønske at skade andre)
 • Vind – Vind eller ingen aftale (når ingen aftale er muligt. vind vind situationer opstå senere)

Vane 5: Forvent at blive forstået, sæt dig ikke ind i andre

I vane fem af 7 Dårlige Vaner har man en klar forventning om, at ens omgivelser forstår alt hvad man kommunikere, mens man egentlig ikke bruger energi på at sætte sig ind i andres kommunikation.

Denne vane repræsenterer fravær af empatisk kommunikation:

 • Ingen empatisk lytning
 • Tager udgangspunkt i sin egen selvbiografi (evaluer, borer, råder og fortolker ud fra egen erfaring)
 • Fokus er på hvad dine behov er. Jeg har brug for, jeg vil have, jeg skal osv.
 • Har også sit udspring fra bekymringscirklen

Vane 6: Undgå synergier

Der er mange mennesker som enten undgår synergier, eller lever uden at kende til mulighederne for at skabe synergier med andre. Man skal være lukket mentalt og indstillingsmæssigt for at undgå synergier. Oftest er det manglende tillid til andre som gør, at man agerer lukket.

Vane 7: Sløv saven

I forhold til den sidste vane i 7 Gode Vaner som er slib saven, så er der mange som lever i en boble uden at vide, at saven er ved at være sløv. Som tidligere nævnt skal man huske jævnligt at få slebet sin sav. Med det menes der, at man skal huske at gennemgå 7 Gode Vaner og sikre sig, at man efterlever de opstillede mål.

Hvis du er interesseret i at læse andre artikler om ledelse, så klik her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er 7 Gode Vaner?

7 Gode Vaner er en liste med syv vaner som kan give læseren øget fokus, tillid, ansvar og principper. De tre første vaner handler om at arbejde med sig selv. De næste tre handler om at samarbejde med andre. Den sidste vane handler om at slibe saven.

Hvem har skrevet 7 Gode Vaner?

Det har Stephen R. Covey. Han er en af grundlæggerne af virksomheden FranklinCovey.

Hvor kan man købe 7 Gode Vaner?

7 Gode Vaner kan købes hos de fleste boghandlere på nettet. Man kan få bogen i flere versioner, og der tilhører også en arbejdsbog til 7 Gode Vaner. Du kan købe bogen her.

Kan man læse 7 Gode Vaner på dansk?

Ja, bogen er oversat til dansk i flere versioner som kan købes i de fleste online boghandler.

Andre læser også

Guld: En tidssvarende investering og smedning af elegance Guld har altid været et symbol på rigdom, magt og skønhed. Fra tidernes morge... Læs mere
Folketinget godkender flere penge til kongehuset efter tronskifte Kongehuset skal udvikle sig, og det vil koste, hvorfor Folketinget ønsker at af... Læs mere
Minister om EM-arrangementer på storskærm: TV 2 har betalt i dyre domme EM starter om to uger, men det bliver uden større arrangementer uden for barer ... Læs mere
Medie: Mærsk og DSV er blandt sidste fire mulige købere af tysk gigant I kommende uger kan budgivere give bindende bud på DB Schenker, lyder det fra D... Læs mere
Venstre-kandidat trækker sig kort før valg efter russerhistorier Med under to uger til valgdagen har Alexandra Sasha trukket sig kandidat. Det sk... Læs mere