Iværksætter

lør, 12 feb 2022

Sådan tiltrækker du investorer til din virksomhed

Sådan tiltrækker du investorer til din virksomhed

Har du en god idé? Eller har du allerede en virksomhed, og er du klar til skalere din virksomhed? Så bør du overveje at søge investorer. Investorer kan både indskyde kapital i din virksomhed og hjælpe med erfaringer, netværk og flere ressourcer. I denne artikel kan du læse hvordan du tiltrækker investorer til din virksomhed.

Inden du begynder at læse artiklen skal du vide følgende;

Hvis du tror at en investor er den nemme løsning for dig og din virksomhed, så kan du godt tro om. En investering kommer ikke til at gøre, at du kan læne dig tilbage og slappe af, tværtimod. En investor vil stille en række krav og hjælpe til at din virksomhed vækster, og dette medfører som regel også hårdt arbejde. Omvendt skal det heller ikke skræmme dig, da en investor naturligvis ikke vil stresse dig, da dette kan gå ud over din virksomheds vækst.

10 gode råd til at tiltrække investorer

10 gode råd til at tiltrække investorer

10 gode råd til at tiltrække investorer

Vi har samlet ti råd til dig, der er interesseret i at få en investering i din virksomhed.

  1. Sørg for at være ærlig. Man kommer altid længst med ærlighed. Du vil ikke få noget ud af at manipulere en investor til at foretage en investering. En investor vil før eller siden lære din virksomhed at kende, og dermed kende den fulde sandhed. Du skal huske på, at du skal overtale en investor der potentielt kan investere hårdtjente penge i dig og din virksomhed, og derfor bør du også have respekt for investoren og være ærlig fra start.
  2. Anerkend dine svage sider. Mange iværksættere og virksomhedsejere har mange forskellige hatte på i den daglige virksomhedsdrift, men man kan ikke være god til det hele. Du skal derfor være ærlig over for en investor og fortælle om dine gode og svage sider. På denne måde kan en investor også være med til at finde relevante ressourcer til de områder, som du ikke selv er god til at varetage.
  3. Kend din økonomi. En investor har som regel både personlige og økonomiske in interesser i virksomheder. Derfor forventes det også, at du kender til din økonomiske situation i firmaet. Du skal vide hvor meget du har omsat for og præsentere dine målsætninger og forventninger for både indeværende regnskabsår og de næste par regnskabsår.
  4. Sælg dig selv. I de fleste tilfælde hvor virksomheder søger investorer skal der enten afholdes en pitch eller møder, hvor det er din fornemmeste opgave at sælge dig selv og din virksomhed til investoren. Når du skal overtale en investor til at investere i din forretning skal du have nogle gode salgsargumenter. Du bør derfor notere dig nogle salgsargumenter som du altid ville kunne hive frem i dialogen omkring investering. Hvis du fremstår usikker, så virker din virksomhed også usikker udadtil, og så tør en investor heller ikke at investere.
  5. Lav en forretningsplan. De fleste virksomheder har en forretningsplan, og hvis du ikke har én, så vil du fremstå useriøs og uprofessionel over for en investor. Hvis du ønsker en gratis skabelon til forretningsmodellen Business Model Canvas, så kan du klikke her. Forretningsmodellen kan indikere, hvordan din virksomhed kan tjene penge på et strategisk niveau. I højre side af modellen fokuserer man på virksomhedens eksterne indflydelser og i venstre side omhandler det de interne indflydelser.
  6. Vær klar på ændringer. Det er desværre set før, at nogle iværksættere og virksomhedsindehavere ikke er klar til nye tiltag som kommer fra eksterne personer eller investere. Hvis du har knoklet i flere år i din virksomhed, så kan du potentielt også stirre dig blind på nogle muligheder og tiltag, som ville kunne vækste din virksomhed. En investor kommer typisk med et stort bagkatalog af erfaringer og et bredt netværk, som man ville kunne trække på. Derfor ville det også være naturligt, at en investor vil komme med tiltag, som ville kunne forbedre din forretning. Disse tiltag eller forslag skal du være positivt stillet over for. Dermed ikke sagt, at du bare skal ja til alt. Men du skal gerne kunne argumentere for, at du eksempelvis ikke ønsker at implementere forslåede tiltag.
  7. Få ekstern hjælp til værdisætning. At være iværksætter og eje en virksomhed er nærmest som at have en baby. Man bruger al sin tid og ressourcer på at lykkes på bedst mulig vis med at drifte og vækste sin virksomhed. Derfor er der for nogle en tendens til, at man selv synes sin virksomhed er mere værd, end den egentlig er. Derfor bør du opsøge hjælp til at komme frem til den rette værdiansættelse. Der findes naturligvis nogle formler og regnemodeller der kan benyttes, men disse er ikke branchebestemt.
  8. Acceptér din virksomheds værdi. Et andet punkt som kan være ømt for iværksættere og virksomhedsindehavere er værdiansættelsen af sin virksomhed. På trods af at du opsøger ekstern hjælp til værdiansættelse er der en chance for, at du ikke er tilfreds. Her skal du virkelig benytte noget tid til at tænke alle scenarier igennem, for konsekvensen af for høj værdiansættelse være, at en investor trækker sig. Omvendt skal du også være opmærksom på, at du ikke går for langt ned i værdiansættelse. Du skal hele tiden have i mente, at en investor ønsker at få så stort afkast på sin investering som muligt, og derfor vil nogle investortyper også forsøge at byde under din værdiansættelse fordi de er uenige.
  9. Skab et bredt netværk. Der findes mange virksomheder, som har fået investeringer gennem erhvervsnetværk. Pointen med dette råd er, at du ikke skal gemme dig. Du bør tilmelde dig til diverse erhvervsnetværks, så du kan fortælle om din virksomhed til andre. Du kan derved netværke med andre personer, som enten kan blive kunde i din virksomhed eller sætte dig i kontakt med relevante investorer. Der findes mange forskellige erhvervsnetværks i Danmark, og du bør først og fremmest undersøge, om der findes lokale erhvervsnetværks eller netværks inden for din branche.
  10. Spred dit navn. Én ting er at forsøge at netværke med andre personer. Noget andet er, at dit navn skal huskes. Du skal forsøge at skabe positiv kendskab til dit navn, så du vil blive husket når der ikke netværkes. At skabe kendskab til sit navn kan gøres på mange måder. Den nemme løsning er, at du skal give mere af dig selv, end det du tager. Med det menes der, at du skal hjælpe og engagere dig mere hos andre, og ikke tage så meget tilbage fra andre. På denne måde investerer du dig selv i andres projekter, og kan derved blive husket. Du kan også skabe en social medieprofil hvor du deler ud af din egen viden og erfaring. Effekten af dette kan potentielt føre til, at en investor kontakt dig fremfor omvendt.

Der findes andre investorer end dem fra Løvens Hule

Der findes andre investorer end dem fra Løvens Hule

Der findes andre investorer end dem fra Løvens Hule

Der er ingen tvivl om, at programserien Løvens Hule har haft en stor og positiv indflydelse på dansk iværksætteri. I de mange sæsoner har man kunne følge helt 'almindelige' danskere, som har søgt investeringer til deres virksomheder, og mange har også opnået stor succes. Dette har været med til at gøre, at flere danskere har turdet at springe ud i iværksætteri og gøre det til en levevej.

Dog skal du også huske på, at Løvens Hule er et underholdningsprogram og at der er en masse bagvedliggende faktorer der påvirker hvor vidt at Løverne rent faktisk investerer i de deltagende virksomheder. Faktisk foregår den egentlige forhandling om investeringen først efter programmet, og det er faktisk set før, at en virksomhed har fået et ja i programmet, men at de efterfølgende forhandlinger er gået i vasken.

Vi anbefaler, at du ser nogle afsnit af Løvens Hule, da du herved kan få en masse inspiration til pitchs, og hvilke spørgsmål der stilles til deltagerne. Du skal blot huske på, at det som tidligere nævnt kun er en ganske lille brøkdel af den egentlige investeringsforhandling som ses i programmerne.

Derudover skal du også huske på, at der findes en masse andre 'ukendte' investorer i Danmark. De fem Løver i Løvens Hule er uden tvivl nogle hårdtarbejdende inspirerende investorer der gennem mange år har opbygget en stor viden og formue som gør, at de netop kan investere i andre virksomheder.

I Danmark findes der investorer som er ligeså succesfulde som Løverne, men som lever et forholdsvis ukendt liv, hvor de ikke stiller op til medierne. Grundet den store mediebevågenhed på programserien bør du ikke forvente at få Løvernes opmærksomhed. I stedet bør du søge nogle andre investorer.

Hvor kan man finde investorer?

Hvor kan man finde investorer? - https://www.capino.dk/

Hvor kan man finde investorer?

Den mest enkle måde at eksponere sig for investorer er på platformen www.capino.dk. Capino er en online matchmaking portal hvor du kan oprette din virksomhed eller idé og dermed eksponere dig til investorer. I skrivende stund er der mere end 389 investorer på platformen der tilsammen har mere end 1.320.530.102 kr. til investering.

I de ti råd nævnes det, at man kan eksponere sig til investorer ved at være med i erhvervsnetværks. Man kan også have en social medieprofil, hvor man kan eksponere sit navn, og dele ud af sin virksomheds rejse. På denne måde kan investorer selv tage kontakt til dig. Denne metode kan dog være langsigtet, og det er ikke noget der sker fra den ene dag til den anden.

I stedet kan du foretage research på nettet, og søge efter interessante erhvervspersonligheder inden for din branche. Du kan ligeledes søge efter de kompetencer du søger til din virksomhed og derved finde relevante investorer.

Der er ingen tvivl om, at den hurtigste måde at komme i kontakt med potentielle investorer er ved at have en profil på www.capino.dk. Her er der dagligt aktive investeringsprofiler der tjekker de forskellige virksomheder, som søger investeringer.

Hvad skal en investor byde ind med i din virksomhed?

Hvis du blot søger kapital til din virksomhed, og ikke kompetencer eller ressourcer, så bør du nok hellere tage en snak med din bank end en investor. Der findes investorer, som kun har til formål at investere kapital og ikke ressourcer i virksomheder, men chancen for at det er det ideelle for din virksomheds skaleringsproces er lille.

De fleste virksomheder som søger investorer, søger hjælp til noget specifikt. Det kan være produktion, digital marketing, fragt, skalering til udlandet eller andet. Disse kompetencer bliver i høj grad finansieret med den økonomiske investering som postes i en virksomhed.

Derfor bør du også overveje hvilke forventninger du har til en investor. Har den potentielle investor de rette kompetencer til det du søger hjælp til? Hvor meget tid forventer du, at en investor vil bruge på at hjælpe dig? Dette er en forventningsafstemning som skal tages under investeringsforhandlingen. Endvidere bør du også være opsøgende omkring hvilke kompetencer en investor kan skaffe til din virksomhed. Hvis du søger hjælp til digital marketing og skalering kan det jo være, at en investor ikke lige er den skarpeste til digital marketing selv, men at investoren kender nogle af landets skarpeste marketingprofiler, som har kompetencerne til at hjælpe med skalering.

Investor eller mentor?

Investor, mentor eller begge dele? I ovenstående afsnit nævnes det, at du skal forventningsafstemme hvor meget tid og ressourcer der allokeres til din virksomhed. Hvis du søger en form for mentor i en investor, så bør du også sikre dig, at du kan trække på en investor når behovet for svar på spørgsmål og rådgivning opstår. Hvis investoren har investeret i tolv andre virksomheder er det højest sandsynligt begrænset hvor meget tid investoren kan allokere til din virksomhed. Så hvis du søger en mentor, så skal du sikre dig, at din investor også har mod på at være mentor for dig.

Hvad er en investor?

En investor kan være en organisations, virksomhed eller person som har en kapital som benyttes til at investere i en virksomhed eller et projekt. Kapitalinvesteringen gives mod at man får værdi i en virksomheds samlede værdi. På denne måde ejer en investor en del af virksomheden, og kan dermed modtage fortjeneste af virksomhedens overskud.

Hvad er en angel investor?

En angel investor er en betegnelse for en person som kan tilføre kapital til virksomheder og startups, mod at personen får ejerandele i en virksomhed. Nogle angel investorer samler sig i forskellige netværk for at dele viden, indsigt og informationer med hinanden. Når man investerer i virksomheder er det ikke uden risiko, og derfor kan det være gavnligt for angel investorer at investere sammen eller tale sammen om relevante emner inden for iværksætteri og kapitalrisikoer.

Andre læser også

Trods erkendelse og ekstra penge står regeringen fast på store bededag Statsminister erkender, at hun undervurderede modstand mod store bededag, men vi... Læs mere
Salget af børneudstyr får Røde Kors’ genbrugsforretning til at vokse I 2023 havde Røde Kors Genbrug en indtjening på 107 millioner kroner. Det er i... Læs mere
Mette F.: Ukraine kan bruge danske våben på russisk territorium Våben, som Danmark har doneret til Ukraine, må bruges på russisk jord, hvis d... Læs mere
Medie: Siemens overvejer at fyre 550 i Danmark Ifølge Bloomberg News har Siemens Gamesa planer om en større fyringsrunde, der... Læs mere