Økonomi

tor, 04 maj 2023

Ekspertgruppe: Økonomiske hensyn skal veje tungere på socialområdet

Ydelseskommissionen holder pressemøde (Emil Helms/Ritzau Scanpix)

Når kommunerne skal træffe afgørelse om hvilken hjælp, de skal tilbyde mennesker på socialområdet, bør hensynet til kommunekassen og økonomi fylde mere, end det gør i dag.

Det er en af 11 anbefalinger fra en ekspertgruppe. Anbefalingerne er udsendt Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggjorde torsdag eftermiddag fra en ekspertgruppe med professor Torben Tranæs i front. Ekspertgruppen blev nedsat i forlængelse af kommunernes økonomiaftale for 2022. Formålet har været at komme med en række anbefalinger, der skal hjælpe kommunerne med at styre økonomien på socialområdet. Anbefalingerne vil indgå i politiske drøftelser mellem finansminister Nicolai Wammen (S) og Kommunernes Landsforening (KL). De 11 anbefalinger spænder vidt. Blandt andet revision af reglerne for magtanvendelse, et eftersyn med tilsyn af området og en styrkelse af datagrundlaget på socialområdet. I sin rapport skriver ekspertgruppen blandt andet, at kommunerne i dag oplever, at det er hensynet til borgernes rettigheder, der er styrende på socialområdet i dag. Det vil ekspertgruppe ændre på. Det skal ske ved at ændre i serviceloven. - Ekspertudvalget ønsker at sende et markant signal om en ny retning for socialpolitikken, hvor borgernes potentiale står centralt, og hvor økonomi er et legitimt hensyn på lige fod med øvrige hensyn, skriver ekspertgruppen. Det er for Monica Lylloff, der er talsmand for en pårørendegruppe for mennesker med handicap, #enmillionstemmer, et "skræmmende menneskesyn". Sammen med kroner og øre, skal "borgerens potentiale" også være et af de hensyn, der skal skubbes frem i afgørelser, lyder anbefalingen. - Det er jo hvilken nytteværdi, borgeren vil give til samfundet - altså kan det betale sig at investere i det her menneske, siger hun. Hendes læsning af anbefalingen er, at man vil lade det være en faktor i vurderingen af, hvilken hjælp borgeren skal have, om man kan bruge de færdigheder, borgeren får ud af hjælpen, i samfundet. En anden anbefaling lyder eksempelvis, at borgere ikke kan vælge dyrere botilbud, end dem de er visiteret til af kommunen. Som det er nu, er det muligt for borgere at vælge andre botilbud, så længe de ikke er "væsentlig dyrere". - Ud fra den anbefaling mener man jo, at kommunerne altid visiterer til det rigtige tilbud første gang, siger Monica Lylloff. - Det er bare en forkert præmis. Hun har som advokat og i sin rolle som talsmand i pårørendegruppen stået med flere sager, hvor borgere har haft brug for at vælge andre botilbud, da kommunen har visiteret dem til billige tilbud, der ikke kunne hjælpe med deres behov, siger hun. - Så bliver de alternative botilbud dyrere, fordi de jo rent faktisk tilbyder den hjælp, man har brug for. Og det er netop her ekspertgruppen i stedet skulle have undersøgt om, der var penge at spare, ifølge Monica Lylloff. - Hvis man gav den rigtige hjælp i første omgang, kunne man finde penge der, siger hun. Kommunernes Landsforening (KL) beskriver anbefalingerne som "glimrende løsninger", skriver foreningen i en pressemeddelelse. - De skal selvfølgelig alle sammen hurtigst muligt omsættes til praksis. Det vil blive et centralt tema i økonomiforhandlingerne, siger KLs formand, Martin Damm, i meddelelsen. /ritzau/

Andre læser også

Danmarks største forsvarsfirma øger salg og indtjening i konfliktår Terma løfter sløret for strategi med ambitionen om at fordoble omsætningen ov... Læs mere
Raoul Grünthal bliver formand i JP/Politikens Hus Lars Munch stopper som formand i JP/Politikens Hus efter få uger. Han bliver fo... Læs mere
Styrelse sender i maj endelige vurderinger for ejerlejligheder Det bliver første gang i cirka ti år, at landets ejere af cirka 300.000 ejerle... Læs mere
Stine Bosse vil erstatte den danske krone med euroen I en valgtest har Stine Bosse erklæret sig helt enig i at erstatte den danske k... Læs mere
Venstres formand vil bruge nyfundne penge på at sænke skatten Troels Lund Poulsen kan ikke forestille sig en aftale i regeringen om brug af r... Læs mere