Gratis værktøjer

søn, 26 sep 2021

SWOT-analyse med gratis skabelon

SWOT-analyse - Download gratis skabelon

Det effektive analyseredskab, SWOT-analysen er et velkendt analyseredskab i erhvervslivet og på diverse uddannelser, og analysen er effektiv og simpel at give sig i kast med. I denne artikel kan du læse mere om hvordan man benytter en SWOT-analyse, og dertil kan du til sidst downloade en gratis Word-fil med en skabelon, som du nemt kan udfylde.

Hvad er en SWOT-analyse?

En SWOT-analyse giver et øjebliksbillede af de interne, eksterne, positive og negative faktorer, der har indflydelse på en virksomhed eller et projekt. SWOT-analysen består af fire dele, og fungerer ligesom en tabel. Hvert felt har et overordnet emne, som er følgende:

  • Strengths / Styrker
  • Weakness / Svagheder
  • Opportunities / Muligheder
  • Threats / Trusler

De fire emners forbogstav på engelsk bygger tilsammen ordet SWOT, hvorfor modellen hedder SWOT-analyse. SWOT-analysen er som tidligere nævnt som en tabel, og det er opbygget ved to rækker, hvor Strengths og Wakness er i den første horisontale række, og Oppertunities og Threats er i den anden horisontale række.

Fælles for den øvre række er, at der er tale om de interne forhold i et projekt eller i en virksomhed. Her beskrives de elementer, som en virksomhed er gode til, og de elementer som en virksomhed er dårlig til.

Som du nok allerede har gættet nu, så handler de to nederste rækker om de eksterne forhold i en virksomhed eller projekt. Her beskrives de elementer, som er trusler og muligheder i en virksomhed. De nederste to emner er eksterne og er altså ikke noget, som en virksomhed kan påvirke direkte.

SWOT-analyse er en forretningsmodel

SWOT-analyse er en forretningsmodel

Forklaring på SWOT-analyse

Til at starte med forklarer vi SWOT-analysen mere overordnet, og senere i afsnittet kan du få en dybere forklaring på de fire forskellige elementer. SWOT er i sig selv ret enkel og gå til, og selve udførelsen er som udgangspunkt ikke noget som behøver at tage lang tid. Egentlig er SWOT-analysen et visuelt element som illustrerer, hvor en virksomhed eller et projekt er skrøbeligt, og hvor der er muligheder.

For at få en mere overordnet forklaring på SWOT-analysen, så skal man gå til de fire emner og beskrive følgende:

  • Styrker: De elementer som virksomheden gør godt
  • Svagheder: De elementer som virksomheden gør knap så godt
  • Muligheder: Eksterne forhold, der har en positiv påvirkning på virksomheden
  • Trusler: Eksterne forhold, der har en negativ påvirkning på virksomheden

Som tidligere nævnt, så kan SWOT-analysen også benyttes til projektarbejde. Der er tilfælde, hvor der opstår en sammenhæng mellem de eksterne og interne emner, og ved at benytte SWOT-analysen kan dette skabe en klarere forståelse af hvordan tingene hænger sammen i et givent projekt eller i en virksomhed.

Styrker / Strengths

Det første emne i en SWOT-analyse er strengths, som på dansk kan oversættes til styrker. Til at starte med, er det den interne del man fokuserer på. I denne sektion skal de positiv styrkefaktorer udfyldes. Det er altså styrker, som en virksomhed eller et projekt har. Det kan f.eks. være i form af dygtige kompetente medarbejdere, avanceret IT-teknologi eller nogle bestemte rammer der styrker en virksomhed.

Vi anbefaler, at man udfylder 4-5 punkter, som skal være de vigtigste styrker i en virksomhed eller et projekt. Det er vigtigt, at man skærer styrkerne helt ind til benet, og altså kun udvælger de allervigtigste og mest definerende styrker.

Svagheder / Weakness

Det næste interne emne man skal fokusere på, er de svagheder der er i en virksomhed eller projekt. Dette emne kan være svært og følsomt for mange virksomheder, og derfor er det også vigtigt, at det er de rette medarbejdere der udfylder dette emner.

I svagheder skal nemlig være i stand til at kigge indad i en organisation og finde de svage punkter. For nogle virksomheder eller projektledere er erkendelsesprocessen omkring sine svagheder en udfordring.

Vi anbefaler at skrive de 4-5 største svagheder ned i dette felt. Vi anbefaler ligeledes at gå i dialog med alle involverede i en virksomhed eller et projekt for at finde frem til de største svagheder.

Muligheder / Oppertunities

Efter svagheder rykker man ned i de eksterne forhold. Her er det ene punkt oppertunities som på dansk kan oversættes til muligheder. Dette felt i SWOT-analysen er også svært at definere i et projekt eller i en virksomhed. Dog kan det også være øjenåbner for nogle muligheder, som ellers ikke havde tænkt på.

Muligheder giver nemlig anledning til at definere hvilke specifikke muligheder, som kan give mening at opsøge og reagere på. Når man udfylder dette felt skal man være åben og ikke være for selvkritisk for hvad der er muligt og ikke er muligt.

Ydermere skal man forsøge at tage nogle fremtidsbriller på, så man prøver at tolke de kommende trends, og måder man gør tingene på. Det kan ligeledes være i forhold til regler, politik og lovændringer der på sigt kan påvirke en virksomhed. Hvis man f.eks. er en importvirksomhed som importerer varer fra østen, så bør man måske overveje om der på sigt kunne komme miljøforureningsregler som kan påvirke en virksomhed.

Ligesom de forgangene emner anbefaler vi at få skrevet de 4-5 bedst muligheder ned. Derefter anbefaler vi at få konkretiserede de nedskrevne punkter, så projektet eller virksomheden udnytter mulighederne på en konkurrencedygtig måde.

Trusler / Threats

Det sidste element i SWOT-analysen er threats. På dansk oversættes det til trusler, og er den anden del af den interne del i SWOT-analysen. Trusler skal anses som værende begrænsninger i en virksomhed eller i et projekt. Det kan være forhindringer i at opnå et mål.

Det er bl.a. her, hvor man skal indsætte sine konkurrenter, det teknologi som fungerer bedre end sin egen eller bare generelle funktioner som præsterer bedre end udgangspunktet.

Man skal også tage højde for sådan noget som den globale pandemi, samfundsøkonomiske kriser (højkonjunktur og lavkonjunktur) og generelle lovgivningsændringer eller tilføjelser.

Endnu engang handler det om at være ærlig og reel i forhold til et projekt eller en virksomheds tilgang. Fx var der mange butikker som aldrig havde forestillet sig at skulle lukke ned grundet den globale pandemi.

Dog har det også medført, at mange virksomheder tænker længere og er blevet bedre til at forudse eksterne trusler. Vi anbefaler også at få noteret 4-5 trusler i SWOT-analysen. Måske bør man også overveje at lave nogle analyser på baggrund af det man nedskriver i feltet.

Benyt SWOT-analysen til din virksomhed

Benyt SWOT-analysen til din virksomhed

Eksempel på SWOT-analyse

Vi har valgt at beskrive et eksempel på en SWOT-analyse, så du kan få en klar forståelse af hvordan man kan arbejde med SWOT-analyse. Emnerne er naturligvis op til fortolkning, og du skal benytte analysen på en sådan måde, så du får højest værdi til din virksomhed eller projekt.

INTERNE FORHOLD Strengths / StyrkerWeaknesses / Svagheder - Bred målgruppe
- Fornuftig økonomi
- Velovervejet virksomhedskoncept
- Gode kernekompetencer - Snæver målgruppe
- Dårlig økonomi
- Manglende konkret virksomhedskoncept
- Mangle på kompetencer EKSTERNE FORHOLDOpportunities / MulighederThreats / Trusler - Konkurrenter i vanskeligheder
- Virksomhedskoncept trender
- Gode muligheder for leverandører
- Øget købekraft fra kunder- Øget konkurrence på markedet
- Ny lovgivning
- Få leverandører
- Manglende interesse fra kunder Udarbejdet af Erhvervsfronten

SWOT Analyse Gratis Word Skabelon

SWOT Analyse Gratis Word Skabelon

Vi har udarbejdet en Word-skabelon af SWOT-analyse, som du kan benytte til din virksomhed eller skoleopgave. Du kan downloade skabelonen ganske gratis ved at klikke på knappen herunder.

Hvis du ønsker en mere visuel forklaring på SWOT-analyse, så kan vi anbefale YouTube kanalen 'Serviceshowet'. Se videoen herunder.

Vi har andre artikler omkring forretningsmodeller og forretningsmodeller, som du kan læse her.

Andre læser også

Russisk politi anholder over 130 efter Navalnyjs begravelse Der er foretaget anholdelser i 19 byer i Rusland efter oppositionsleders begrave... Læs mere
USA vil kaste nødhjælp ned over Gaza med fly USA arbejder fortsat på en våbenhvile, så der kan køres nødhjælp ind i Gaz... Læs mere
Dansk ambassadør: Enormt sikkerhedsopbud ved Navalnyjs begravelse Der var et enormt sikkerhedsopbud ved Navalnyjs begravelse, siger dansk ambassad... Læs mere
Elon Musk sagsøger OpenAI og Sam Altman Sam Altman stiftede i 2015 OpenAI med blandt andre Elon Musk. OpenAI skulle vær... Læs mere
Christian Falck Wolff vinder Årets Pressefoto med billede fra tyske Lützerath Et billede, hvor betjente bevogter området omkring en kulmine i Lützerath, er ... Læs mere